Painumatankojen seurannan automatisoinnilla turvallisuutta ja tehokkuutta

Painumaseurantaa tehdään turvallisuuden varmistamiseksi sekä mahdollisten muutosten havaitsemiseksi. Seurantaa voidaan tehdä rakenteille, joissa painumista ei saisi tapahtua sekä rakenteille, joiden painumisen muutoksia halutaan valvoa. Tähän saakka painumatankojen valvonta on ollut manuaalimittausten varassa. Jatkuvatoimisen seurannan mahdollistamiseksi FinMeas on kehittänyt satelliittipohjaisen, automaattisen, akkutoimisen painumaseurantajärjestelmän.

Ennakointia, helppokäyttöisyyttä ja turvallisuuden valvontaa

Automaattisen painumaseurantajärjestelmän avulla seurataan painumanopeutta ja sen kehittymistä. Tämä mahdollistaa turvallisuuden valvonnan lisäksi mm. painopenkereen painuman päättymisen ajankohdan ennakoinnin ja havaitsemisen. Kun tulevaisuuden näkymät ovat selvillä, onnistuu myös seuraavien työvaiheiden suunnittelu ja ajoittaminen vaivattomammin.

Manuaalisten toimenpiteiden korvaaminen jatkuvalla, automaattisella seurannalla mahdollistaa datan saannin useammin. Tilanteesta muodostuu selkeämpi kuva, jolloin myös muutoksiin reagointi on nopeampaa. Helppokäyttöisyytensä ansiosta mittalaite on vaivaton asentaa, käyttää sekä tarvittaessa myös siirtää.

Mittaukset automaattisesti halutulla taajuudella

Mittalaitteen antenni kiinnitetään painumatankoon tai muuhun seurattavaan rakenteeseen. Ainoa tarvittava kaapeli on antennin ja ohjausyksikön välinen johto. Kaikki data siirtyy automaattisesti matkapuhelinverkon kautta FinMeas Online -järjestelmään. Akkutoiminen mittalaite selviää akun turvin talven pimeät kuukaudet, kunnes valon taas koittaessa akku varautuu täyteen aurinkopaneelin avulla.

Lue lisää automaattisen monitoroinnin hyödyistä sekä muista tavoista mitata painumia automaattisesti.

Olisiko tässä ratkaisu painumien valvonnan haasteisiinne? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!