Automaattinen monitorointi infrarakentamisessa – 5 syytä, miksi se kannattaa

Automaattiset monitorointijärjestelmät parantavat tehokkuutta, tarkkuutta ja luotettavuutta, tarjoavat reaaliaikaista maaperän ja rakenteiden seurantaa, vähentävät kustannuksia, mahdollistavat tietojen keräämisen vaikeasti saavutettavista paikoista ja varoittavat mahdollisista ongelmista. Tässä artikkelissa esitellään viisi tärkeintä syytä, miksi automaattinen monitorointi kannattaa niin maa- kuin kalliorakentamisessakin.

1. Automaattinen monitorointi lisää turvallisuutta

Automaattisten mittausten avulla saatavilla on aina ajantasaista tietoa rakenteissa ja maaperässä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Näin muutoksista saadaan tieto ennakoivasti, ja korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ajoissa, ennen kuin muutokset ehtivät aiheuttaa onnettomuuksia. Ajantasaisen tiedon ansiosta muutokset myös pystytään tarkemmin yhdistämään niiden aiheuttajaan, mikä helpottaa syy-yhteyksien ymmärtämistä.

2. Mittaukset alentavat kustannuksia

Automaattisten mittausten avulla rakenteet voidaan optimoida, sillä kaikkiin epävarmuustekijöihin ei tarvitse varautua mitoituksen kautta. Esimerkiksi tukiseinien ankkurivoimamittauksilla voidaan merkittävästi vähentää tarvittavien ankkurien määrää. Tällöin saavutetaan samaan aikaan sekä parempi turvallisuus että mittavat kustannushyödyt. Kustannukset vähenevät myös siksi, että etäluennan ansiosta mittalaitteita ei tarvitse enää käydä lukemassa paikan päällä. Etäluenta mahdollistaa mittalaitteiden sijoittamisen myös hyvinkin hankaliin ja vaikeakulkuisiin paikkoihin.

3. Automatisoitu monitorointi sujuvoittaa työn tekemistä

Perinteiset manuaalimittaukset vievät paljon henkilötyöaikaa. Mittausten automatisoinnilla säästetään paitsi taloudellisissa kustannuksissa, myös työajassa. Automaattinen monitorointijärjestelmä hoitaa mittaukset vaivattomasti, ja näin työmaalla pystytään keskittymään olennaiseen. Toisin kuin manuaalisissa mittauksissa, automaattisia mittalaitteita ei tarvitse käydä viikoittain paikan päällä tarkistamassa. Tehokkaan monitoroinnin ansiosta myös onnettomuuksien kaltaiset ennakoimattomat tilanteet pystytään välttämään, jolloin työmaalla pysytään hyvin aikataulussa.

4. Viranomaisten vaatimukset täyttyvät

Rakenteet eivät aina käyttäydy kuten on etukäteen suunniteltu – ajantasaisella mittaustiedolla suunnittelijat pystyvät tekemään entistä parempia rakennesuunnitelmia. Vastaavasti suurissa korjaustöissä riittävä mittaustieto ja sen pohjalta tehty nykytilan analyysi auttaa tekemään tarkemman korjaussuunnitelman. Automaattisilla mittauksilla voidaan varmistaa sekä itse kohteen että niitä ympäröivän rakennuskannan turvallisuus – tämä on erityisen tärkeää suurissa kaupungeissa, joissa rakennetaan tiheään ja myös parhaat kallioresurssit on jo enimmäkseen käytetty. Mittauksilla urakoitsija pystyy tarvittaessa todistamaan viranomaisille, että hänen toimintansa ei ole aiheuttanut vahinkoa työmaan vieressä oleville rakennuksille tai muulle ympäristölle.

5. Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti

Automaattista monitorointia hyödynnettäessä myös mittausdatan raportointi tapahtuu automaattisesti. Dokumentteja ei siis tarvitse kenenkään erikseen tehdä, vaan järjestelmä hoitaa ne itsenäisesti. Dokumentit myös löytyvät kaikki samasta paikasta – vaikkapa tiedostona omalta tietokoneelta – ja niihin on helppoa palata myöhemmin, mikäli tarve niin vaatii.

Tutustu automaattisen monitoroinnin ratkaisuihimme.

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter