Patojen monitorointi

Automaatio edistää kaivospatojen turvallisuutta.

Kaivospatojen automaattinen valvonta

Kaivospadoissa patosortuman ja sen aiheuttamien tulvavaikutuksien lisäksi riskinä on haitat, joita syntyy aineiden haitallisista tai vaarallisista ominaisuuksista.

Palvelumme sisältää tarkoituksenmukaiset patorakenteiden monitorointiratkaisut, asennukset, huollot, luotettavat tulokset ja niiden tulkinnan sekä automaattisen raportoinnin.

Monitorointiratkaisut kaivospadoille

Huokospaine

Huokosvedenpaineen mittauksia käytetään esimerkiksi maapatojen tarkkailussa. Kohonnut huokosvedenpaine on riski padon stabiliteetille.

Mittalaite: huokospaineanturi

Huokospaineantureiden tyypillinen mittausalue on 0-5 baaria. Yhteen mittauspisteeseen voi kytkeä useita huokospainekärkiä eri tasoille. Huokospaineanturit eli pietsometrit painetaan maan sisään anturiin kiinnitettävien kierteellisten teräsputkien avulla. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Jatkuva ja ajantasainen tieto huokospaineen muutoksista
 • Mittaussensorit havaitsevat rakenteen sisältä sen, mitä päälle päin ei pysty näkemään
 • Automaattisten hälytysten ansiosta enemmän reagointiaikaa huokosvedenpaineen kohotessa yli hälytysraja
 • Huokospaineen mittausten avulla voidaan tehokkaasti tukea pohjarakennussuunnittelua
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Vedenkorkeus

Vedenkorkeuden mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi patoaltaiden vedenkorkeutta.

Vedenpaineantureiden tyypillinen mittausalue on 0-5 baaria. Yhteen keskusyksikköön voi kytkeä useita paineantureita. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista vedenkorkeuden muutoksista
 • Perinteisiä valvontamenetelmiä varmempi ja taloudellisempi
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 • Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti

Patorakenteiden sivusiirtymät

FinMeasin automaattista mittausta käytetään maarakenteiden liikkeiden valvontaan. Patoturvallisuuden edistämiseksi olisi hyvä monitoroida patorakenteiden sivusiirtymiä, jotta pysytään ajantasalla mahdollisista muutoksista, jotka voivat altistaa sortumavaaralle.

Mittalaite

Mittalaite on automaatti-inklinometri eli taipuisa sauva, joka sisältää kaksiakselisia kallistusantureita. Anturit ovat sauvassa tyypillisesti metrin välein. Mittaussauva asennetaan maaperään pystysuoraan asentoon siten, että se liikkuu ja taipuu maaperän kerrosten liikkeiden mukaan. Siirtymäprofiili lasketaan sauvan antureiden antamista tiedoista. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista siirtymistä
 • Muutosten ajankohdat saadaan selville, mikä auttaa tunnistamaan myös muutosten aiheuttajat
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 • Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti

Patorakenteiden painumat

Patoturvallisuutta voi edistää valvomalla painumilla, jotta pysytään ajantasalla mahdollisista muutoksista, jotka voivat heikentää rakenteiden turvallisuutta.

Mittalaite

Painumien mittaukseen FinMeas toimittaa mittalaitteita, joissa pitkään nesteletkuun on liitetty tarkkoja paineantureita. Nesteletkumittalaite voi olla jopa satoja metriä pitkä ja antureiden välimatka voi olla kymmeniä metrejä. Mittalaite voidaan asentaa maan alle tai kiinnittää suoraan rakenteeseen. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Jatkuva tieto painumista, minkä avulla painumien syyt voidaan helpommin yksilöidä
 • Nestepaineen avulla toimivat anturit havaitsevat jopa 5 mm suuruiset painumat
 • Soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa halutaan tietoa monista eri pisteistä
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Lämpötilaprofiilin monitorointi

Lämpötilaprofiilimonitoroinnin avulla saa routatiedon lisäksi tietoa padossa liikkuvista vesistä. Mikäli padossa on liikkuu vuotovettä, tapahtuu lämpötilaprofiilissa havaittavissa olevia muutoksia. Tämä auttaa havaitsemaan mahdollisia vuotoja, jotka eivät näy päällepäin.

Mittalaite: lämpötila-anturi

Mittalaite on asiakkaan toiveiden mukaan räätälöity sauva tai kaapeli, jonka sisällä on digitaalisia lämpötila-antureita. Mittaussauvan pituus voi vaihdella muutamista kymmenistä senteistä useisiin metreihin, anturit ovat sauvassa tyypillisesti viiden sentin välein. Mittauskaapelin pituus voi olla jopa satoja metrejä.

Hyödyt

 • Tarkkojen digitaalisten antureiden ansiosta mittaustulosten luotettavuus on ylivoimainen
 • Mittalaitteissa on vain yksi liitettävä kaapeli, joten ne on helppo asentaa ja tarvittaessa siirtää
 • Jokaiseen mitattavaan pisteeseen ei enää tarvita erillistä anturia ja kaapelia, samalla päästään eroon termoparien hankalasta käsiteltävyydestä
 • Graafisten lämpötilakuvaajien ansiosta rakenteen käytöstä lämpötilan muuttuessa on helppo seurata
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Kamerakuva

Kameran kautta on mahdollista seurata reaaliaikaista ja todellista tilannekuvaa. Tärkeäksi tämä voi tulla uomien erilaisiin mittauksiin yhdistettynä, jolloin näkee helposti, onko uoma jäässä tai vaikkapa tulvinut.  Kameran kuva näkyy muiden mittaustietojen kanssa FinMeas Online -palvelussa.

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

Asiakkaidemme kommentteja

"Aikaisemmin meillä on ollut enemmän manuaalimittauksia ja mittaustiedot on kirjattu Exceliin käsin. Nyt FinMeasin toimesta olemme saaneet automatisoitua valtavan määrän instrumentteja rikastushiekka-altailla, jonka ansiosta voidaan tehdä reaaliaikaista seurantaa, sekä saamme hälytykset raja-arvojen ylityksistä ja automaattiset raportit mittaustuloksista."
Jussi Nousiainen, Geotekninen insinööri,  Agnico Eagle Finland

Case Kittilän kaivos: Yhteinen kehitystyö uudistaa patoaltaiden turvallisuuden valvontaa

Kittilän kaivoksella kaivospatojen riskienhallintaa parannettiin patoalueiden automaattisilla monitorointiratkaisuilla. Seurannan lisäksi myös mittaustietojen raportointia on uudistettu FinMeasin automaattisen raportointipalvelun käyttöönotolla.
Lue lisää

Lue myös:

GPS-pohjainen pinnankorkeuden ja painuman automaattinen monitorointi

FinMeasin tuotevalikoimassa nyt saatavilla GPS-pohjainen pinnankorkeuden ja painuman automaattinen monitorointi yhden yksittäisen pisteen seurantaan.

Lue lisää
Moderni teknologia edistää patorakenteiden seurantaa

Patoturvallisuuden edistämiseksi olisi hyvä monitoroida esimerkiksi patojen sivusiirtymiä, painumia, huokosvedenpaineita sekä vedenkorkeuksia.

Lue lisää

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

  Lutakonaukio 7
  40100 Jyväskylä

  info@finmeas.com
  FinMeas ONLINE
  © FinMeas Oy 2022
  enter