Satamat

Satamat

SmartHarbor - turvallisempi satama

Satama-alueet sijaitsevat usein paikoilla, joissa sekalaisten ja paksujen täyttöjen alla on pehmeitä lieju- ja savikerroksia. Pehmeät kerrokset altistavat maaperän liikkeille, jotka saattavat vaarantaa satama-alueen turvallisuuden. Sekalaiset täytöt aiheuttavat haasteita myös maaperän tiivistämisessä, kantavuuden varmistamisessa sekä painumien ennustamisessa.

SmartHarbor riskienhallinnan ratkaisu sisältää vesirakentamisen monitoroinnin suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset satamarakenteiden monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan.

Ratkaisumme auttavat lisäämään sataman turvallisuutta, alentamaan tuennan, vahvistamisen ja lujittamisen kustannuksia sekä tehostamaan satama-alueella toimimista.

Monitorointiratkaisut satamille

Sivusiirtymät Expand

Sivusiirtymät

FinMeasin automaattista mittausta käytetään maarakenteiden liikkeiden valvontaan. Satama-alueella yleisimpiä käyttökohteita ovat rantaluiskat ja rantamuurit sekä muut kohteet, joissa on riskejä stabiliteetin suhteen.

Mittalaite on automaatti-inklinometri eli taipuisa sauva, joka sisältää kaksiakselisia kallistusantureita. Anturit ovat sauvassa tyypillisesti metrin välein. Mittaussauva asennetaan maaperään pystysuoraan asentoon siten, että se liikkuu ja taipuu maaperän kerrosten liikkeiden mukaan. Siirtymäprofiili lasketaan sauvan antureiden antamista tiedoista. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

 

Painumat Expand

Painumat

Painumien automaattista mittalaitetta käytetään sekä pituus- että poikkisuuntaisten painumien seurantaan.

Painumien mittaukseen FinMeas toimittaa mittalaitteita, joissa pitkään nesteletkuun on liitetty paineantureita. Nesteletkumittalaite voi olla jopa satoja metriä pitkä ja antureiden välimatka voi olla kymmeniä metrejä. Mittalaite voidaan asentaa maan alle tai kiinnittää suoraan rakenteeseen.

Kallistumat Expand

Kallistumat

Reaaliaikaista kallistustietoa käytetään erilaisten jäykkien rakenteiden stabiliteetin valvontaan niin rakentamisen kuin käytönkin aikana. Yleisimpiä käyttökohteita ovat  mm. laiturit ja perustukset sekä muut jäykät rakenteet.

Anturi on 2-akselinen kallistusanturi (tilt meter). Anturi asennetaan rakenteeseen siten, että se mittaa rakenteen kallistukulman muutoksia. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

Vedenkorkeus Expand

Mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohjaveden, vesistöjen ja patoaltaiden vedenkorkeutta. FinMeasin automaattinen vedenkorkeusmittaus valvoo tilannetta ja hälyttää mikäli vedenkorkeus kohoaa yli - tai laskee ali - ennalta määriteltyjen rajojen.

Mittalaite

Vedenpaineantureiden tyypillinen mittausalue on 0-5 baaria. Yhteen keskusyksikköön voi kytkeä useita paineantureita.

Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

Kamera Expand

Reaaliaikaisen kamerakuvan avulla voit tarkastella samanaikaisesti muiden mittaustulosten kanssa, miltä kohteessasi näyttää.

SmartHarbor -referenssejämme

Satama-alueen sortumaa rajoittava porapaaluseinän käyttäytyminen

FinMeasin automaattiset mittalaitteet varmistavat, että Tukholman Frihamnenin satama-alueen sortumaa rajoittava porapaaluseinä käyttäytyy kuten pitääkin.

Lue lisää

Satamatyömaan turvallisuuden valvonta

Ruotsin Västeråsissa on käynnissä suuri satamauudistus, jossa hyödynnetään myös FinMeasin mittalaitteita.

Lue lisää

Keskustele asiantuntijan kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä