Sillat

Automaatio lisää siltojen turvallisuutta.

Turvallisempi silta

Siltojen monitorointi on tärkeää erityisesti loppuun käytettävien siltojen turvallisuuden valvonnassa sekä muissa silloissa, joissa on huolta siltojen rakenteista. Monitorointi on relevanttia myös silloin, jos sillan lähellä tehdään töitä, joilla voi olla vaikutusta tarkkailtavaan siltaan, sekä silloin kun silloille tulee aiempaa suurempaa kuormitusta esim. suurten rekkojen, junakuormien tai erikoiskuljetusten takia.

SmartBridge riskienhallinnan ratkaisu sisältää monitoroinnin suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset siltarakenteiden monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan.

“Mittalaitteiden tuottaman tiedon ansiosta olemme voineet keskittyä täysimittaisesti töiden valmiiksi saattamiseen mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Tämä on helpottanut työmaan johtamista." - Janne Rihko, aluepäällikkö, NCC

Ratkaisumme auttaa sinua lisäämään sillan turvallisuutta, alentamaan kustannuksia, tehostamaan työtä sekä vastaamaan tiukentuviin viranomaisvaatimuksiin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Palvelumme

Sillat -referenssejämme