Vesivoima

Automaatio edistää vesivoiman tehokkuutta. 

SmartWater - tehokas vesivoimapato

Patoturvallisuuden edistämiseksi olisi hyvä monitoroida esimerkiksi sivusiirtymiä, painumia, huokosvedenpaineita sekä vedenkorkeuksia. Sivusiirtymillä ja painumilla valvotaan rakenteiden liikkeitä, jotta pysytään ajan tasalla mahdollisista muutoksista, jotka voivat altistaa sortumavaaralle. Huokosvedenpaineen mittauksia käytetään esimerkiksi pengerten turvallisuuden valvonnassa sekä maapatojen tarkkailussa.  Vedenkorkeuden mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohjaveden, vesistöjen ja patoaltaiden vedenkorkeutta. Samalla aika-akselilla mittaustietojen kanssa esitetään lähempien sääasemien sademäärätiedot, mikä osaltaan helpottaa tulosten tulkintaa. Virheasennot voivat aiheuttaa myös generaattorien ja laakerin kulumista. Korjaukset ovat kalliita ja virheasennot aiheuttavat tuotannon menetyksiä.

SmartWater riskienhallinnan ratkaisu sisältää vesivoiman valvonnan suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset vesivoiman monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan.

”Kukaan ei pysty näkemään padon sisälle ja tarkastelemaan tilannetta samalla tavalla kuin mittaussensorit – padon sisäistä eroosiota ei pysty havaitsemaan paikan päältä. Mikäli menetetään aikaa, on riskinä, että padon sisäinen eroosio pääsee kehittymään liian pitkälle.” - Kari Niemelä, projektipäällikkö, Vattenfall

Ratkaisumme auttaa sinua lisäämään vesivoimapadon turvallisuutta, alentamaan kustannuksia, tehostamaan työtä sekä laatimaan viranomaisraportteja.

Tutustu myös kaivospatojen monitorointiratkaisuihin.

Monitorointiratkaisut vesivoimapadoille

SmartWater referenssejämme

Hälytykset antavat aikaa reagoida Pamilon padolla

Vattenfallin Pamilon padon turvallisuutta monitoroidaan FinMeasin teknologialla. Monitorointijärjestelmän avulla padon tilannetta ja toimintaa voidaan seurata reaaliaikaisesti.

Lue lisää

Keskustele asiantuntijan kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.