Ankkurivoimat

Kaivantojen tukiseinien ankkurivoimamittaus vähentää onnettomuusriskejä.

Kaivantojen tukiseinien ankkurivoimien mittaus

Mittausta käytetään kaivantojen tukiseinien ankkurivoimien mittaamiseen. Tukiseinien ankkurivoimien ennakoimaton kasvu lisää kaivantojen onnettomuusriskiä. Automaattisilla mittauksilla voidaan varmistaa, että tieto sallittujen ankkurivoimien ylittymisestä saadaan saman tien. Voima ei saa myöskään laskea liikaa, koska tällöin ankkuri ei enää tue seinää.

Mittalaite: Load cell

Yhteen FinMeasin keskusyksikköön voidaan kytkeä useita kuormitusvoimia mittaavia Load cell -antureita. Niiden tyypillinen mittausalue on 0-1500 kN, mikä valitaan aina kuhunkin sovellukseen sopivaksi.

Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

  • Jatkuva varmuus kaivantojen tuennan riittävyydestä
  • Mittauksilla voidaan turvallisesti optimoida käytettävien ankkureiden määrää ja kokoa
  • Ulkoisiin kuormitustekijöihin, kuten routaan voidaan varautua paremmin
  • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksistä nopeasti ja luotettavasti
  • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Lue artikkeli automaattisen monitoroinnin hyödyistä.

Tai ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Lataa myös SmartWall opas – Riskienhallinnan ratkaisu työmaakaivantoihin »

Tutustu referensseihimme