Case Västerås - FinMeasin automaatti-inklinometrit valvovat Västeråsin satamaprojektin työmaata

Ruotsin Västeråsissa on käynnissä suuri satamauudistus, jossa hyödynnetään myös FinMeasin mittalaitteita.

Västeråsin satamauudistuksen taustalla on Ruotsin merenkulkulaitos Sjöfartsverketin Mälaren-projekti, joka pitää sisällään vesistöjen ruoppausta ja Södertäljen kanavasulun rakentamisen. Ruoppaustyö järjestetään samanaikaisesti Västeråsin sataman rakennustyön kanssa.

Tärkeänä tavoitteena Västeråsin projektissa on, että satama kykenee uudistusten jälkeen vastaanottamaan suuria aluksia. Alukset pääsevät satamaan vuonna 2018, ja tästä eteenpäin aina vuoteen 2021 saakka on luvassa suuria kehitysaskeleita.

FinMeasin automaattiset inklinometrit valvovat Västeråsin satamatyömaan turvallisuutta. Pienetkin siirtymät kriittisissä kohteissa saattavat aiheuttaa turvallisuusriskin, jolla voi olla vakavat seuraukset. Inklinometrit monitoroivat maaperässä ja rakenteissa tapahtuvia siirtymiä, ja hälyttävät, mikäli muutoksia tapahtuu.

Tutustu myös muihin referensseihimme: