Case Loukola

Case Loukola

NCC luottaa FinMeasin teknologiaan kulttuurihistoriallisesti merkittävän Loukolan sillan korjaustöissä

Huonon kunnon ja painorajoituksen vuoksi peruskorjattavan sillan korjaustyöt käynnistyivät huhtikuussa 2018 ja urakka jatkuu läpi kesän. FinMeasin automaattiset mittalaitteet varmistavat, etteivät sillan perustukset ja rakenne häiriinny töiden aikana.

“Vuonna 1896 valmistuneen sillan julkisivu haluttiin säilyttää ennallaan, mistä johtuen uusi silta rakennetaan nykyisen sillan päälle. Uusi silta tehdään niin, että se ei valmistuttuaan kuormita vanhaa kiviholvikaarta eikä sen perustuksia”, kertoo NCC:n aluepäällikkö Janne Rihko.

Vanhan sillan rakenteiden suojelemiseksi rakennustöiden kaikki vaiheet pyritään tekemään mahdollisimman maata häiritsemättömin menetelmin. Rakennustöiden vaikutuksia valvomaan NCC valitsi FinMeasin täysautomaattiset inklinometrit, jotka toimittavat projektitiimille mittaustietoa mahdollisista maaperän siirtymistä reaaliajassa.

“Koko projektin ajan on kiinnitettävä erityistä huomioita inklinometrien mittaustuloksiin. Automaattiset mittaukset antavat välittömän viestin maan liikkeistä, jolloin työtapoja voidaan tarvittaessa muuttaa, jotta historiallinen julkisivu säilyy ehjänä”, kertoo Emilia Köylijärvi WSP:ltä, joka toteutti kohteen geosuunnittelun.

FinMeas Online aktiivisessa käytössä

Noin kuukausi ennen rakennustöiden aloittamista jokaiselle nykyisen sillan kulmalle asennettiin FinMeasin automaattinen inklinometri. Tämän lisäksi sillan molempiin päihin asennettiin kiinteät painumamittauspultit seuraamaan vanhan sillan rakenteiden käyttäytymistä rakennustöiden aikana.

“Inklinometriputket on suositeltava asentaa vähintään kuukausi ennen töiden aloittamista. Tämä on tärkeää, jotta inklinometrit ehtivät asettua ja saadaan lisäksi lähtötietoa siitä, onko paikalla tapahtumassa siirtymiä jostain muusta syystä. NCC:n toiminta Loukolan sillan korjausurakassa on ollut asennuksen suhteen esimerkillistä”, kiittelee FinMeasin toimitusjohtaja Sami Ylönen.

Inklinometrit toimittavat mittaustiedot automaattisesti FinMeas Online -palveluun, jonne on helppo asettaa hälytysrajat. Kun mittatieto ylittää tai alittaa ennalta määritellyt arvot, kohteen vastuuhenkilö saa siitä välittömästi hälytyksen haluamaansa päätelaitteeseen.

“Webpalvelu esittää mittaustulokset kuvaajina, jotka antavat nopean yleiskuvan maaperän mahdollisista liikkeistä. Palvelu on ollut meillä aktiivisessa käytössä, vaikka maaperän ja sillan rakenteissa ei juuri muutoksia olekaan rakennustöiden aikana tapahtunut”, Rihko toteaa.

Automaattiset mittaukset sujuvoittavat rakennustöitä

Projektin erikoisluonteen vuoksi Loukolan sillan korjausurakkaa olisi ollut vaikea toteuttaa ilman automaattisia mittauksia. Mikäli siirtymät olisi mitattu manuaalisilla inklinometreillä, rakennustyöt olisi pitänyt keskeyttää aina kun mittamies käy tarkastamassa lukemat. Myös mahdollisten vaaratilanteiden ennakointi olisi ollut vaikeaa.

“Mittalaitteiden tuottaman tiedon ansiosta olemme voineet keskittyä täysimittaisesti töiden valmiiksi saattamiseen mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Tämä on helpottanut työmaan johtamista”, sanoo Rihko.

Hyvin alkaneen yhteistyön vuoksi Rihko näkee sille mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

“NCC:llä on jatkuvasti meneillään haastavia infrarakentamisen hankkeita, jotka vaativat ammattimaisia kumppaneita. FinMeasin erikoisosaamiselle on varmasti tarvetta myös tulevissa projekteissamme, erityisesti kaupunkirakentamisen puolella”, Rihko toteaa.

Myös Ylönen iloitsee hyvin alkaneesta yhteistyöstä NCC:n kanssa.

“NCC:n kanssa on ollut ilo tehdä yhteistyötä, koska vuorovaikutus on ollut mutkatonta ja tehokasta. Loukolan sillan uusiminen on hyvä esimerkki siitä, miten geoteknistä monitorointia voidaan hyödyntää paitsi uusissa rakennusprojekteissa, myös historiallisissa kohteissa, jotka erityisluonteensa vuoksi voivat vaatia tiheääkin seurantaa”, Ylönen sanoo.

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter