Case Kittilän kaivos

Case Kittilän kaivos

13.1.2021

Yhteinen kehitystyö uudistaa patoaltaiden turvallisuuden valvontaa

Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos. Kaivosta operoi Agnico Eagle Finland Oy, joka on kanadalaisen kullantuottajan Agnico Eagle Mines Limitedin tytäryhtiö. FinMeas on mukana kaivospatojen riskienhallinnassa toimittaen patoalueille automaattisia monitorointiratkaisuja, jotka mahdollistavat patoaltaiden mittaustietojen reaaliaikaisen seurannan. Seurannan lisäksi myös mittaustietojen raportointia on uudistettu FinMeasin automaattisen raportointipalvelun käyttöönotolla.

Valtava määrä mittaustietoa saman palvelun alla

"Aikaisemmin meillä on ollut enemmän manuaalimittauksia ja mittaustiedot on kirjattu Exceliin käsin. Nyt FinMeasin toimesta olemme saaneet automatisoitua valtavan määrän instrumentteja rikastushiekka-altailla, jonka ansiosta voidaan tehdä reaaliaikaista seurantaa, sekä saamme hälytykset raja-arvojen ylityksistä ja automaattiset raportit mittaustuloksista", kertoo Agnico Eaglen geotekninen insinööri Jussi Nousiainen. ETM-osastolla (Environment & Tailings management) työskentelevä Nousiainen vastaa Kittilän kaivoksella rikastushiekka- ja vesivarastoaltaiden suunnitteluun liittyvistä tehtävistä, allasalueiden instrumentoinnista, raportoinnista sekä auditoinneista.

Kittilän kaivoksella on yhä sekä automaattisia että manuaalisia mittalaitteita. Myös manuaalisten mittalaitteiden tiedot saadaan syötettyä mittatietopalveluun FinMeas Onlineen, jolloin kaikki mittatiedot ovat hallittavissa samassa paikassa, ja ne saadaan tulostettua samalle automaattiselle raportille graafien kera.

Kuva 1. Kittilän kaivos

Tärkeintä parantunut patoturvallisuus ja työajan säästyminen

Tärkein hyöty mittalaitteiden automatisoinnissa on ollut patoturvallisuuden parantuminen allasalueella. Reaaliaikainen seuranta ja hälytykset varmistavat, että mahdollisiin raja-arvojen ylitykseen ehditään reagoida ajoissa.

"Aikaisemmin manuaalisia huokospainemittauksia saatettiin tehdä rakennusalueella kaksi-neljä kertaa päivässä. Nyt reaaliaikaisen automaattisen monitoroinnin ansiosta, saamme tiedot muutoksista heti ja voimme aloittaa kulloinkin määritellyn protokollon mukaisen toiminnan, mikäli määritellyt arvot ylittyvät", Nousiainen kuvaa.

"Manuaalimittauksen työ kentällä on vähentynyt merkittävästi sekä käsin tehtävä Excelin pyörittely on jäänyt minimiin, kun kaikki mittaustieto saadaan automaattisesti graafeineen raporttiin. Tämä säästää valtavasti työaikaa, joka voidaan käyttää johonkin muuhun toimintaan."

Huokospainemittausten lisäksi esimerkiksi patokorotusten välisten salaojakaivojen pinnankorkeuden mittaus on tärkeässä asemassa, jotta veden pumppausta kaivoista voidaan tarvittaessa tehostaa. Työaikaa säästyy niin kentällä tehtävän manuaalisen mittauksen vähentyessä, kuin myös mittatietojen raportoinnin automaatiossa.

"Manuaalimittauksen työ kentällä on vähentynyt merkittävästi sekä käsin tehtävä Excelin pyörittely on jäänyt minimiin, kun kaikki mittaustieto saadaan automaattisesti graafeineen raporttiin. Tämä säästää valtavasti työaikaa, joka voidaan käyttää johonkin muuhun toimintaan", Nousiainen kertoo.

Kuva 2. Esimerkkikuva FinMeas Online -palvelusta.

Yhdessä kehitämme parasta saatavilla olevaa järjestelmää

FinMeas Online -järjestelmää on jatkuvasti kehitetty Agnico Eaglen Finlandin tarpeiden mukaisesti eteenpäin. Mukaan on tullut useampia erilaisia toimintoja sekä uusia visuaalisia esitystapoja. FinMeas Online -palvelu saakin Nousiaiselta kehuja:

"Meillä käy paljon ulkopuolisia auditoijia. FinMeas Onlinesta on helppoa esitellä myös heille, kuinka meillä huolehditaan allasalueiden instrumentoinnista. Järjestelmän visuaalisuus on iso plussa. Koen, että olemme kehittämässä yhdessä globaalistikin parasta saatavilla olevaa järjestelmää."

"Kaikki mitä on sovittu, on pitänyt ja vasteaika reagoinnissa on todella lyhyt."

FinMeasin nopea vasteaika, luotettavuus sekä aktiivisuus ovat hyvän yhteistyön kulmakiviä.

"Olen yhteistyöhön tyytyväinen. Kaikki mitä on sovittu, on pitänyt ja vasteaika reagoinnissa on todella lyhyt. FinMeasin porukka on myös itseohjautuvaa ja aktiivista. He pitävät meidät ajan tasalla tapahtumista, vaikka itse olisimme kiireisiä muualla", Nousiainen toteaa.

Yhteistyö Agnico Eagle Finlandin kanssa jatkuu myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi rikastushiekka- ja vesivarastoaltaiden pinnankorkeutta mitataan yhä manuaalisesti, mutta yhdessä ollaan kehittämässä uutta automaattista ratkaisua. Parhaillaan myös ympäristöpuolen mittauksiin kehitetään automaattista raportointia.

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter