Siirtymät

FinMeasin automaattisia inklinometrejä käytetään maarakenteiden sivusiirtymien   valvontaan.

FinMeasin automaattista siirtymien mittausta käytetään maarakenteiden liikkeiden valvontaan. Yleisimpiä käyttökohteita ovat rata- ja tierakenteet, kaivosten ja rikastamoiden altaiden sekä erilaisten penkereiden ja perustusten, täyttömaiden, patojen ja muiden rakenteiden valvonta.

Mittalaite: automaatti-inklinometri

Mittalaite on automaatti-inklinometri eli taipuisa sauva, joka sisältää kaksiakselisia kallistusantureita. Inklinometrin anturit ovat sauvassa tyypillisesti metrin välein. Mittaussauva asennetaan maaperään kovaan pohjaan pystysuoraan asentoon siten, että se liikkuu ja taipuu maaperän kerrosten liikkeiden mukaan. Siirtymäprofiili lasketaan inklinometrin antureiden antamista tiedoista.

Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

  • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista siirtymistä
  • Muutosten ajankohdat saadaan selville, mikä auttaa tunnistamaan myös muutosten aiheuttajat
  • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
  • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
  • Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti

Lue artikkeli automaattisen monitoroinnin hyödyistä.

Tai ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Tutustu referensseihimme