Referenssit

Valvomme geoteknisiä riskejä ja ympäristöriskejä useissa suurissa kohteissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Alla esiteltynä joitakin esimerkkiprojekteja, joissa asiakas on teknologiamme avulla saavuttanut merkittävät turvallisuus- ja kustannushyödyt.
Case Kittilän kaivoksen ympäristötarkkailu

Ympäristödatan visualisoimiseksi ja sen hallinnan tehostamiseksi Agnico Eagle Finland on lähtenyt yhteistyöhön FinMeas Oy:n kanssa.

Lue artikkeli
Case Hessundinsalmen silta

Sillan erikoisuutena on sen jalkojen päissä olevat betoninivelet, joiden toimintaa päätettiin seurata automaattisella monitoroinnilla.

Lue artikkeli
Case Pyhän Henrikin kappeli

Suojellun kohteen maaperä kaipasi automaattista monitorointia sivusiirtymien jatkuvatoimiseen havainnointiin ja seurantaan.

Lue artikkeli
Case Kuusistonsalmen silta

Laajan tiehankkeen yhteydessä silta sai osakseen erikoistarkastuksen, jossa heräsivät epäilykset välitukien vinoudesta.

Lue artikkeli
Case Kittilän kaivos

Kittilän kaivoksella on automatisoitu valtava määrä instrumentteja rikastushiekka-altailla, jonka ansiosta voidaan tehdä reaaliaikaista seurantaa ja automaattiset raportit mittaustuloksista.

Lue artikkeli
Case VT12 Valtari

VT12 Valtari hankkeen innovatiivisella toteutuksella ja monitoroinnin hyödyntämisellä ei vain varmistettu työmaan turvallisuutta, mutta onnistuttiin myös säästämään useampi miljoona euroa kustannuksissa.

Lue artikkeli
Case Savilahti

Putkikaivannon tuenta optimoitiin vastaamaan urakoitsijalla olemassa olevia pontteja ja palkkeja, jotta saatiin aikaan materiaalisäästöjä.

Lue artikkeli
Case Raide-Jokeri

Huolenaiheena oli Raide-Jokerin työmaalla pehmeikköalueella sijaitseva metrosilta ja kaivantotyön mahdolliset vaikutukset sillan pilareihin.

Lue artikkeli
Case Markkulan alikulku

Inklinometrit valvoivat Suomen pisimpiin lukeutuvan rautatiesillan peruskorjausta Korpilahdella.

Lue artikkeli
Case Portus

Verkkosaaren ranta-alue on stabiliteetiltaan heikko, mikä aiheutti haasteita paitsi työnaikaisten tukirakenteiden, myös pysyvien perustusrakenteiden kuten porapaalujen mitoitukseen ja toteutukseen.

Lue artikkeli
Case kauppakeskus Ainoa

FinMeas auttaa rakentamaan älykästä kauppakeskus AINOAA Espoossa automaattisella monitoroinnilla.

Lue artikkeli
Case Turun seudun puhdistamon poistoputki

FinMeas on mukana ainutlaatuisessa tunnelointiprojektissa, jonka tarkoituksena on vähentää Itämereen kohdistuvaa jätevesikuormitusta.

Lue artikkeli
Case Reimari

Reimari-kiinteistö rakentui aivan keskellä Jyväskylän keskustaa ja tuli lähes kiinni Valtiontaloon sekä Telian rakennukseen.

Lue artikkeli
Case Västerås

FinMeasin inklinometrit valvoivat turvallisuutta Ruotsin Västeråsin satamauudistuksessa, jossa ruopattiin vesistöjä ja rakennettiin uusi kanavasulku.

Lue artikkeli
Case Vattenfall

Vattenfallin Pamilon padon turvallisuutta monitoroidaan FinMeasin teknologialla. Monitorointijärjestelmän avulla padon tilannetta ja toimintaa voidaan seurata reaaliaikaisesti.

Lue artikkeli
Case Kalasatama

Helsingin Kalasatama on yksi Suomen suurimpia ja näkyvimpiä rakennustyömaita. Valtaisa urakka on käynnissä myös maan alla, jossa louhitaan alueelle tulevan kauppakeskuksen suuria pysäköintitiloja.

Lue artikkeli
Case Rantatunneli

Tampereen Rantatunnelin rakennustöissä hyödynnetään FinMeasin kehittämää mittausteknologiaa. Yhtiön automaattisilla ekstensometreillä seurataan kalliossa tapahtuvia liikkeitä koko monivuotisen rakennusprojektin ajan.

Lue artikkeli
Case Skanska

Skanska on luottanut FinMeasin mittauksiin jo useilla rakennustyömaillaan. Yksi suurimmista ja vaativimmista kohteista on ollut Lappeenrannan ydinkeskustan kauppakeskus IsoKristiina.

Lue artikkeli
Case Länsimetro

FinMeas on mukana Länsimetron vaativien louhintatöiden mittauksissa. Esport Centerin viereen rakennettava Urheilupuiston asema on ainoana tehty kokonaan avolouhintana. Lisähaastetta on tuonut alueen vaihteleva maaperä.

Lue artikkeli
Case Stockholms Hamnar

FinMeasin automaattiset mittalaitteet varmistavat, että Tukholman Frihamnenin satama-alueen sortumaa rajoittava porapaaluseinä käyttäytyy kuten pitääkin. Mittaukset auttavat parantamaan sataman turvallisuutta ja antavat uutta tietoa tulevien investointien tueksi.

Lue artikkeli
Case Perniö

Automaatti-inklinometrien varsinainen tulikoe oli Perniön sorrutuskoe, jossa oli yhdeksän FinMeas:n toimittamaa automaattista sivusiirtymämittalaitetta.

Lue artikkeli
Case Klett

Työmaalle rakennettiin koepenkere, jonka painumia seurattiin FinMeasin automaattisella painumamittalaitteella.

Lue artikkeli
Case Akalla

FinMeas toimitti työmaalle jatkuvatoimiset inklinometrit, joiden avulla työmaalla säilyy koko ajan reaaliaikainen käsitys ponttiseinien sivusiirtymistä.

Lue artikkeli
Case Loukola

NCC luottaa FinMeasin teknologiaan kulttuurihistoriallisesti merkittävän Loukolan sillan korjaustöissä.

Lue artikkeli

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter