FinMeas Online

FinMeas Online

Aktuella mätuppgifter kan granskas i ett grafiskt användargränssnitt eller laddas ned för noggrannare analys.

Det är enkelt att ställa in larmgränser i mättjänsten – när mätuppgifterna överstiger eller understiger de fastställda värdena, får personen som ansvarar för objektet omedelbart ett larmmeddelande till sin mobiltelefon eller e-post. På så sätt kan man förutse farliga situationer innan de hinner bli allvarliga.

Ni behöver användarkoder för att logga in på sidan.