Kaivospadot

Automaatio edistää kaivospatojen turvallisuutta.

SmartMine - kaivospatojen automaattinen valvonta

Kaivospadoissa patosortuman ja sen aiheuttamien tulvavaikutuksien lisäksi riskinä on haitat, joita syntyy aineiden haitallisista tai vaarallisista ominaisuuksista.

Kaivospatojen turvallisuuden edistämiseksi olisi hyvä monitoroida esimerkiksi patojen sivusiirtymiä, painumia, huokosvedenpaineita sekä vedenkorkeuksia. Huokosvedenpaineella, sivusiirtymillä ja painumilla seurataan rakenteita reaaliaikaisesti, jotta pysytään ajan tasalla mahdollisista sortumavaaralle altistavista muutoksista. Vedenkorkeuden mittalaitteilla voidaan puolestaan seurata patoaltaiden vedenkorkeutta. Samalla aika-akselilla mittaustietojen kanssa esitetään lähempien sääasemien sademäärätiedot, mikä osaltaan helpottaa tulosten tulkintaa. Raportointipalvelu yhdistettynä monitorointeihin tuottaa kuukausittain automaattisen raportin mittatuloksista graafeineen, mikä helpottaa viranomaisraportointia tai muuta ulkopuolista auditointia.

Aikaisemmin meillä on ollut enemmän manuaalimittauksia ja mittaustiedot on kirjattu Exceliin käsin. Nyt FinMeasin toimesta olemme saaneet automatisoitua valtavan määrän instrumentteja rikastushiekka-altailla, jonka ansiosta voidaan tehdä reaaliaikaista seurantaa, sekä saamme hälytykset raja-arvojen ylityksistä ja automaattiset raportit mittaustuloksista” -  Jussi Nousiainen, geotekninen insinööri, Agnico Eaglen Finland

SmartMining riskienhallinnan ratkaisu sisältää monitoroinnin suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset patorakenteiden monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja niiden tulkinnan sekä automaattisen raportoinnin.

Tutustu kalliorakentamisen monitorointiratkaisuihin.

Tutustu vesivoimapatojen monitorointiratkaisuihin.

Monitorointiratkaisut kaivospadoille

SmartMine -referenssejämme

Yhteinen kehitystyö uudistaa patoaltaiden turvallisuuden valvontaa

Kittilän kaivoksella kaivospatojen riskienhallintaa parannettiin patoalueiden automaattisilla monitorointiratkaisuilla. Seurannan lisäksi myös mittaustietojen raportointia on uudistettu FinMeasin automaattisen raportointipalvelun käyttöönotolla.

Lue lisää

Keskustele asiantuntijan kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.