FinMeas Online avuksi kaivosten vesienhallintaan

Vesienhallinta on olennainen osa kaivosten toimintaa. Vettä on kaivoksilla niin luonnon olosuhteissa, kuin pohjavetenä, pintavetenä sekä sadevetenä, mutta myös prosessivetenä. Tiukentuvat lupaehdot edellyttävät kaivostoiminnan vesienhallinnalta jatkuvaa kehittämistä, ei vain tiettyjen akuuttien ongelmien ratkaisua.

Datan avulla tilannekuva tilavuuksien ja pinnankorkeuksien osalta

Vesienhallinnan laajaa kokonaisuutta helpottaa, kun mahdollisimman paljon olennaista vesiin liittyvää dataa saadaan samaan järjestelmään. FinMeas Online on järjestelmä, johon voidaan integroida eri lähteistä tulevaa dataa saman käyttöjärjestelmän alle.

FinMeas Online -järjestelmään voidaan tuoda mittaustiedot esimerkiksi:

  • altaiden pinnankorkeudesta
  • altaille tulevista ja lähtevistä vesistä
  • patojen suotovesistä
    • salaojakaivojen pinnankorkeudet
  • sademääristä
  • pohjavesien pinnankorkeuksista
  • kaivosten alueen ja ympäristön virtaamista

FinMeas Online -järjestelmän sisällä datasta voidaan mm. laskea eri paikoissa olevat vesimäärät ja niissä valituilla aikaväleillä tapahtuneet muutokset. Järjestelmää voidaan käyttää tukena myös vesitaseen laatimisessa, esim. altaiden pinnankorkeuksien ja tilavuuksien osalta.  Kaikkiin arvoihin voidaan asettaa myös tarpeenmukaiset kynnysarvot sekä hälytys- ja toimenpiderajat, jolloin järjestelmä ilmoittaa automaattisesti, mikäli jokin mittatiedoista poikkeaa asetetuista arvoista.

 

 

Kumulatiiviset kertymät ja muutokset voidaan visualisoida

Kun kaikki tarvittava mittatieto on tuotu järjestelmään, voidaan edistyneiden laskentojen avulla automaattisesti laskea esimerkiksi kumulatiiviset määrät ja muutokset kuukausitasolla. Näin ei tarvitse lähteä laskemaan manuaalisesti tilannekuvaa eri lähteistä tulleiden arvojen pohjalta. Automaattisen järjestelmän hyötynä on myös se, että ajantasainen tilannekuva on koko ajan saatavilla. Helposti yhdellä silmäyksellä selviää esimerkiksi paljonko altaiden vesimäärät ovat muuttuneet kuukauden aikana, paljonko kaivoksen alueelle on satanut vettä kuukauden aikana ja paljonko kaivoksen alueelta on poistunut vettä virtaamina kuukauden aikana.

Visualisointeihin voidaan toteuttaa esimerkiksi altaiden pinnankorkeuden visualisointia sekä pinnankorkeudenmuutoksia valitulla aikavälillä. Myös muutoksien nopeus on havainnoitavissa visualisoinneista. Tärkeää on myös, että visualisoinneista selviää helposti laajempi tilannekuva, kuten se, paljonko altaissa on vettä ja paljonko altaisiin vielä mahtuu vettä.

Tarvitsetteko apua vesiin liittyvän datan hallinnassa? Ota yhteyttä ja keskustele lisää asiantuntijamme kanssa.