Referenssejä

Valvomme geoteknisiä riskejä ja ympäristöriskejä useissa suurissa kohteissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Alla esiteltynä joitakin esimerkkiprojekteja, joissa asiakas on teknologiamme avulla saavuttanut merkittävät turvallisuus- ja kustannushyödyt.

Case Savilahti: Putkikaivannon tuennan optimointi

Kaivannon uudelleen mitoituksella pystyttiin käyttämään urakoitsijalla jo olemassa olevia pontteja ja palkkeja. Uudelleen mitoituksen ansiosta tätä yksittäistä kaivantoa varten ei siis tarvinnut hankkia uusia teräsosia ja näin säästettiin materiaalikuluissa.

Lue lisää

Case Pyhän Henrikin kappeli: Pohjarakenteiden monitorointi kulttuurihistoriallisen rakennuksen vieressä

Suojellun kohteen maaperä kaipasi automaattista monitorointia sivusiirtymien jatkuvatoimiseen havainnointiin ja seurantaan. Kommenttinsa hankkeesta ja yhteistyöstä antoi A-Insinöörien geotekninen suunnittelija sekä Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö.

LUE LISÄÄ

Case Kuusistonsalmen silta: Loppuun käytettävän sillan turvallisuuden varmistaminen

FinMeas toteutti Kuusistonsalmen sillan perustusten automaattisen monitoroinnin. Kohteessa haluttiin eritoten selvittää mahdollinen liike, sen jatkuvuus ja suunta, jotta sillan liikennöinti taataan turvalliseksi uusimiseen saakka.

LUE LISÄÄ

Case Kittilän kaivos: Patoaltaiden turvallisuuden valvonnan kehittäminen

FinMeas on mukana kaivospatojen riskienhallinnassa toimittaen patoalueille automaattisia monitorointiratkaisuja, jotka mahdollistavat patoaltaiden mittaustietojen reaaliaikaisen seurannan. Seurannan lisäksi myös mittaustietojen raportointia on uudistettu FinMeasin automaattisen raportointipalvelun käyttöönotolla.

Lue lisää

Case VT12 Valtari: Useamman miljoonan euron säästöt pohjanvahvistustöissä

Skanskan Niko Asikainen kertoo, että uudessa kehätiessä pystyttiin automaattisen monitoroinnin ansiosta säästämään useampi miljoona materiaali- ja työkustannuksissa. Katso video!

Lue lisää

Case Raide-Jokeri: Kaivantotyömaan läheisen metrosillan turvallisuuden varmistaminen

Videolla YIT:n Jani Kiili kertoo, kuinka Raide-Jokerin työmaalla seurataan kaivannon läheisyydessä olevan sillan rakenteiden liikkeitä FinMeasin automaattisella monitorointiratkaisulla.

Lue lisää

Case Tsp:n poistoputki: Tunnelitunkkauksen turvallisuuden seuranta

Turun seudun puhdistamo Oy:n hankkeessa Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteettia tehostetaan samalla jäteveden ympäristövaikutuksia vähentäen.

Lue lisää

Case Reimari: Työmaan ja ympäröivän infran turvallisuuden valvonta

Peabin Reimarin työmaa on tällä hetkellä keskeinen osa Jyväskylän keskustakuvaa. Työmaan ja ympäristön turvallisuutta valvotaan FinMeasin toimittamalla painumaseurannalla ja automaatti-inklinometrillä.

Lue lisää

Case Skanska: IsoKristiinassa tukiseinien ankkurien määrää vähennettiin kolmanneksella

Skanska on luottanut FinMeasin mittauksiin jo useilla rakennustyömaillaan.

Lue lisää

Case Akalla: Kallioruhjeiden huokosveden ja maaperän siirtymien seuranta Tukholman ohitustiellä

Züblin Scandinavia AB urakoi parhaillaan Tukholman käynnissä olevan ohitustiehankkeen urakkaa FSE61, joka on yksi yhteensä 17 ohitustieurakasta.

Lue lisää

Case Klett: Maaperässä paljon häiriintynyttä savea

Arviolta noin 30 000 Trondheimin alueen työmatkalaisen arki helpottuu oleellisesti, kun Norjan rannikkoa pitkin kulkevan E6-valtatien laajennusprojekti valmistuu vuonna 2019.

Lue lisää

Case Länsimetro: Vaativien avolouhintatöiden valvonta

FinMeas on mukana Länsimetron vaativien louhintatöiden mittauksissa. Esport Centerin viereen rakennettava Urheilupuiston asema on ainoana tehty kokonaan avolouhintana.

Lue lisää

Case Rantatunneli: Mittauksilla varmistetaan mallinnuksen luotettavuus

Tampereen Rantatunnelin rakennustöissä hyödynnetään FinMeasin kehittämää mittausteknologiaa

Lue lisää

Case Stockholms Hamnar: Maaperän liikkeet uhkasivat satamarakennusten turvallisuutta

FinMeasin automaattiset mittalaitteet varmistavat, että Tukholman Frihamnenin satama-alueen sortumaa rajoittava porapaaluseinä käyttäytyy kuten pitääkin.

Lue lisää

Case Vattenfall: Padon reaaliaikaiset mittaustiedot tuovat mielenrauhaa

Vattenfallin Pamilon padon turvallisuutta monitoroidaan FinMeasin teknologialla. Monitorointijärjestelmän avulla padon tilannetta ja toimintaa voidaan seurata reaaliaikaisesti.

Lue lisää

Case Perniö: Täysimittaisen ratapenkereen sorrutuskoe

Automaatti-inklinometrien varsinainen tulikoe oli Perniön sorrutuskoe, jossa oli yhdeksän FinMeas:n toimittamaa automaattista sivusiirtymämittalaitetta.

Lue lisää

Case Loukola: Vanhan sillan rakenteiden suojeleminen rakennustyön aikana

NCC Suomi Oy tekee parhaillaan töitä Loukolan sillan korjaamiseksi Kyrössä. FinMeasin automaattiset mittalaitteet varmistavat, etteivät sillan perustukset ja rakenne häiriinny töiden aikana.

Lue lisää

Case Västerås: Satamatyömaaturvallisuuden valvonta

Ruotsin Västeråsissa on käynnissä suuri satamauudistus, jossa hyödynnetään myös FinMeasin mittalaitteita.

Lue lisää

Case Kalasatama: Pysäköintiluolaston päälle korkeita tornitaloja

Helsingin Kalasatama on yksi Suomen suurimpia ja näkyvimpiä rakennustyömaita. Valtaisa urakka on käynnissä myös maan alla.

Lue lisää

Case kauppakeskus AINOA: Laajennustöiden riskien seuranta

Kauppakeskus AINOA on täynnä älykkäitä ratkaisuja, myös rakennettu älykkäästi. FinMeas on mukana kauppakeskuksen laajennustöissä.

Lue lisää

Case Portus: Meren päälle rakennettava kerrostalokortteli

Portus on Helsingin Verkkosaarenrantaan, osin meren päälle, rakennettava ainutlaatuinen kerrostalokortteli.

Lue lisää

Case Markkulan alikulku: Rautatiesillan peruskorjaus

FinMeas on mukana Suomen pisimpiin lukeutuvan rautatiesillan peruskorjauksessa Korpilahdella turvallisuutta valvomassa.

Lue lisää

Asiakkaitamme