Painumien hallinnalla ennustettavuutta aikatauluihin

Korkealaatuisen rakentamisen edellytyksenä on maaperän, rakennettavuuden sekä pohjarakenteiden tunteminen. Maamateriaalien ja pohjamaan ominaispiirteet ovat ominaisuuksiltaan vaihtelevia, joka tekee niistä myös suurimman epävarmuustekijän rakentamisessa. Painumat teissä, kaduissa ja muissa rakenteissa ovat muodonmuutoksina oleellisia, sillä ne voivat vaikuttaa infrarakentamisen perustamis- tai kunnossapitotavan valintaan (Korkiala-Tanttu, 2019).

Ennustettavuudella resurssitehokkuutta

Painumien monitorointi voi muodostua tärkeäksi esimerkiksi kohteissa, joissa rakennetaan erilaisia koepenkereitä. Koepenkereen painuman monitoroinnin ansiosta pystytään ennustamaan tulevia painumia sekä ottamaan nämä huomioon projektin suunnittelussa. Näin voidaan saavuttaa niin aika- kuin myös kustannussäästöjä.

Esimerkiksi Norjassa E6-valtatien stabiliteetin vahvistusprojektissa koepenkereen painumaa monitoroimalla pystyttiin ennustamaan tulevia painumia ja ottamaan tämän huomioon tiesuunnittelussa. Myös Suomessa VT12 Valtari hankkeen innovatiivisella toteutuksella ja monitoroinnin hyödyntämisellä ei vain varmistettu työmaan turvallisuutta, mutta onnistuttiin myös säästämään useampi miljoona euroa kustannuksissa.

Ratkaisuna satelliittipohjainen painumaseuranta

Automaattisen monitoroinnin hyötyinä painumien seurannassa on jatkuva tieto painumista, joka mahdollistaa tulosten jatkuvatoimisen analysoinnin ja johtopäätösten tekemisen joustavasti. Jatkuvatoimisen painuman seurannan mahdollistamiseksi FinMeas on kehittänyt satelliittipohjaisen, automaattisen, akkutoimisen painumaseurantajärjestelmän. Helppokäyttöisyytensä ansiosta mittalaite on vaivaton asentaa, käyttää sekä tarvittaessa myös siirtää. Mittalaitteen antenni kiinnitetään painumatankoon tai muuhun seurattavaan rakenteeseen. Ainoa tarvittava kaapeli on antennin ja ohjausyksikön välinen johto. Akkutoiminen mittalaite selviää akun turvin talven pimeät kuukaudet, kunnes valon taas koittaessa akku varautuu täyteen aurinkopaneelin avulla. Kaikki data siirtyy automaattisesti matkapuhelinverkon kautta FinMeas Online -järjestelmään, jossa sitä voi tarkastella ja hallita millä tahansa päätelaitteella. Tutustu tarkemmin painumien mittausratkaisuihimme.

Korkiala-Tanttu, L. (2019). Maaperän mekaaniset ja rakennustekniset ominaisuudet ml. routa. Aalto-yliopiston julkinen luentomateriaali. Saatavissa: https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/940814/mod_folder/content/0/Luento-maamateriaalien%20perusominaisuudet.pdf?forcedownload=1.

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter