Rautatiet

Automaatio lisää ratarakenteiden turvallisuutta.

Turvallisempi rautatie

Maamme ratapenkereitä ei ole alunperin suunniteltu kohtaamaan nykypäivän suuria akselipainoja, ja siksi joillakin pehmeiköillä laskennallinen varmuus radan sortumista vastaan on hyvin pieni. Stabiliteetiltaan kriittisille pengerosuuksille voidaan asentaa monitorointilaitteita, jolloin voidaan reaaliaikaisesti seurata stabiliteetin mahdollisia muutoksia ja reagoida tilanteeseen ennen kuin junaliikenteen turvallisuus on vaarassa.

Palvelumme sisältää ratapenkereiden monitoroinnin suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset ratarakenteiden monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan.

FinMeasin etäluettavat mittalaitteet edustavat uutta ajattelua verrattuna perinteisiin menetelmiin. On paljon helpompaa ja tehokkaampaa seurata mittaustuloksia suoraan netin käyttöliittymästä kuin käydä tarkistamassa manuaalisia mittalaitteita viikoittain paikan päällä" - Pasi Kolomainen, työmaapäällikkö, Ramboll Finland.

Ratkaisumme auttaa sinua lisäämään rautatien turvallisuutta, alentamaan kustannuksia, tehostamaan työtä sekä vastaamaan mahdolliseen viranomaisraportointiin.

Monitorointiratkaisut ratarakenteille

Ratapenkereen sivusiirtymät

Sivusiirtymiin liittyy usein haitallisia painumia ja siirtymät voivat olla merkkinä ratapenkereen sortumavaarasta.

Mittalaite

Mittalaite on automaatti-inklinometri eli taipuisa sauva, joka sisältää kaksiakselisia kallistusantureita. Anturit ovat sauvassa tyypillisesti metrin välein. Mittaussauva asennetaan maaperään pystysuoraan asentoon siten, että se liikkuu ja taipuu maaperän kerrosten liikkeiden mukaan. Siirtymäprofiili lasketaan sauvan antureiden antamista tiedoista. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Junaliikenteen turvallisuuden varmistaminen
 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista siirtymistä
 • Muutosten ajankohdat saadaan selville, mikä auttaa tunnistamaan myös muutosten aiheuttajat
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 • Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti

Ratapenkereen painumat

Painumien automaattista mittalaitetta käytetään esimerkiksi rata- ja tierakenteissa maaperän liikkeiden valvontaan. On tärkeää saada tietoa tunnistettujen riskipaikkojen suunnitelemattomista painumista. Tälläisiä kohteista saattavat olla esimerkiksi pehmeikköalueet ja erilaiset liitosrakenteet. Yksi tärkeä ulottuvuus on nähdä painumanopeus, jonka avulla nähdään jatkuuko painuminen edelleen tai onko se mahdollisesti kiihtyvää.

Mittalaite

Ratapenkereen painumissa voidaan hyödyntää automaattisia painumaletkuja, joihin on liitetty paineantureita. Nestepaineen avulla toimivat anturit havaitsevat jopa 5 mm suuruiset painumat. Nesteletkumittalaite voi olla jopa satoja metrejä pitkä ja antureiden välimatka voi olla kymmeniä metrejä, joten se soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa halutaan tietoa monista eri pisteistä.

Hyödyt

 • Jatkuva tieto painumista, minkä avulla painumien syyt voidaan helpommin yksilöidä
 • Nestepaineen avulla toimivat anturit havaitsevat jopa 5 mm suuruiset painumat
 • Soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa halutaan tietoa monista eri pisteistä
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Huokosvedenpaine

Huokospaineen mittauksia käytetään erityisesti stabiliteetin valvomisessa, silloin kuin radan lähellä tehdään pehmeikköalueilla muita töitä.

Mittalaite

Huokospaineantureiden tyypillinen mittausalue on 0-5 baaria. Yhteen mittauspisteeseen voi kytkeä useita huokospainekärkiä eri tasoille. Huokospaineanturit eli piezometrit painetaan maan sisään anturiin kiinnitettävien kierteellisten teräsputkien avulla. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Jatkuva ja ajantasainen tieto huokospaineen muutoksista
 • Mittaussensorit havaitsevat rakenteen sisältä sen, mitä päälle päin ei pysty näkemään
 • Automaattisten hälytysten ansiosta enemmän reagointiaikaa huokosveden ylipaineen kohotessa yli hälytysrajan
 • Huokospaineen mittausten avulla voidaan tehokkaasti tukea pohjarakennussuunnittelua
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Pohjavedenkorkeus

Mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohjaveden ja vesistöjen vedenkorkeutta. FinMeasin automaattinen vedenkorkeusmittaus valvoo tilannetta ja hälyttää mikäli vedenkorkeus kohoaa yli – tai laskee ali – ennalta määriteltyjen rajojen. Pohjaveden laskeminen voi aiheuttaa esimerkiksi maan painumista ja puupaalujen lahoamista.

Mittalaite

Vedenpaineantureiden tyypillinen mittausalue on 0-5 baaria. Yhteen keskusyksikköön voi kytkeä useita paineantureita. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista vedenkorkeuden muutoksista
 • Perinteisiä valvontamenetelmiä varmempi ja taloudellisempi
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 • Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti

Kamera

Reaaliaikaisen kamerakuvan ansiosta voit samanaikaisesti muiden mittaustulosten kanssa tarkastella, miltä kohteessasi näyttää.

 

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

  enter