Rakenteiden optimointi

Rakenteiden optimointi

Seurantamenetelmällä säästöjä

Rakenteiden ja tukiseinien optimoinnissa hyötynä saavutettavissa olevat kustannussäästöt

Usein suunnitelmissa päädytään tekemään järeämpiä ratkaisuja, kuin olisi välttämätöntä. Järeämmät ratkaisut tarkoittavat myös järeämpiä kustannuksia. Optimointipalvelumme avulla pienennetään rakenteisiin liittyvää epävarmuutta riskien tunnistamisen ja hallitsemisen kautta. Tällöin toimitaan resurssitehokkaasti, mutta turvallisuudesta tinkimättä.

Rakenteiden optimointia voidaan kohteesta riippuen lähteä tarkastelemaan esimerkiksi tekemällä 3D-laskelmia, ja tarkastella olisiko sitä kautta saavutettavissa hyötyjä perinteiseen 2D-mitoitukseen verrattuna. 3D-mitoitus ottaa huomioon esimerkiksi kaivannon tukiseinien nurkista tulevan tuen, joita ei huomioida 2D-mitoituksista. Tämä voi johtaa merkittäviin kustannussäästöihin. Lue lisää 3D-mitoituksesta.

Myös automaattinen monitorointi voi olla tarpeen rakenteiden optimoinnissa. Monitoroinnin avulla rakenteet voidaan optimoida todennäköisimpiin parametreihin peilaten, suunnittellen juuri tarpeen mukaisia ratkaisuja. Monitoroinnin avulla riskejä voidaan hallita, sillä näemme reaaliaikaisesti, mitä rakenteessa ja maaperässä tapahtuu ja voimme myös varmistua siitä, että tekemämme toimenpiteet ovat tarpeellisia kyseessä olevan haasteen kannalta.

Optimointisuunnitelmaamme sisältyy aina myös laskelma saavuitetuista CO2- sekä aikasäästöistä.

Rakenteiden optimointi sisältää:

1. vaihtoehtojen vertailu
2. pohjarakenteen optimoitu suunnitelma
3. laskelma potentiaalisista säästöistä kustannuksissa ja CO2-päästöissä
4. monitorointisuunnitelman laatiminen
5. automaattisen monitoroinnin toteuttaminen mittalaitteineen ja asennuksineen
6. mittaustulosten seuranta ja tulkinta
7. hälytykset, toimenpidesuositukset ja työmaapalvelu

Case Savilahti: Putkikaivannon tuennan optimointi

Lue lisää

Case Skanska: Tukiseinien ankkureja vähennettiin kolmanneksella

Lue lisää

Haluatko keskustella lisää rakenteiden optimoinnista asiantuntijamme kanssa?

Ota yhteyttä, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä!