Sillat

Automaatio lisää siltojen turvallisuutta.

Turvallisempi silta

Siltojen monitorointi on tärkeää erityisesti loppuun käytettävien siltojen turvallisuuden valvonnassa sekä muissa silloissa, joissa on huolta siltojen rakenteista. Monitorointi on relevanttia myös silloin, jos sillan lähellä tehdään töitä, joilla voi olla vaikutusta tarkkailtavaan siltaan, sekä silloin kun silloille tulee aiempaa suurempaa kuormitusta esim. suurten rekkojen, junakuormien tai erikoiskuljetusten takia.

SmartBridge riskienhallinnan ratkaisu sisältää monitoroinnin suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset siltarakenteiden monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan.

“Mittalaitteiden tuottaman tiedon ansiosta olemme voineet keskittyä täysimittaisesti töiden valmiiksi saattamiseen mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Tämä on helpottanut työmaan johtamista." - Janne Rihko, aluepäällikkö, NCC

Ratkaisumme auttaa sinua lisäämään sillan turvallisuutta, alentamaan kustannuksia sekä tehostamaan työtä.

Monitorointiratkaisut siltarakenteisiin

Siltarakenteiden sivusiirtymät ja painumat

Siltarakenteissa voidaan valvoa mm. siltojen maa- ja välitukia. Näihin voidaan asentaa tilt meter kallistuskulma-anturit, jotka valvovat jatkuvasti tukien kallistuskulmien muutoksia. Mikäli tuissa alkaa tapahtumaan liikettä saadaan siitä välittömästi tieto, jolloin voidaan ryhtiä tarvittaviin toimenpiteisiin. Kallistuskulma-antureita voidaan käyttää myös kansirakenteiden seurantaan. Niiden avulla voidaan seurata kannen taipumaprofiilia sekä pituus- että poikkisuunnassa ja erityisesti niissä tapahtuvia muutoksia.

Mittalaite

Anturi on 2-akselinen kallistusanturi (tilt meter). Anturi asennetaan rakenteeseen siten, että se mittaa rakenteen kallistukulman muutoksia. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Tulopenkereiden sivusiirtymät

Sivusiirtymiä mitataan yleisesti siltojen tulopenkereissä. Käyttökohteita ovat jyrkät luiskat, pehmeikköalueet sekä muut kohteet, joissa on stabiliteettiriskejä.

Mittalaite

Mittalaite on automaatti-inklinometri eli taipuisa sauva, joka sisältää kaksiakselisia kallistusantureita. Anturit ovat sauvassa tyypillisesti metrin välein. Mittaussauva asennetaan maaperään pystysuoraan asentoon siten, että se liikkuu ja taipuu maaperän kerrosten liikkeiden mukaan. Siirtymäprofiili lasketaan sauvan antureiden antamista tiedoista. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista siirtymistä
 • Muutosten ajankohdat saadaan selville, mikä auttaa tunnistamaan myös muutosten aiheuttajat
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 • Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti

Siltarakenteiden lämpötilat

Sillan betonivaluun ja muihin rakenteisiin voidaan laittaa digitaalisia lämpötila-antureita, joiden avulla voidaan seurata sekä betonin lujuuden kehitystä että muita lämpötilaan sidoksissa olevia ilmiöitä.

Mittalaite

Mittalaite on asiakkaan toiveiden mukaan räätälöity sauva tai kaapeli, jonka sisällä on digitaalisia lämpötila-antureita. Mittaussauvan pituus voi vaihdella muutamista kymmenistä senteistä useisiin metreihin, anturit ovat sauvassa tyypillisesti viiden sentin välein. Mittauskaapelin pituus voi olla jopa satoja metrejä. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa

Hyödyt

 • Tarkkojen digitaalisten antureiden ansiosta mittaustulosten luotettavuus on ylivoimainen
 • Mittalaitteissa on vain yksi liitettävä kaapeli, joten ne on helppo asentaa ja tarvittaessa siirtää
 • Jokaiseen mitattavaan pisteeseen ei enää tarvita erillistä anturia ja kaapelia, samalla päästään eroon termoparien hankalasta käsiteltävyydestä
 • Graafisten lämpötilakuvaajien ansiosta rakenteen käytöstä lämpötilan muuttuessa on helppo seurata
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Siltojen laakerien ja liikuntasaumojen valvonta

Siltojen laakereita ja liikuntasaumoja voidaan valvoa hyödyntäen sekä lineaarisia- sekä vaijeripotentiometrejä. Nämä mittaavat liikuntalaitteiden ja laakereiden liikkeitä sekä pysty- että poikkisuunnassa. Tämä auttaa sekä turvallisuuden valvonnassa sekä lämpötilan vaikutusten seurannassa. Seurannan avulla saadaan tietoa mm. siitä kuinka nopeasti ja kuinka paljon ympäristön olosuhteiden vaihdokset vaikuttavat sillan lämpölaajenemiseen. Saadaan käsitys esimerkiksi siitä, miten yön ja aurinkoisen päivän väliset lämpötilamuutokset vaikuttavat sillan käyttäytymiseen. Kuten myös vuoden kylmimpien ja kuumimpien kuukausien väliset erot. Nämä kuten muutkin mittaustulokset esitetään samalla aika-akselille lähimpien sääasemien havaintojen kanssa, jolloin korrelaatio lämpötilojen ja sillan käyttäytymisen välillä on helposti tulkittavissa.

Mittalaite

Anturi on lineaarinen potentiometri (crack meter), jonka päät kiinnitetään ankkureistaan halkeaman eri puolille. Mittalaite mittaa halkeamassa tapahtuvat muutokset ja toimittaa ne automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Mittaussensorit havaitsevat rakenteen sisältä sen, mitä päälle päin ei pysty näkemään
 • Automaattisten hälytysten ansiosta enemmän reagointiaikaa
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Dynaaminen monitorointi

Siltojen dynaamisessa monitoroinnissa luetaan sekä kallistuskulmamuutoksia että liikuntasaumojen ja laakereiden liikkeitä useita kertoja sekunnissa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi liikenne-, jarrustuskuormien ja erikoiskuljetusten rakenteisiin aiheuttamien muutosten havainnoinnin.

Mittalaite

Dynaamista monitorointia voidaan soveltaa esimerkiksi tilt meterin ja lineaarisen potentiometrin (crack meter) kanssa.

Hyödyt

 • Jatkuva ja ajantasainen tieto
 • Mittaussensorit havaitsevat rakenteen sisältä sen, mitä päälle päin ei pysty näkemään
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Pohjavedenkorkeus

Pohjavedenkorkeuden seuraaminen on tärkeää, sillä sen lasku voi aiheuttaa esimerkiksi maan painumista ja puupaalujen lahoamista.

Mittalaite

Vedenpaineantureiden tyypillinen mittausalue on 0-5 baaria. Yhteen keskusyksikköön voi kytkeä useita paineantureita. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista vedenkorkeuden muutoksista
 • Perinteisiä valvontamenetelmiä varmempi ja taloudellisempi
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 • Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti

Kamera

Reaaliaikaisen kamerakuvan ansiosta voit samanaikaisesti muiden mittaustulosten kanssa tarkastella, miltä kohteessasi näyttää.

 

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

  enter