Turvallisempaa kalliorakentamista automaattisilla monitorointiratkaisuilla

Kuolemaan johtavia kaivostapaturmia sattuu Suomessa harvoin, mutta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon raportoidaan kuitenkin vuosittain keskimäärin 30 kaivostapaturmaa, joista aiheutuu vähintään kolmen päivän sairasloma (sttinfo.fi). Onnettomuuden syy voi olla esimerkiksi suunnittelematon maa- ja kivimassojen liike, joka johtaa romahtamiseen.

Mitä ja miksi monitoroida?

Kallion liikkeitä mitataan esimerkiksi tunneleiden, pysäköintihallien ja muiden maanalaisten tilojen louhintatöissä. Liikkeiden, kallistumien, halkeamien ja liitosten reaaliaikainen automaattinen monitorointi on erityisen tärkeää kaivosrakentamisessa, jossa voimakkaat räjäytys- ja louhintatyöt ovat arkipäivää.

Mikäli kaivoksella käytetään kriittisissä kohdissa teräsrakenteita, on niidenkin mahdollisten venymien ja kuormitusvoimien monitorointi tärkeää. Näin pystytään arvioimaan rakenteiden kestävyyttä. Haastavat olosuhteet saattavat tuoda erinäisiä riskejä henkilöstön ja kaluston sekä kaivoksen ulkopuolisen infran turvallisuudelle.

Kaupunkiympäristöissä mittaamisen tärkeyttä korostaa se, että parhaat kallioresurssit ovat usein jo käytössä, minkä takia nykyään työtä tehdään entistä haastavimmissa olosuhteissa.

Mitä automaattinen monitorointi mahdollistaa?

Automaattisen monitoroinnin ansiosta kallion liikkeisiin osataan reagoida oikea-aikaisesti, jolloin ehditään saamaan vähintään henkilöstö sekä kalusto turvaan ja tyypillisesti tekemään tarvittavat toimenpiteet, jotta sortumaa ei tapahdu.

Kaivostunneli

Monitorointilaitteet on nopea ja helppo asentaa. Etäluettavat laitteet on mahdollista asentaa myös hankaliin paikkoihin, jolloin voit seurata mittaustuloksia tietokoneelta tai mobiililaitteelta, eikä sinun tarvitse erikseen käydä paikan päällä. Ratkaisut sopivat siis erinomaisesti myös vaikeakulkuisiin kohteisiin, joissa tarvitaan pitkäaikaisseurantaa, kuten esimerkiksi suljettuihin kaivoksiin.

Monitorointi tarjoaa ajantasaisen ja tarkan mittaustiedon mahdollisista rakenteiden muutoksista. Näin muutokset osataan yhdistää tarkemmin johonkin tiettyyn louhintahetkeen ja esimerkiksi käytettyihin räjähteisiin. Tarkkojen antureiden ansiosta mittaustulokset ovat luotettavia ja dokumentaatio tuloksista tallentuu automaattisesti online-palveluumme. Mikäli asettamasi raja-arvot ylittyvät, saat heti muutoksesta kertovan hälytyksen, joka takaa reagointiaikaa tilanteen korjaamiseksi.

Automatisoitu monitorointi vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia. Mittauksilla voidaan varmistaa sekä työmaiden että niitä ympäröivän infran turvallisuus. Mittalaitteet ovat myös räätälöitävissä sovellustarpeen mukaan. Jatkuvalla monitoroinnilla, joka tulisi aloittaa jo ennen töiden alkamista, urakoitsija voi tarvittaessa todistaa, ettei louhintatyö ole aiheuttanut vahinkoa ympäröivälle infralle.

Automaattisen monitoroinnin tulevaisuus kalliorakentamisessa

FinMeasin SmartRock riskienhallinnan ratkaisu auttaa sinua lisäämään kalliorakentamisen turvallisuutta, alentamaan kustannuksia, tehostamaan työtä sekä vastaamaan tiukentuviin viranomaisvaatimuksiin. Ratkaisu sisältää monitoroinnin suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset kalliorakentamisen monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan. Tällä hetkelllä pystymme tarjoamaan teille ratkaisuja monitoroimaan mm. kallion liikkeitä, halkeamia ja liitoksia, kallistumia sekä venymiä. FinMeasin ratkaisut tarjoavat myös teknisesti edistyneimmän tavan monitoroida teräsrakenteiden kuormitusta.

Olemme innokkaita kehittämään ja kehittymään. Kuulemme mielellämme, millaisia uusia monitorointitarpeita kalliorakentamisen parissa on. Tule kertomaan meille, minkälaisen datan saaminen hyödyttäisi kalliorakentamisen turvallisuuden ja vastuullisuuden takaamisessa. Pyritään sitten yhdessä räätälöimaan työtänne edistäviä ratkaisuja.

Yhteystiedot

Sami Ylönen
TkT, Toimitusjohtaja
+358 40 715 3264
sami.ylonen(at)finmeas.com

Lähteet: https://www.sttinfo.fi/tiedote/suomen-kaivoksilla-sattuu-harvoin-kuolemaan-johtavia-onnettomuuksia?publisherId=1627&releaseId=14578814

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter