Pohjarakentaminen

Turvallisuutta ja resurssitehokkuutta pohjarakentamiseen.

Pohjarakentamisen käytännön maailmassa havainnot ja ilmiöt eivät kuitenkaan nojaa pelkästään teorioihin ja laskelmiin, vaan rakenteisiin liittyy myös ominaisuuksia, joita on mahdoton ottaa laskelmissa huomioon. Mitoituslaskelmien ja todellisen käyttäytymisen välillä on epävarmuuden kuilu, jonka vuoksi suunnitelmat tehdään nojaten suuriin varmuusmarginaaleihin, mikä voi johtaa tarpeettoman epätaloudellisiin ratkaisuihin.

Hyvin suunniteltu automaattinen monitorointi auttaa hallitsemaan epävarmuutta ja parantaa mitoituksen luotettavuutta, sillä se tarjoaa reaaliaikaista tarkkaa tietoa maaperän ja rakenteiden käyttäytymisestä.

Palvelumme pohjarakentamiselle

Automaattinen monitorointi

Automaattisilla mittauksilla saatavan ajantasaisen tiedon avulla voidaan minimoida monia infrarakentamiseen liittyviä riskejä.

Lue lisää

Rakenteiden optimointi

Rakenteiden ja tukiseinien optimoinnissa suurin hyöty on sitä kautta saavutettavissa kustannussäästöissä.

Lue lisää

FinMeasOnline alusta

Mittalaitteiden dataa hallitaan FinMeas Online –palvelussa, jossa mittaustuloksia voi tarkastella ja mittalaitteita hallinnoida reaaliaikaisesti Internetin kautta millä tahansa päätelaitteella.

Lue lisää

Katso video infrarakentamisen riskienhallinnasta automaattisen monitoroinnin avulla

Tutustu referensseihimme

Case Tsp:n poistoputki: Tunnelitunkkauksen turvallisuuden seuranta

Turun seudun puhdistamo Oy:n hankkeessa Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteettia tehostetaan samalla jäteveden ympäristövaikutuksia vähentäen.

Lue lisää

Case VT12 Valtari: Useamman miljoonan euron säästöt pohjanvahvistustöissä

Skanskan Niko Asikainen kertoo, että uudessa kehätiessä pystyttiin automaattisen monitoroinnin ansiosta säästämään useampi miljoona materiaali- ja työkustannuksissa. Katso video!

Lue lisää

Case Raide-Jokeri: Kaivantotyömaan läheisen metrosillan turvallisuuden varmistaminen

Videolla YIT:n Jani Kiili kertoo, kuinka Raide-Jokerin työmaalla seurataan kaivannon läheisyydessä olevan sillan rakenteiden liikkeitä FinMeasin automaattisella monitorointiratkaisulla.

Lue lisää