Case Raide-Jokeri: Työmaalla sijaitsevan sillan monitorointi

Videolla YIT:n Jani Kiili kertoo, kuinka Raide-Jokerin työmaalla seurataan kaivannon läheisyydessä olevan sillan rakenteiden liikkeitä FinMeasin automaattisella monitorointiratkaisulla.

Huolenaiheena oli Raide-Jokerin työmaalla pehmeikköalueella sijaitseva metrosilta ja työn mahdolliset vaikutukset sillan pilareihin. FinMeasin toimittamalla kallistuskulmaratkaisulla valvotaan reaaliaikaisesti sillan pilarien liikkeitä.