Optimointipalvelu

Seurantamenetelmällä säästöjä

Rakenteiden ja tukiseinien optimoinnissa suurin hyöty on sitä kautta saavutettavissa kustannussäästöissä.

Seurantamenetelmän avulla pienennetään rakenteisiin liittyvää epävarmuutta riskien tunnistamisen ja hallitsemisen kautta. Edes järeämpi mitoitus ei takaa käytännössä riskittömyyttä, sillä ilman monitorointia, emme voi reaaliaikaisesti nähdä, mitä rakenteessa ja maaperässä tapahtuu. Ilman reaaliaikaista seurantaa, emme voi myöskään varmistua siitä, että tekemämme toimenpiteet ovat tarpeellisia kyseessä olevan haasteen kannalta.

Näin ollen usein päädytään tekemään järeämpiä ratkaisua, kuin olisi tarpeen. Järeämmät ratkaisut tarkoittavat myös järeämpiä kustannuksia. Monitoroinnin avulla rakenteet voidaan optimoida todennäköisimpiin parametreihin peilaten, suunnittellen juuri tarpeen mukaisia ratkaisuja.

Mikäli rakenteissa saavutettavat säästöt ylittävät riskien seurannan kustannukset, on seurantamenetelmän hyödyntäminen ja rakenteiden optimointi kannattavaa. Tällöin toimitaan resurssitehokkaasti, mutta turvallisuudesta tinkimättä. Optimointisuunnitelmaamme sisältyy aina myös laskelma saavuitetuista CO2- sekä aikasäästöistä.

Optimointipalveluumme sisältyy:

1. vaihtoehtojen vertailu
2. pohjarakenteen optimoitu suunnitelma
3. laskelma potentiaalisista säästöistä kustannuksissa ja CO2-päästöissä
4. monitorointisuunnitelman laatiminen
5. automaattisen monitoroinnin toteuttaminen mittalaitteineen ja asennuksineen
6. mittaustulosten seuranta ja tulkinta
7. hälytykset, toimenpidesuositukset ja työmaapalvelu

Kiinnostuitko optimointimahdollisuuksista?

Ota yhteyttä ja keskustellaan projektistasi tarkemmin.