Case Raide-Jokeri: Työmaalla sijaitsevan sillan monitorointi

Alla olevalla videolla YIT:n Jani Kiili kertoo, kuinka Raide-Jokerin työmaalla seurataan kaivannon läheisyydessä olevan sillan rakenteiden liikkeitä FinMeasin automaattisella monitorointiratkaisulla.

Huolenaiheena oli Raide-Jokerin työmaalla pehmeikköalueella sijaitseva metrosilta ja kaivantotyön mahdolliset vaikutukset sillan pilareihin. FinMeasin toimittamalla kallistuskulmaratkaisulla (tilt meter) valvotaan reaaliaikaisesti sillan pilarien liikkeitä. Mikäli kaivantotyö aiheuttaisi liikkeitä sillan pilareissa, saisi työnjohto liikkeistä hyvissä ajoin hälytyksen ja aikaa reagoida tarpeen vaatimalla tavalla.

Tutustu myös muihin referensseihimme