Tiet

Automaatio lisää väylärakenteen pitkäaikaistoimivuutta.

Turvallisempi tie

Tierakenteissa seurataan perinteisesti sivusiirtymiä ja painumia. Painumat ovat riesana erityisesti teillä, joiden alla on puupaalurakenteet. Myös roudansyvyys, huokosvedenpaine ja pohjaveden korkeus voi vaikuttaa maa-aineksen kantavuuteen ja siksi myös niitä on hyvä tarkkailla kriittisten rakenteiden kohdalla.

SmartRoad riskienhallinnan ratkaisu sisältää monitoroinnin suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset tierakenteiden monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan.

"FinMeasin mittauslaitteiden avulla tehtyjen painumalaskelmien ansiosta projektitiimi pystyi ennustamaan tulevia painumia ja ottamaan tämän huomioon tiesuunnittelussa” -Stian Berre, geotekninen suunnittelija, Multiconsult

Ratkaisumme auttaa sinua lisäämään väylien turvallisuutta, alentamaan kustannuksia, tehostamaan työtä sekä kommunikoimaan viranomaisten kanssa.

Monitorointiratkaisut tierakenteille

Tierakenteiden sivusiirtymät

FinMeasin automaattista mittausta käytetään maarakenteiden liikkeiden valvontaan. Yleisimpiä käyttökohteita ovat jyrkät luiskat, pehmeikköalueet sekä muut kohteet, joissa on stabiliteettiriskejä.

Mittalaite

Mittalaite on automaatti-inklinometri eli taipuisa sauva, joka sisältää kaksiakselisia kallistusantureita. Anturit ovat sauvassa tyypillisesti metrin välein. Mittaussauva asennetaan maaperään pystysuoraan asentoon siten, että se liikkuu ja taipuu maaperän kerrosten liikkeiden mukaan. Siirtymäprofiili lasketaan sauvan antureiden antamista tiedoista. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista siirtymistä
 • Muutosten ajankohdat saadaan selville, mikä auttaa tunnistamaan myös muutosten aiheuttajat
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 • Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti

Tierakenteiden painumat

Painumien automaattista mittalaitetta käytetään esimerkiksi rata- ja tierakenteissa sekä pituus- että poikkisuuntaisten painumien seurantaan.

Mittalaite

Painumien mittaukseen FinMeas toimittaa mittalaitteita, joissa pitkään nesteletkuun on liitetty paineantureita. Nesteletkumittalaite voi olla jopa satoja metriä pitkä ja antureiden välimatka voi olla kymmeniä metrejä. Mittalaite voidaan asentaa maan alle tai kiinnittää suoraan rakenteeseen.

Hyödyt

 • Jatkuva tieto painumista, minkä avulla painumien syyt voidaan helpommin yksilöidä
 • Nestepaineen avulla toimivat anturit havaitsevat jopa 5 mm suuruiset painumat
 • Soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa halutaan tietoa monista eri pisteistä
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Roudan syvyys

Routadatan ja lämpötilan seuraaminen on tärkeää maan sulamisen ja jäätymisen seurannassa, mikä vaikuttaa kuljetusten logistisen ohjauksen lisäksi esimerkiksi päällystystöiden ja teiden korjaushankkeiden ajoittamiseen, routavaurioselvityksiin, kuntomittausten ohjaukseen sekä alemman tieverkon kelirikkoennusteiden ja painorajoitusten määrittämiseen.

Mittalaite

Mittalaite on asiakkaan toiveiden mukaan räätälöity sauva tai kaapeli, jonka sisällä on digitaalisia lämpötila-antureita. Mittaussauvan pituus voi vaihdella muutamista kymmenistä senteistä useisiin metreihin, anturit ovat sauvassa tyypillisesti viiden sentin välein. Mittauskaapelin pituus voi olla jopa satoja metrejä. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa. Roudan kehittymistä ja lämpötilaa voi seurata myös SmartWeather-palvelulla.

Hyödyt

 • Tarkkojen digitaalisten antureiden ansiosta mittaustulosten luotettavuus on ylivoimainen
 • Mittalaitteissa on vain yksi liitettävä kaapeli, joten ne on helppo asentaa ja tarvittaessa siirtää
 • Jokaiseen mitattavaan pisteeseen ei enää tarvita erillistä anturia ja kaapelia, samalla päästään eroon termoparien hankalasta käsiteltävyydestä
 • Graafisten lämpötilakuvaajien ansiosta rakenteen käytöstä lämpötilan muuttuessa on helppo seurata
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Huokosvedenpaine

Huokospaineen mittauksia käytetään paalutustöiden ja pengerrysten turvaamisessa. Mittauksia käytetään myös pohjarakennussuunnittelun tukena ja painopenkereiden painumanopeuden seurannassa. Huokospaineen nopea nousu esimerkiksi paalutustyömaalla saattaa pienentää pohjamaan lujuutta ja kantavuutta, mikä voi johtaa vakavaankin onnettomuuteen.

Mittalaite

Huokospaineantureiden tyypillinen mittausalue on 0-5 baaria. Yhteen mittauspisteeseen voi kytkeä useita huokospainekärkiä eri tasoille. Huokospaineanturit eli pietsometrit painetaan maan sisään anturiin kiinnitettävien kierteellisten teräsputkien avulla. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Jatkuva ja ajantasainen tieto huokospaineen muutoksista
 • Mittaussensorit havaitsevat rakenteen sisältä sen, mitä päälle päin ei pysty näkemään
 • Automaattisten hälytysten ansiosta enemmän reagointiaikaa huokosveden ylipaineen kohotessa yli hälytysrajan
 • Huokospaineen mittausten avulla voidaan tehokkaasti tukea pohjarakennussuunnittelua
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Pohjavedenkorkeus

Pohjavedenkorkeus

Mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohjaveden ja vesistöjen vedenkorkeutta. FinMeasin automaattinen vedenkorkeusmittaus valvoo tilannetta ja hälyttää mikäli vedenkorkeus kohoaa yli – tai laskee ali – ennalta määriteltyjen rajojen. Pohjaveden laskeminen voi aiheuttaa esimerkiksi maan painumista ja puupaalujen lahoamista.

Mittalaite

Vedenpaineantureiden tyypillinen mittausalue on 0-5 baaria. Yhteen keskusyksikköön voi kytkeä useita paineantureita. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista vedenkorkeuden muutoksista
 • Perinteisiä valvontamenetelmiä varmempi ja taloudellisempi
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 • Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti

Kamera

Reaaliaikaisen kamerakuvan ansiosta voit samanaikaisesti muiden mittaustulosten kanssa tarkastella, miltä kohteessasi näyttää.

 

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

  enter