Työmaakaivannot

Automaatio lisää työmaakaivannon turvallisuutta.

Turvallisempi työmaa

Työmaakaivantojen toteutus vaatii aina huolellista suunnittelua. Se ei aina ole kuitenkaan helppoa, sillä esimerkiksi sään olosuhdemuutokset, kuten sade, routa ja jäätynyt maa, voivat aiheuttaa maaperässä muutoksia. Työmaakaivannon oman turvallisuuden huolehtimisen lisäksi on tärkeää varmistaa, ettei lähistöllä oleva ympäristö kärsi työmaasta.

Palvelumme sisältää työmaakaivannon monitoroinnin suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset työmaakaivantojen monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan.

”Ankkurivoimien ja siirtymien mittauksilla olemme voineet varmistaa, että siirtymät pysyvät sallituissa rajoissa mahdollisimman pienellä ankkurimäärällä. Ilman mittauksia ankkureita on yleensä käytetty enemmän kuin olisi tarvetta – eikä siltikään ole ollut täyttä varmuutta rakenteiden turvallisuudesta.” - Tarmo Tarkkio, johtava geoteknikko, Skanska Infra

Ratkaisumme auttaa sinua lisäämään työmaan turvallisuutta, alentamaan kustannuksia, tehostamaan työtä sekä laatimaan viranomaisraportteja.

Monitorointiratkaisut työmaakaivannoille

Tukiseinien ankkurivoimat

Mittausta käytetään kaivantojen tukiseinien ankkurivoimien mittaamiseen. Tukiseinien ankkurivoimien ennakoimaton kasvu lisää kaivantojen onnettomuusriskiä. Automaattisilla mittauksilla voidaan varmistaa, että tieto sallittujen ankkurivoimien ylittymisestä saadaan saman tien. Voima ei saa myöskään laskea liikaa, koska tällöin ankkuri ei enää tue seinää.

Mittalaite

Yhteen FinMeasin keskusyksikköön voidaan kytkeä useita kuormitusvoimia mittaavia Load cell -antureita. Niiden tyypillinen mittausalue on 0-1500 kN, mikä valitaan aina kuhunkin sovellukseen sopivaksi. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Jatkuva varmuus kaivantojen tuennan riittävyydestä
 • Mittauksilla voidaan turvallisesti optimoida käytettävien ankkureiden määrää ja kokoa
 • Ulkoisiin kuormitustekijöihin, kuten routaan voidaan varautua paremmin
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksistä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Tukiseinien sivusiirtymät

FinMeasin automaattista mittausta käytetään maarakenteiden liikkeiden valvontaan. Sivusiirtymien seurannalla voidaan varmistaa tuennan turvallisuus, tukiseinän taustalla olevien rakenteiden toimivuus ja mitoituksen oikeellisuus.

Mittalaite

Mittalaite on automaatti-inklinometri eli taipuisa sauva, joka sisältää kaksiakselisia kallistusantureita. Anturit ovat sauvassa tyypillisesti metrin välein. Mittaussauva asennetaan  pystysuoraan asentoon siten, että se liikkuu ja taipuu seinän liikkeiden mukaan. Siirtymäprofiili lasketaan sauvan antureiden antamista tiedoista. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista siirtymistä
 • Muutosten ajankohdat saadaan selville, mikä auttaa tunnistamaan myös muutosten aiheuttajat
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 • Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti

Roudan syvyys

Lämpötilan mittauksia käytetään muun muassa maan sulamisen sekä jäätymisen seurannassa. Näin voidaan optimoida esimerkiksi routimiseen liittyviä lämmitystarpeita.

Mittalaite

Mittalaite on asiakkaan toiveiden mukaan räätälöity sauva tai kaapeli, jonka sisällä on digitaalisia lämpötila-antureita. Mittaussauvan pituus voi vaihdella muutamista kymmenistä senteistä useisiin metreihin, anturit ovat sauvassa tyypillisesti viiden sentin välein. Mittauskaapelin pituus voi olla jopa satoja metrejä. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Tarkkojen digitaalisten antureiden ansiosta mittaustulosten luotettavuus on ylivoimainen
 • Mittalaitteissa on vain yksi liitettävä kaapeli, joten ne on helppo asentaa ja tarvittaessa siirtää
 • Jokaiseen mitattavaan pisteeseen ei enää tarvita erillistä anturia ja kaapelia, samalla päästään eroon termoparien hankalasta käsiteltävyydestä
 • Graafisten lämpötilakuvaajien ansiosta rakenteen käytöstä lämpötilan muuttuessa on helppo seurata
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Huokosvedenpaine

Huokospaineen nopea nousu esimerkiksi paalutustyömaalla pienentää pohjamaan lujuutta ja kantavuutta, mikä voi johtaa suureen onnettomuuteen. Huokosvedenpainemittauksia käytetään pohjarakennussuunnitelman tukena sekä paalutustöiden turvaamisessa.

Mittalaite

Huokospaineantureiden tyypillinen mittausalue on 0-5 baaria. Yhteen mittauspisteeseen voi kytkeä useita huokospainekärkiä eri tasoille. Huokospaineanturit eli pietsometrit painetaan maan sisään anturiin kiinnitettävien kierteellisten teräsputkien avulla. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Jatkuva ja ajantasainen tieto huokospaineen muutoksista
 • Mittaussensorit havaitsevat rakenteen sisältä sen, mitä päälle päin ei pysty näkemään
 • Automaattisten hälytysten ansiosta enemmän reagointiaikaa huokosveden ylipaineen kohotessa yli hälytysrajan
 • Huokospaineen mittausten avulla voidaan tehokkaasti tukea pohjasuunnittelua
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Pohjavedenkorkeus

Pohjaveden korkeus ei saa laskea määriteltyä tasoa matalammalle, sillä lasku voi aiheuttaa ongelmia ympäristölle. Pohjaveden laskeminen voi aiheuttaa esimerkiksi maan painumista tai lähellä olevien rakennusten puupaalujen lahoamista. Jos pohjaveden lasku johtuu työmaakaivannosta, toimija voi joutua korvausvastuuseen.

Mittalaite

Vedenpaineantureiden tyypillinen mittausalue on 0-5 baaria. Yhteen keskusyksikköön voi kytkeä useita paineantureita. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista vedenkorkeuden muutoksista
 • Perinteisiä valvontamenetelmiä varmempi ja taloudellisempi
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 • Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti

Kamera

Reaaliaikainen kamera työmaalla tarjoaa sinulle mahdollisuuden tarkastella oikeaa kamerakuvaa kohteesta saman aikaisesti muiden mittaustulosten kanssa.

 

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

  enter