Vesivoima

Vesivoima

SmartWater - tehokas vesivoimapato

Patoturvallisuuden edistämiseksi olisi hyvä monitoroida esimerkiksi sivusiirtymiä, painumia, huokosvedenpaineita sekä vedenkorkeuksia. Sivusiirtymillä ja painumilla valvotaan rakenteiden liikkeitä, jotta pysytään ajan tasalla mahdollisista muutoksista, jotka voivat altistaa sortumavaaralle. Huokosvedenpaineen mittauksia käytetään esimerkiksi pengerten turvallisuuden valvonnassa sekä maapatojen tarkkailussa.  Vedenkorkeuden mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohjaveden, vesistöjen ja patoaltaiden vedenkorkeutta. Samalla aika-akselilla mittaustietojen kanssa esitetään lähempien sääasemien sademäärätiedot, mikä osaltaan helpottaa tulosten tulkintaa. Virheasennot voivat aiheuttaa myös generaattorien ja laakerin kulumista. Korjaukset ovat kalliita ja virheasennot aiheuttavat tuotannon menetyksiä.

SmartWater riskienhallinnan ratkaisu sisältää vesivoiman valvonnan suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset vesivoiman monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan.

"Kukaan ei pysty näkemään padon sisälle ja tarkastelemaan tilannetta samalla tavalla kuin mittaussensorit - padon sisäistä eroosiota ei pysty havaitsemaan paikan päältä. Mikäli menetetään aikaa, on riskinä, että padon sisäinen eroosio pääsee kehittymään liian pitkälle." - Kari Niemelä, projektipäällikkö, Vattenfall

Ratkaisumme auttaa sinua lisäämään vesivoimapadon turvallisuutta, alentamaan kustannuksia, tehostamaan työtä sekä laatimaan viranomaisraportteja.

Monitorointiratkaisut vesivoimapadoille

Huokosvedenpaine Expand Huokosvedenpaine
Huokosvedenpaineen mittauksia käytetään esimerkiksi maapatojen tarkkailussa. Kohonnut huokosvedenpaine on riski padon stabiliteetille.

Huokospaineantureiden tyypillinen mittausalue on 0-5 baaria. Yhteen mittauspisteeseen voi kytkeä useita huokospainekärkiä eri tasoille. Huokospaineanturit eli pietsometrit painetaan maan sisään anturiin kiinnitettävien kierteellisten teräsputkien avulla. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Sivusiirtymät Expand

Patorakenteiden  sivusiirtymät

FinMeasin automaattista mittausta käytetään maarakenteiden liikkeiden valvontaan. Patoturvallisuuden edistämiseksi olisi hyvä monitoroida patorakenteiden sivusiirtymiä, jotta pysytään ajantasalla mahdollisista muutoksista, jotka voivat altistaa sortumavaaralle.

Mittalaite on automaatti-inklinometri eli taipuisa sauva, joka sisältää kaksiakselisia kallistusantureita. Anturit ovat sauvassa tyypillisesti metrin välein. Mittaussauva asennetaan maaperään pystysuoraan asentoon siten, että se liikkuu ja taipuu maaperän kerrosten liikkeiden mukaan. Siirtymäprofiili lasketaan sauvan antureiden antamista tiedoista. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Painumat Expand

Patorakenteiden painumat

Patoturvallisuutta voi edistää valvomalla painumilla, jotta pysytään ajantasalla mahdollisista muutoksista, jotka voivat heikentää rakenteiden turvallisuutta.

Painumien mittaukseen FinMeas toimittaa painumaletkun, joissa pitkään nesteletkuun on liitetty tarkkoja paineantureita. Nesteletkumittalaite voi olla jopa satoja metriä pitkä ja antureiden välimatka voi olla kymmeniä metrejä. Mittalaite voidaan asentaa maan alle tai kiinnittää suoraan rakenteeseen. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Kallistumat Expand

Kallistumat

Reaaliaikaista kallistustietoa käytetään erilaisten jäykkien rakenteiden stabiliteetin valvontaan niin rakentamisen kuin käytönkin aikana.

Anturi on 2-akselinen kallistusanturi (tilt meter). Anturi asennetaan rakenteeseen siten, että se mittaa rakenteen kallistukulman muutoksia. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

 

Halkeamat Expand

Halkeamat

Automaattista mittausta käytetään erilaisten halkeamien seurantaan ja liikuntasaumojen monitorointiin betoni- ja kivirakenteissa.

Anturi on lineaarinen potentiometri (crack meter), jonka päät kiinnitetään ankkureistaan halkeaman eri puolille. Mittalaite mittaa halkeamassa tapahtuvat muutokset ja toimittaa ne automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Vedenkorkeus Expand

Pohjavedenkorkeus

Mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohjaveden ja vesistöjen vedenkorkeutta. FinMeasin automaattinen vedenkorkeusmittaus valvoo tilannetta ja hälyttää mikäli vedenkorkeus kohoaa yli - tai laskee ali - ennalta määriteltyjen rajojen.

Vedenpaineantureiden tyypillinen mittausalue on 0-5 baaria. Yhteen keskusyksikköön voi kytkeä useita paineantureita. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Kamera Expand

Kameran avulla voit automaattisten mittaustietojen ohella tarkastella, miltä vesivoimalalla reaaliaikaisesti näyttää.

SmartWater referenssejämme

Hälytykset antavat aikaa reagoida Pamilon padolla

Vattenfallin Pamilon padon turvallisuutta monitoroidaan FinMeasin teknologialla. Monitorointijärjestelmän avulla padon tilannetta ja toimintaa voidaan seurata reaaliaikaisesti.

Lue lisää

Keskustele asiantuntijan kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä