SmartWeather seuraa ja ennakoi säätilan vaikutuksia infraprojekteissa

Smart Weather

Infraprojektien suunnittelu vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta. Aina se ei kuitenkaan ole yksinkertaista, sillä esimerkiksi sään olosuhdemuutokset, kuten sade, routa ja jäätynyt maa, voivat aiheuttaa maaperässä muutoksia (rakennustieto.fi), jotka vaikeuttavat työn tekemistä.

Routa tekee tuhoja

Routa vaikuttaa erityisesti teiden kuntoon. Tierakenteet ovat haavoittuvimmillaan keväisin roudan sulamisen aikaan, jolloin rakenteisiin jäänyt vesi alkaa sulaa. Imeytymätön vesi heikentää tien kantavuutta, jolloin suuri painokuorma voi saada tien sortumaan. Täytyy tietää, milloin sulanut vesi on haihtunut ja virrannut pois. Tällöin raskaidenkin ajoneuvojen on taas turvallista käyttää tietä. Kelirikot ovat yleisesti sorateiden vaivoja, mutta samat haasteet ovat nähtävissä yhä enenevissä määrin myös päällystetyillä teillä. (vayla.fi)

Routadatan seuraaminen on tärkeää kuljetusten logistisen ohjauksen lisäksi esimerkiksi  päällystystöiden ja teiden korjaushankkeiden ajoittamisessa, routavaurioselvityksissä, kuntomittausten ohjauksessa sekä alemman tieverkon kelirikkoennusteiden ja painorajoitusten määrittämisessä.

SmartWeather valvoo ja ennustaa säätilan aiheuttamia muutoksia

SmartWeather auttaa sinua reagoimaan nopeasti säätilavaihteluihin projekteja suunnitellessasi. Palvelun kautta saat reaaliaikaiset tiedot sekä ennusteet roudan syvyyden kehittymisestä, lämpötilojen ja sademäärien seurannan sekä niihin liittyvät hälytykset kohonneesta riskitasoista.

SmartWeather kertoo myös kuinka monta kertaa tien pinnan lämpötila on mennyt pakkasen puolelle, jolloin osaat varautua vaurioiden syntymiseen. Saat myös reaaliaikaisen arvion paikkakohtaisesta routa- ja kelirikkotilanteesta.

Ennuste routatilanteesta auttaa rakennusprojektien ajoituksessa. Tieto auttaa myös kelirikon ennakoimisessa, painorajoitusten määrittämisessä sekä työaikaisten talvirakentamisen routasuojausten mitoittamisessa. Ennusteet auttavat myös päällystystöiden ja tierakenteiden korjaustöiden aikataulun suunnittelussa.

Lähteet:

Rakennustieto.fi https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK150404.pdf

Vayla.fi https://vayla.fi/tieverkko/kunnossapito/painorajoitukset#.XIJFMsAzaUk

Sami Ylönen FinMeasSami Ylönen
TkT, Toimitusjohtaja
+358 40 715 3264
sami.ylonen(at)finmeas.com