Siirtymät

FinMeasin automaatti-inklinometrejä käytetään maarakenteiden sivusiirtymien valvontaan.

Maarakenteiden siirtymien valvonta

FinMeasin automaattista siirtymien mittausta käytetään maarakenteiden liikkeiden valvontaan. Yleisimpiä käyttökohteita ovat rata- ja tierakenteet, kaivosten ja rikastamoiden altaiden sekä erilaisten penkereiden ja perustusten, täyttömaiden, patojen ja muiden rakenteiden valvonta.

Mittalaite: automaatti-inklinometri

Mittalaite on automaatti-inklinometri eli taipuisa sauva, joka sisältää kaksiakselisia kallistusantureita. Inklinometrin anturit ovat sauvassa tyypillisesti metrin välein. Mittaussauva asennetaan maaperään kovaan pohjaan pystysuoraan asentoon siten, että se liikkuu ja taipuu maaperän kerrosten liikkeiden mukaan. Siirtymäprofiili lasketaan inklinometrin antureiden antamista tiedoista.

Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

  • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista siirtymistä
  • Muutosten ajankohdat saadaan selville, mikä auttaa tunnistamaan myös muutosten aiheuttajat
  • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
  • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
  • Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti

5 syytä hyödyntää automaattista monitorointia

Tässä artikkelissa on koottuna viisi tärkeintä syytä, miksi automaattinen monitorointi kannattaa niin maa- kuin kalliorakentamisessakin.

Lue lisää

Tutustu referensseihimme