Case Savilahti

Putkikaivannon tuennan optimointi

Oteran työsti Kuopion Savilahdessa syvää vesihuoltokaivantoa, joka vaati tuentaa kaivannon turvallisuuden varmistamiseksi. Työnaikaisten muutosten johdosta aukesi hyvä tilaisuus tarkastella kaivannon tuennan optimointia. Oteranin työmaapäällikön Mikko Heikkisen kanssa FinMeasin geotekninen asiantuntija Aatu Eteläsaari lähti tarkastelemaan, olisiko kaivannon kuluissa mahdollista säästää – turvallisuudesta tinkimättä.

Kaivantojen tukiseinissä on usein mahdollisuus säästää

Optimoidulla suunnitelmalla on usein mahdollista säästää terästä tukiseinärakenteissa, ankkurien määrässä ja koossa sekä vaakapalkistossa. Tässä kohteessa putkikaivannon tuennan optimoinnin tarkoituksena oli uudelleen mitoittaa ja suunnitella kaivannon tuenta siten, että PU18-ponttien sijaan voitiin käyttää Larssen 603 -pontteja. Kaivannon sisäpuolinen tuenta toteutettiin HEB300 kehikoilla.

Kaivannon uudelleen mitoituksella pystyttiin käyttämään urakoitsijalla jo olemassa olevia pontteja ja palkkeja. Uudelleen mitoituksen ansiosta tätä yksittäistä kaivantoa varten ei siis tarvinnut hankkia uusia teräsosia ja näin säästettiin materiaalikuluissa.

Optimoinnilla myös aika- ja CO2-säästöjä

Aina säästöt materiaalikuluissa eivät välttämättä yksinään ole merkittäviä, mutta ratkaisujen tarkemmalla pohtimisella voidaan saada aikaan esimerkiksi myös aika- sekä CO2- säästöjä, kun uusia rakenteita ei tarvitse erikseen valmistaa ja tilata. Tarkastelemalla suunnitelmia ja urakoitsijalle mielekkäitä toteutusratkaisuja saadaan aikaan kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen lopputulos.

Tämän kohteen optimoinnin palvelukokonaisuus sisälsi tuennan suunnittelun, mitoituslaskelmat ja tarvittavat suunnitelmapiirustukset. Mitoitukselle ja suunnitelmille teetettiin myös ulkopuolinen laadunvarmistus ja suunnitelma hyväksytettiin tarvittavilta osin tilaajalla.

Lisätietoa optimoinnista

Optimointipalvelun esittely

Rakenteiden ja tukiseinien optimoinnissa suurin hyöty on sitä kautta saavutettavissa kustannussäästöissä.

Lue lisää

3 kohdetta seurantamenetelmän hyödyntämiseen infrarakentamisessa

Seurantamenetelmällä on mahdollista saavuttaa resurssisäästöjä turvallisuudesta tinkimättä pohjaten suunnitelmat todennäköisimpiin parametreihin.

Lue lisää

Kiinnostuitko optimoinnista?

Ota yhteyttä ja tarkastellaan kohteesi optimointimahdollisuuksia.