Vedenkorkeus

Mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohjaveden, vesistöjen ja patoaltaiden vedenkorkeutta.

Vedenkorkeuden automaattinen seuranta

Mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohja- ja pintaveden, vesistöjen ja patoaltaiden vedenkorkeutta. FinMeasin automaattinen vedenkorkeusmittaus valvoo tilannetta ja hälyttää mikäli vedenkorkeus kohoaa yli – tai laskee ali – ennalta määriteltyjen rajojen.

FinMeas tarjoaa kahta erilaista ratkaisua vedenpinnan korkeuden monitorointiin: paineanturiapohjaisen pinnankorkeusmittauksen sekä GPS-pinnankorkeusmittauksen.

Mittalaite: Paineanturipohjainen pinnankorkeusmittaus

Vedenkorkeutta voidaan mitata uomasta, vesistöstä tai pohjavesiputkesta. Vedenkorkeus lasketaan veden paineen perusteella. Anturi sisältää myös lämpötila-anturin, jolloin korkeuden lisäksi veden lämpötila saadaan ajanfunktiona.

Mittalaite: GPS-pinnankorkeusmittaus

Ratkaisu on sopiva vaihtoehto esimerkiksi lautalta käsin tehtävään altaiden pinnankorkeuden seurantaan, joissa fokuksena on yhden yksittäisen pisteen seuraaminen. Ratkaisulla saavutettava tarkkuus on +-1cm. Toimitamme myös tarvittavan tukiaseman. Lautalta käsin tehtävä pinnankorkeuden mittaus on oiva ratkaisu esimerkiksi rikastushiekka-altaisiin, jolloin perinteinen vedenkorkeuden mittalaite ei ole kohteeseen soveltuva.

Molempien mittalaitteiden keskusyksiköt siirtävät mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Automaattisen vedenpinnan korkeuden monitoroinnin hyödyt

  • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista vedenkorkeuden muutoksista
  • Perinteisiä valvontamenetelmiä varmempi ja taloudellisempi
  • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
  • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
  • Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti

5 syytä hyödyntää automaattista monitorointia

Tässä artikkelissa on koottuna viisi tärkeintä syytä, miksi automaattinen monitorointi kannattaa niin maa- kuin kalliorakentamisessakin.

Lue lisää

Kiinnostuitko vedenkorkeuden monitoroinnista?

Ota yhteyttä ja keskustele asiantuntijamme kanssa lisää!

Tutustu referensseihimme