Kaivosten ympäristötarkkailujärjestelmä – 5 hyötyä

Kaivostoimintaan sisältyy välillisiä ja välittömiä ympäristövaikutuksia, joiden laajuus ja riskin taso riippuvat esimerkiksi ympäristöstä, toiminnan vaiheesta tai itse louhittavan esiintyvyydestä. Kaivostoiminta voi aiheuttaa erilaisia seurauksia mm. ilman laatuun, eliöihin, maaperään, vesiin, luonnon monimuotoisuuteen sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen. (Geologian tutkimuskeskus, 2015.)

Olemme kanssanne valvomassa riskejä jokaisessa toiminnan vaiheessa aina tuotantovaiheesta kaivoksen sulkemiseen ja jälkitöihin saakka.

Monipuoliset, jatkuvasti kehittyvät palvelut

Palveluvalikoimastamme löydät ratkaisut mm. ympäristömonitorointiin sekä datan raportointiin, joiden avulla voit kerätä, hallita ja raportoida saatua tietoa ajantasaisesti sekä aikaa ja resursseja säästäen.

Tarvitsit sitten pHn, sähkönjohtavuuden, virtaaman, vedenkorkeuden ja lämpötilan seurantaa tai kenties tarkempia säätietoja ja kamerakuvaa kohteelta, löydät automaattisen vaihtoehdon siihen meiltä.

Datan raportoinnissa apunasi ovat mm. vesistöpäästöjen kumulatiivisten kertymien laskennan automatisoinnin palvelut, virtaamapainotteisten keskiarvojen laskennan automatisointi sekä näytepisteiden, kenttähavaintojen, DWG- ja ilmakuvien tuonti samalle karttapohjalle.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu automaattinen monitorointi yhdessä FinMeasin riskien hallintapalvelun kanssa edistää ympäristövaikutusten valvontaa.

Ajantasainen tieto, manuaalisen työmäärän vähentyminen sekä keino riippuvuussuhteiden tarkasteluun

Mikä tekee automatisoidusta ympäristötarkkailujärjestelmästä hyödyllisen juuri kaivosasiantuntijoiden käyttöön?

1. Järjestelmän myötä asiantuntijat pystyvät keskittymään olennaiseen. Manuaalisen työn vähentyessä vähentyvät myös riskit inhimillisten virheiden tekemiseen.

2. Tieto on aina ajantasaista.

3. Havainnot ja havaintopisteet näkyvät kartalla, joka auttaa kokonaiskuvan hahmottamista.

4. Seurannassa on usein tärkeää tarkastella asioiden välisiä korrelaatioita. Riippuvuussuhteiden tarkasteluun luotu työkalu auttaa korrelaatioiden löytämisessä.

5. Raportoitaviin saatavat ennusteet hälytyksineen auttavat toiminnan suunnittelussa ja ennakoinnissa.

Nousiko mieleesi kysymys tai kenties tarve? Ota yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä lisää.

Olit sitten nykyinen tai tuleva asiakkaamme, haluamme kuulla tarpeenne, jotta voimme kehittää olemassa olevia sekä uusia ratkaisuja asiantuntijoita parhaalla tavalla palveleviksi. Tämän vuoksi myös toimintamme perustuu jatkuvaan tuotekehitykseen.

Lähde: Geologian tutkimuskeskus (2015). Hyviä käytäntöjä kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa. Saatavissa: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_222.pdf

FinnMateria 2022 Jyväskylässä 25.-27.10.

Syksyn tapahtumat jatkuvat osaltamme FinnMaterian kaivos- ja kiviainesteollisuuden, metallinjalostuksen, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessuilla. Messupäiviä vietetään Jyväskylän Paviljongissa 25.-27.10.2022. Tämän vuoden …

FinnMateria 2022 Jyväskylässä 25.-27.10. Lue lisää »

Tästä tekstiin >>

Kaivosten ympäristötarkkailujärjestelmä – 5 hyötyä

Kaivostoimintaan sisältyy välillisiä ja välittömiä ympäristövaikutuksia, joiden laajuus ja riskin taso riippuvat esimerkiksi ympäristöstä, toiminnan vaiheesta tai itse louhittavan esiintyvyydestä. …

Kaivosten ympäristötarkkailujärjestelmä – 5 hyötyä Lue lisää »

Tästä tekstiin >>

Säätilan monitorointi: Esittelyssä sääasema

Tiesitkö, että meidän kauttamme saat myös säätilassa tapahtuvien vaihteluiden havainnointiin ja seurantaan räätälöityjä ratkaisuja, joilla voit tehostaa mm. vesienhallintaa. Sääasema …

Säätilan monitorointi: Esittelyssä sääasema Lue lisää »

Tästä tekstiin >>

FinMeas Online avuksi kaivosten vesienhallintaan

Vesienhallinta on olennainen osa kaivosten toimintaa. Vettä on kaivoksilla niin luonnon olosuhteissa, kuin pohjavetenä, pintavetenä sekä sadevetenä, mutta myös prosessivetenä.

Tästä tekstiin >>

Pato- ja ympäristötarkkailujärjestelmä reaaliaikaiseen mittatietojen hallintaan

FinMeasin pato- ja ympäristötarkkailujärjestelmä on kaivossektorille suunnattu järjestelmä, joka auttaa patojen ja ympäristön automatisoidussa turvallisuuden valvonnassa.

Tästä tekstiin >>

Vesien monitorointi on tärkeässä osassa kaivosten ympäristöriskien hallintaa

Ympäristömonitorointi on tärkeä osa kaivostoiminnan riskienhallintaa, sillä kaivosvesien mukana ympäristön vesistöihin voi päätyä haitallisia aineita.

Tästä tekstiin >>