finmeas kaivosalalle

kerää - hallitse - RAPORTOI

FinMeas Mining

Ympäristö- ja patotarkkailujärjestelmä
kaivoksille

Laadukas ympäristö- ja patotarkkailujärjestelmä automatisoi ympäristö- ja patovalvonnan sekä raportoinnin vähentäen asiantuntijoiden manuaalista työtä mittatietojen hallintaan ja raportointiin liittyen.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu automaattinen monitorointi edistää patojen turvallisuuden valvontaa ympäristömonitoroinnin huolehtiessa vesistöistä ja luonnosta.
TUTUSTU

Automatisoi valvonta ja raportointi

FinMeasin ratkaisut mahdollistavat patojen ja ympäristön turvallisuuden valvonnan automatisoinnin. Eri lähteistä tulevat mittatiedot ovat helposti hallittavissa ja data on helposti tulkittavissa, jolloin asiantuntijat voivat käyttää aikansa johtopäätösten tekemiseen Excelien pyörittämisen sijaan.  

Palvelun hyödyt

FinMeasin ympäristö- ja patotarkkailujärjestelmän avulla seuraat vaivattomasti mittaustulosten kokonaistilannetta lupaehtoihin ja raja-arvoihin peilaten. Saat visualisointien ja edistyneiden laskentojen avulla valtavasta määrästä dataa esille olennaisen ja tärkeän informaation helposti ymmärrettävässä muodossa. Ennusteiden avulla mahdollisten ongelmien kehittyminen havaitaan ajoissa, jolloin on aikaa ratkaista ongelmat ja välttää mahdolliset haittavaikutukset.
PATENT PENDING

Kerää kaikki olennainen data yhteen järjestelmään

Automaattisten monitorointiratkaisujen mittausdata
Manuaalimittausten data, tallennettuna mobiilisti kentällä.
Rajapintadata esim. Eurofinsin ja kaivoksen automaatiojärjestelmän kanssa.
Sääasemien säädata
Reaaliaikainen kamerakuva
Dokumentit, kuten instrumentointiohjeet, asennusohjeet ja -Raportit sekä kenttäkierrosdokumentit.

Visualisoi, analysoi ja jatkojalosta

  • Visuaalisesti selkeät kuvaajat.
  • Hälytykset sallittujen rajojen ylittyessä.
  • Tietojen esittäminen karttapohjalla sekä satelliittikuvien, ilmakuvien (GeoTIFF) ja dwg-suunnitelmien päällä.
  • Mittaustietojen yhdistäminen; mm. kumulatiivisen kertymisen ja virtauspainotteisten keskiarvojen laskeminen sekä visuaalinen esittäminen ympäristöluvan rajoihin peilaten.
  • Uusien toimintojen kehittäminen asiakkaiden tarpeiden pohjalta.

Automatisoi raportointi

  • Datan jalostaminen ja raportointi automatisoidaan, jotta Excelin pyörittäminen ja muu manuaalinen työ voidaan minimoida.
  • Halutut graafit tuodaan automaattisesti raportille (docx tai pdf), jolloin asiantuntija pääsee keskittymään johtopäätösten tekemiseen.
  • Visuaalinen esitystapa tekee datan tulkitsemisesta helppoa myös ulkopuolisille auditoijille.
  • Raportilla nostetaan automaattisesti esiin huomiota vaativat asiat (kuten hälytysrajojen ylitykset).

Automaattinen monitorointi kaivoksille

Lue myös

Patojen monitorointi edistää kaivospatojen turvallisuutta

Kaivospadoissa patosortuman ja sen aiheuttamien tulvavaikutuksien lisäksi riskinä on haitat, joita syntyy aineiden haitallisista tai vaarallisista ominaisuuksista.
Lue lisää

verkkopalvelu ammattilaisille

FinMeas Online 

FinMeas Online -verkkopalvelu koostaa automaatti- ja manuaalimittausten tiedot sekä ulkoisen datan visuaaliseen ja helposti ymmärrettävään muotoon.
kirjaudu finmeas onlineen

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

Asiakkaidemme kommentteja

"Aikaisemmin meillä on ollut enemmän manuaalimittauksia ja mittaustiedot on kirjattu Exceliin käsin. Nyt FinMeasin toimesta olemme saaneet automatisoitua valtavan määrän instrumentteja rikastushiekka-altailla, jonka ansiosta voidaan tehdä reaaliaikaista seurantaa, sekä saamme hälytykset raja-arvojen ylityksistä ja automaattiset raportit mittaustuloksista."
Jussi Nousiainen, Geotekninen insinööri,  Agnico Eagle Finland

Case Kittilän kaivos: Yhteinen kehitystyö uudistaa patoaltaiden turvallisuuden valvontaa

Kittilän kaivoksella kaivospatojen riskienhallintaa parannettiin patoalueiden automaattisilla monitorointiratkaisuilla. Seurannan lisäksi myös mittaustietojen raportointia on uudistettu FinMeasin automaattisen raportointipalvelun käyttöönotolla.
Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme!

Muutaman kerran vuodessa ilmestyvä FinMeasin yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille suunnattu uutiskirje sisältää hyödyllistä tietoa kaivosalalle tarjoamistamme palveluista. 
tilaa ympäristö- ja patotarkkailujärjestelmän uutiskirje >>
enter