Referenssejä

Automaattiset mittalaitteemme valvovat turvallisuutta useilla suurilla rakennustyömailla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Alla esiteltynä joitakin esimerkkiprojekteja, joissa asiakas on teknologiamme avulla saavuttanut merkittävät turvallisuus- ja kustannushyödyt.

Case Raide-Jokeri

Videolla YIT:n Jani Kiili kertoo, kuinka Raide-Jokerin työmaalla seurataan kaivannon läheisyydessä olevan sillan rakenteiden liikkeitä FinMeasin automaattisella monitorointiratkaisulla.

Lue lisää

Case Tsp:n poistoputki

Turun seudun puhdistamo Oy:n hankkeessa Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteettia tehostetaan samalla jäteveden ympäristövaikutuksia vähentäen.

Lue lisää

Case VT12 Valtari

Skanskan Niko Asikainen kertoo, että uudessa kehätiessä pystyttiin automaattisen monitoroinnin ansiosta säästämään useampi miljoona materiaali- ja työkustannuksissa.

Lue lisää

Case Reimari

Peabin Reimarin työmaa on tällä hetkellä keskeinen osa Jyväskylän keskustakuvaa. Työmaan ja ympäristön turvallisuutta valvotaan FinMeasin toimittamalla painumaseurannalla ja automaatti-inklinometrillä.

Lue lisää

Case Rantatunneli

Tampereen Rantatunnelin rakennustöissä hyödynnetään FinMeasin kehittämää mittausteknologiaa

Lue lisää

Case Skanska

Skanska on luottanut FinMeasin mittauksiin jo useilla rakennustyömaillaan.

Lue lisää

Case Länsimetro

FinMeas on mukana Länsimetron vaativien louhintatöiden mittauksissa. Esport Centerin viereen rakennettava Urheilupuiston asema on ainoana tehty kokonaan avolouhintana.

Lue lisää

Case Perniö

Automaatti-inklinometrien varsinainen tulikoe oli Perniön sorrutuskoe, jossa oli yhdeksän FinMeas:n toimittamaa automaattista sivusiirtymämittalaitetta.

Lue lisää

Case Stockholms Hamnar

FinMeasin automaattiset mittalaitteet varmistavat, että Tukholman Frihamnenin satama-alueen sortumaa rajoittava porapaaluseinä käyttäytyy kuten pitääkin.

Lue lisää

Case Klett

Arviolta noin 30 000 Trondheimin alueen työmatkalaisen arki helpottuu oleellisesti, kun Norjan rannikkoa pitkin kulkevan E6-valtatien laajennusprojekti valmistuu vuonna 2019.

Lue lisää

Case Kalasatama

Helsingin Kalasatama on yksi Suomen suurimpia ja näkyvimpiä rakennustyömaita. Valtaisa urakka on käynnissä myös maan alla, jossa louhitaan...

Lue lisää

Case Loukola

NCC Suomi Oy tekee parhaillaan töitä Loukolan sillan korjaamiseksi Kyrössä. FinMeasin automaattiset mittalaitteet varmistavat, etteivät sillan perustukset ja rakenne häiriinny töiden aikana.

Lue lisää

Case Vattenfall

Vattenfallin Pamilon padon turvallisuutta monitoroidaan FinMeasin teknologialla. Monitorointijärjestelmän avulla padon tilannetta ja toimintaa voidaan seurata reaaliaikaisesti.

Lue lisää

Case Västerås

Ruotsin Västeråsissa on käynnissä suuri satamauudistus, jossa hyödynnetään myös FinMeasin mittalaitteita.

Lue lisää

Case Akalla

Züblin Scandinavia AB urakoi parhaillaan Tukholman käynnissä olevan ohitustiehankkeen urakkaa FSE61, joka on yksi yhteensä 17 ohitustieurakasta.

Lue lisää

Asiakkaitamme