Kaivosten ympäristötarkkailujärjestelmä – 5 hyötyä

Kaivostoimintaan sisältyy välillisiä ja välittömiä ympäristövaikutuksia, joiden laajuus ja riskin taso riippuvat esimerkiksi ympäristöstä, toiminnan vaiheesta tai itse louhittavan esiintyvyydestä. Kaivostoiminta voi aiheuttaa erilaisia seurauksia mm. ilman laatuun, eliöihin, maaperään, vesiin, luonnon monimuotoisuuteen sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen. (Geologian tutkimuskeskus, 2015.) Laadukas ympäristötarkkailujärjestelmä tehostaa ja sujuvoittaa eri parametrien arvojen tarkkailua ja jatkojalostaa valtavasta määrästä dataa esille olennaisen ja tärkeän informaation. Tämä auttaa seuraamaan mahdollisia ympäristövaikutuksia sekä ohjaamaan toimintaa niin, että ympäristön haitat voidaan minimoida.

Ajantasainen tieto, manuaalisen työmäärän vähentyminen sekä riippuvuussuhteiden tarkastelu

Mikä tekee automatisoidusta ympäristötarkkailujärjestelmästä hyödyllisen juuri kaivosasiantuntijoiden käyttöön?

1. Havainnot ja havaintopisteet näkyvät kartalla, mikä auttaa laajan kokonaiskuvan hahmottamista.

2. Pirstoutunut ja hajanainen tieto saadaan kaikki samaan järjestelmään, mikä mahdollistaa automaattisen datan yhdistelyn ja jatkojalostamisen.

3. Havainnoillistavat visualisoinnit esittävät olennaisen informaation helposti ymmärrettävässä muodossa.

4. Automatisoinnin avulla manuaalinen työ vähenee, jolloin säästetään työaikaa sekä minimoidaan mahdollisuus inhimillisten virheiden tekemiseen.

5. Arvojen kehittymisen ennusteet hälytyksineen auttavat toiminnan suunnittelussa ja ennakoinnissa.

Monipuolinen jatkuvasti kehittyvä valikoima

Hyvin suunniteltu ja toteutettu automaattinen monitorointi ja datan hallinta edistävät ympäristövaikutusten valvontaa. Ympäristötarkkailujärjestelmän avulla riskejä voi valvoa koko prosessin ajan, alkaen tuotantovaiheesta kaivoksen sulkemiseen ja jälkitoimiin. Ympäristömonitoroinnin ja datan raportoinnin ratkaisut auttavat keräämään, hallitsemaan ja raportoimaan ajantasaisesti saadun tiedon tehokkaasti ja säästämään aikaa sekä resursseja.

Automaattisen monitoroinnin tuotevalikoimasta löytyy mm. pH-, sähkönjohtavuus-, virtaama-, vedenkorkeus- ja lämpötilaseuranta, sääasema sekä reaaliaikainen kamerakuva. FinMeas Onlinessa voi hyödyntää vesistöpäästöjen kumulatiivisten kertymien laskennan automatisointipalveluita, virtaamapainotteisten keskiarvojen ja veden kierrätysprosentin laskentaa ja näytepisteiden, kenttähavaintojen, DWG- ja ilmakuvien tuontia samalle karttapohjalle. Raportointipalvelu puolestaan automatisoi ympäristöraportin luonnin, jolloin asiantuntijat pääsevät eroon Excelin pyörittelystä ja voivat keskittyä johtopäätösten tekemiseen.

Lue lisää kaivosten automatisoidusta vesienhallinnasta.

**

Lähde: Geologian tutkimuskeskus (2015). Hyviä käytäntöjä kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa. Saatavissa: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_222.pdf

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter