Vedenkorkeus

Mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohjaveden, vesistöjen ja patoaltaiden vedenkorkeutta.

Vedenkorkeuden automaattinen seuranta

Mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohjaveden, vesistöjen ja patoaltaiden vedenkorkeutta. FinMeasin automaattinen vedenkorkeusmittaus valvoo tilannetta ja hälyttää mikäli vedenkorkeus kohoaa yli – tai laskee ali – ennalta määriteltyjen rajojen. FinMeas tarjoaa kahta erilaista ratkaisua vedenpinnan korkeuden monitorointiin: GPS-pinnankorkeusmittauksen sekä vedenpaineanturin.

GPS-pinnankorkeusmittaus 

Ratkaisu on sopiva vaihtoehto esimerkiksi lautalta käsin tehtävään altaiden pinnankorkeuden seurantaan, joissa fokuksena on yhden yksittäisen pisteen seuraaminen. Ratkaisulla saavutettava tarkkuus on +-1cm. Toimitamme myös tarvittavan tukiaseman. Lautalta käsin tehtävä pinnankorkeuden mittaus on oiva ratkaisu esimerkiksi rikastushiekka-altaisiin, jolloin perinteinen vedenkorkeuden mittalaite ei ole kohteeseen soveltuva.

Mittalaite: Vedenpaineanturi

Vedenpaineantureiden tyypillinen mittausalue on 0-5 baaria. Yhteen keskusyksikköön voi kytkeä useita paineantureita.

Molempien mittalaitteiden keskusyksiköt siirtävät mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Automaattisen vedenpinnan korkeuden monitoroinnin hyödyt

  • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista vedenkorkeuden muutoksista
  • Perinteisiä valvontamenetelmiä varmempi ja taloudellisempi
  • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
  • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
  • Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti

Kiinnostuitko vedenkorkeuden monitoroinnista?

Ota yhteyttä ja keskustele asiantuntijamme kanssa lisää!

5 syytä hyödyntää automaattista monitorointia

Tässä artikkelissa on koottuna viisi tärkeintä syytä, miksi automaattinen monitorointi kannattaa niin maa- kuin kalliorakentamisessakin.

Lue lisää

Tutustu referensseihimme