4 vinkkiä monitorointisuunnitelman tekemiseen

Automaattinen monitorointi on tärkeää turvallisuuden varmistamiseksi ja muutosten havaitsemiseksi ajoissa. Manuaalisiin mittauksiin verrattuna automaattinen monitorointi tarjoaa myös tarkemmat mahdollisuudet datan keräämiseen ja analysointiin, mikä auttaa tunnistamaan pienetkin muutokset maaperässä ja rakenteissa. Mittaukset voidaan suorittaa hankalissakin paikoissa ilman manuaalista työtä, mikä säästää aikaa ja resursseja.

Jotta hyödyt saavutetaan, tulee laatia monitorointisuunnitelma, jossa otetaan huomioon mm. mittausten tarkoitus, mittauslaitteiston, mittauspisteiden ja mittaustaajuuksien määrittäminen,tulosten seuranta ja hälytykset, sekä tulosten raportointi ja laadunvarmistus.

1. Selvitä, miksi haluat monitoroida ja mitä haluat tarkkailla.

Tämä auttaa rajaamaan ilmiöt, joita halutaan tutkia, ja varmistamaan, että kaikki mukana olevat ymmärtävät suunnitelman tarkoituksen.

2. Määritä mittauslaitteisto, mittauspisteet ja mittaustaajuudet.

Tämä on tärkeää, jotta voit valita oikean laitteiston ja mittauspisteet suorittaaksesi mittaukset tarkasti. Mittauslaitteisto ja -tapa valitaan valitun mittaussuureen mukaan. Kun mittausparametrit ja -menetelmät on valittu, mittausjärjestelmät on asetettava oikein. Tämä voi sisältää esimerkiksi antureiden sijoittamisen oikeisiin paikkoihin, kalibroinnin ja varmistamisen, että mittausjärjestelmä toimii koko ajan. Laadun varmistuksen kannalta on hyvä miettiä, riittääkö esimerkiksi vain yksi mittalaite tarpeeksi luotettavasti kuvaamaan mahdollisia muutoksia.

3. Seuraa mittaustuloksia ja määritä hälytykset

Kun tiedät, mitä seurata, varmista, että seurannan tulokset ovat helppoja seurata ja että hälytykset ovat määritetty oikein. Jos tulokset ylittävät hälytysrajat, lähettää laitteisto automaattisesti hälytyksen määrätyille henkilöille. On hyvä miettiä myös valmiiksi toimenpiteitä, mikäli asetetut raja-arvot ylittyvät tai alittuvat.

4. Tulosten raportointi

Raportoinnin tärkein päämäärä on tulkita tulokset ja tehdä niiden pohjalta tarvittavat johtopäätökset. Tärkeintä on esittää tulokset määritetyllä aikavälillä ja sisältää vähintään mittauksen paikan, mittausajankohdan, tuloksen sekä tiedot mahdollisista mittausepävarmuuksista

Varsinaisen ohjeen monitorointisuunnitelman tekemiseen löydät Suomen Geoteknisen Yhdistyksen sivuilta.

Lue myös, millaisissa kohteissa automaattisesta monitoroinnista on eniten hyötyä.

Lähde:

Monitorointitoimikunta. 2017. Geoteknisen mittaamisen ja monitoroinnin olennaiset käsitteet ja periaatteet. Suomen Geoteknillinen Yhdistys. Saatavilla: https://sgy.fi/wp-content/uploads/2017/04/geoteknisen_mittaamisen_ja_monitoroinnin_olennaiset_kasitteet_ja_periaatteet_6-11-2017_julkaisu.pdf

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter