FinMeas Online avuksi kaivosten vesienhallintaan

Vesienhallinta on olennainen osa kaivosten toimintaa. Vettä on kaivoksilla niin luonnon olosuhteissa, kuin pohjavetenä, pintavetenä sekä sadevetenä, mutta myös prosessivetenä. Tiukentuvat lupaehdot edellyttävät kaivostoiminnan vesienhallinnalta jatkuvaa kehittämistä, ei vain tiettyjen akuuttien ongelmien ratkaisua.

Kaikki vesiin liittyvä data samaan järjestelmään

Vesienhallinnan laajaa kokonaisuutta helpottaa, kun mahdollisimman paljon olennaista vesiin liittyvää dataa saadaan samaan järjestelmään. FinMeas Online on järjestelmä, johon voidaan integroida eri lähteistä tulevaa dataa saman käyttöjärjestelmän alle.

FinMeas Online -järjestelmään voidaan tuoda mittaustiedot esimerkiksi:

 • altaiden pinnankorkeudesta
 • altaille tulevista ja lähtevistä vesistä
 • patojen suotovesistä
  • salaojakaivojen pinnankorkeudet
 • sademääristä
 • pohjavesien pinnankorkeuksista
 • kaivosten alueen ja ympäristön virtaamista
 • vesien laatuparametreistä

Helposti selville kaivosvesien ajantasainen tilanne

Automaattisen järjestelmän hyötynä on se, että ajantasainen tilannekuva vesistä on koko ajan saatavilla. Helposti yhdellä silmäyksellä selviää esimerkiksi paljonko altaiden vesimäärät ovat muuttuneet kuukauden aikana, paljonko kaivoksen alueelle on satanut vettä kuukauden aikana ja paljonko kaivoksen alueelta on poistunut vettä virtaamina kuukauden aikana.

Kun kaikki tarvittava mittatieto on tuotu järjestelmään, voidaan edistyneiden laskentojen avulla automaattisesti laskea esimerkiksi kumulatiiviset määrät ja muutokset kuukausitasolla. Järjestelmää voidaan käyttää tukena myös vesitaseen laatimisessa, esim. altaiden pinnankorkeuksien ja tilavuuksien osalta. 

Visualisointeihin voidaan toteuttaa esimerkiksi altaiden pinnankorkeuden visualisointia sekä pinnankorkeudenmuutoksia valitulla aikavälillä. Tärkeää on myös, että visualisoinneista selviää helposti laajempi tilannekuva, kuten se, paljonko altaissa on vettä ja paljonko altaisiin vielä mahtuu vettä. Kaikkiin arvoihin voidaan asettaa myös tarpeenmukaiset kynnysarvot sekä hälytys- ja toimenpiderajat, jolloin järjestelmä ilmoittaa automaattisesti, mikäli jokin mittatiedoista poikkeaa asetetuista arvoista.

Lue lisää kokonaisvaltaisesta kaivosten pato- ja ympäristötarkkailujärjestelmästä.

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

  enter