Case Turun seudun puhdistamon poistoputki

Case Turun Seudun Puhdistamon poistoputki

Ainutlaatuinen tunnelointiprojekti Itämereen kohdistuvan jätevesikuormituksen vähentämiseksi

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteetti on jäämässä liian pieneksi muun muassa ilmastonmuutoksen, kasvavan asukasmäärän ja meriveden pinnan nousun vuoksi. Nykyinen poistoputki on liitetty hulevesiviemäriin, jota pitkin puhdistetut jätevedet johdetaan Turun satama-altaaseen. Nykyisen poistoputken kapasiteetti ylittyy jo tällä hetkellä aika ajoin erityisesti rankkasateiden aikana. Hankkeessa jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteettia kasvatetaan, jotta puhdistamo voi ympäristöystävällisesti vastata kasvavaan tarpeeseen. Puhdistamolta Turun satama-altaaseen rakennetaan uusi, pelkästään puhdistetuille jätevesille tarkoitettu poistoputki. Samalla puhdistamon yhteyteen rakennetaan hygienisointiyksikkö eli UV-desifiointilaitos, mikä vähentää merkittävästi Turun merialueelle yhdyskuntajätevesistä johtuvaa hygieenistä kuormaa.

"Tavoitteena on, että hanke toteutetaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. Hygienisointiyksikkö ja osa poistoputkesta rakennettiin olemassa olevan puhdistamon sisäpuolelta maanalaisena louhintana. Loppuosa poistoputkesta toteutetaan tunnelointimenetelmällä", kertoo hankkeen pääsuunnittelijana toiminut Guido Nuijten AFRYsta.

Automaattista monitorointia riskien minimoimiseksi

FinMeas toimitti hankkeelle siirtymiä mittaavia inklinometrejä, pohjavedenkorkeuden mittalaitteita sekä kallistusantureita, jotka seuraavat lähellä olevan laiturin sekä VR:n sähköpylvään mahdollisia liikkeitä. Mittalaitteet seuraavat jatkuvasti maaperän ja rakenteiden liikkeitä työmaalla ja varmistavat, että niiden käyttäytyminen vastaa suunnittelijoiden mallinnuksia. Kaikkien mittalaitteiden lähettämää mittausdataa voi tarkastella reaaliaikaisesti FinMeasin webpalvelussa.

Mittalaitteet asennettiin työmaalle hyvissä ajoin ennen töiden käynnistymistä alkumittausten suorittamiseksi. Alkumittauksissa selvitettyjen viitearvojen perusteella FinMeasin webpalveluun asetettiin hälytysrajat - kun mittatieto ylittää tai alittaa ennalta määritellyt arvot, työmaan vastuuhenkilö saa siitä välittömästi hälytyksen mobiililaitteeseensa.

" FinMeasin teknologia tuottaa työmaan tilanteesta reaaliaikaista tietoa, jonka ansiosta mahdollisia rakentamiseen liittyviä haasteita voidaan ennakoida. Ei-toivottujen muutosten ilmetessä pystymme välittömästi aloittamaan korjaavat toimenpiteet ja siten estämään vaurioiden syntymisen ympäröiviin rakenteisiin kuten esimerkiksi satamalaituriin", selventää Nuijten.

Ympäristö-, terveys- ja kustannusriskit haltuun

"Erilaisten riskien tunnistaminen on olennaista kaikkien rakennushankkeiden onnistuminen kannalta. Kakolanmäen työmaa on erinomainen esimerkki siitä, miten automaattisella monitoroinnilla voidaan vähentää rakenteiden käyttäytymiseen liittyvää epävarmuutta ja sitä kautta tehokkaasti estää hyvin monien riskien realisoitumista", toteaa FinMeasin toimitusjohtaja Sami Ylönen.

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter