Moderni teknologia edistää patorakenteiden seurantaa

Viime vuonna patoturvallisuuden viranomaisen tietoon tuli 21 erilaista patojen häiriötilannetta. Yleisimpiä häiriötilanteita ovat patojen sisäinen eroosio ja ylävedenpinnan nousu poikkeuksellisen korkealle. (ymparisto.fi.) Patojen ja turvapenkereiden häiriötilanteet eivät välttämättä aiheuta suuria seurauksia, mutta Suomessa on myös paljon sellaisia patorakenteita, jotka pettäessään voivat aiheuttaa katastrofiksi luokiteltavia seurauksia (kainuunely.com). Patoturvallisuustoiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään padoista aiheutuvia onnettomuustilanteita eli toisin sanoen estää patoja sortumasta (ymparisto.fi).

Patorakenteiden monitorointimahdollisuudet

Patoturvallisuuden edistämiseksi olisi hyvä monitoroida esimerkiksi patojen sivusiirtymiä, painumia, huokosvedenpaineita sekä vedenkorkeuksia.

Sivusiirtymillä ja painaumilla valvotaan rakenteiden liikkeitä, jotta pysytään ajantasalla mahdollisista muutoksista, jotka voivat altistaa sortumavaaralle. Siirtymiä valvotaan inklinometrillä, joka on taipuisa sauva, jonka nivelkohdissa on kaksiakselisia kallistuantureita. Se asennetaan maaperään pystysuorasti, joten se liikkuu ja taipuu maaperän kerrosten liikkeiden mukaan, ja näin päästään laskeman siirtymäprofiilia. Painumissa puolestaan hyödynnetään automaattisia painumaletkuja, joihin on liitetty tarkkoja paineantureita. Nestepaineen avulla toimivat anturit havaitsevat jopa 5 mm suuruiset painumat ja tietoa voidaan kerätä monista eri pisteistä.

Automaattinen monitorointijärjestelmä on erityisen hyvä patojen seuraamiseen, sillä kukaan ei pysty näkemään padon sisälle ja havainnoimaan tilannetta samalla tavalla kuin mittaussensorit, koska padon sisäistä eroosiota ei pysty havaitsemaan paikan päältä.

”Mikäli menetetään aikaa, on riskinä, että padon sisäinen eroosio pääsee kehittymään liian pitkälle”, asiakkaamme Kari Niemelä Vattenfallilta kertoo kysyttäessä automaattisen monitoroinnin hyödyistä.

Maapato


Huokosvedenpaineen mittauksia käytetään esimerkiksi pengerten turvallisuuden valvonnassa sekä maapatojen tarkkailussa. Huokospaineen nopea nousu saattaa aiheuttaa maaperän kantavuuden romahtamisen, mikä voi johtaa vakavaankin onnettomuuteen. Huokospaineanturit eli piezometrit painetaan maan sisään ja yhteen mittauspisteeseen voi kytkeä useita huokospainekärkiä eri tasoille. Mittaussensorit havaitsevat rakenteen sisältä sen, mitä päälle päin ei pysty näkemään.

Vedenkorkeuden mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohjaveden, vesistöjen ja patoaltaiden vedenkorkeutta. Automaattinen mittalaite valvoo tilannetta ja hälyttää mikäli vedenkorkeus kohoaa yli – tai laskee ali – ennalta määriteltyjen rajojen.

SmartDam riskienhallinnan ratkaisu

FinMeasin SmartDam riskienhallinnan ratkaisu sisältää monitoroinnin suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset patorakenteiden monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan.

Ratkaisumme auttaa lisäämään padon turvallisuutta, alentamaan kustannuksia, tehostamaan työtä sekä vastaamaan tiukentuviin viranomaisvaatimuksiin.

Yhteystiedot

Sami Ylönen
TkT, Toimitusjohtaja
+358 40 715 3264
sami.ylonen(at)finmeas.com

Lähteet
https://kainuunely.com/2019/02/06/patojen-ja-tulvapenkereiden-riskienhallintaa-pelastusviranomaisen-nakokulmasta/

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Padot_ja_patoturvallisuus/Vahingonvaaratietoa_Suomen_padoista/Hairiotilanteet_padoilla_vuonna_2018(49234)

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Padot_ja_patoturvallisuus/Vahingonvaaratietoa_Suomen_padoista/Hairiotilanteet_padoilla(32560)

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter