Patojen monitorointi on keskeinen tekijä kaivosten vastuullisessa toiminnassa

Patojen monitorointi on erittäin tärkeää kaivosteollisuuden vastuullisessa toiminnassa. Kaivokset käyttävät patoja tai altaita veden varastoimiseen ja käsittelyyn, ja nämä rakenteet voivat aiheuttaa ympäristöriskejä, jos niitä ei valvota asianmukaisesti. Patojen monitorointi edistää kaivosten vastuullista toimintaa useilla tavoilla:

  1. Turvallisuuden varmistaminen: Patojen monitorointi mahdollistaa rakenteiden säännöllisen tarkastamisen ja arvioinnin. Tämä auttaa tunnistamaan mahdolliset heikkoudet, kulumat, vuodot tai muut ongelmat ajoissa. Patojen kunnon seuranta auttaa estämään rikkoutumisen tai romahduksen riskin.
  2. Kestävän vesien hallinnan tukeminen: Patojen monitoroinnin avulla kaivosyritykset voivat tehokkaasti hallita ja optimoida vedenkäsittelyprosesseja. Tieto patojen tilasta, veden määrästä ja laadusta auttaa päätöksenteossa ja suunnittelussa vedenkulutuksen vähentämiseksi, kierrättämiseksi ja uudelleenkäytöksi. Tämä edistää kestävää vesien hallintaa ja vähentää kaivostoiminnan vedenkulutuksen vaikutuksia ympäristöön.
  3. Viranomaisten ja sidosryhmien luottamuksen rakentaminen: Patojen monitorointi osoittaa kaivosyhtiöiden sitoutumisen vastuulliseen toimintaan ja avoimuuteen. Säännöllinen raportointi ja tiedonjakaminen patojen tilasta vahvistavat viranomaisten, yhteisöjen ja sidosryhmien luottamusta kaivostoiminnan ympäristönsuojelutoimiin. Tämä vuorovaikutus auttaa myös sidosryhmiä ymmärtämään kaivostoiminnan vaikutuksia.

Patoturvallisuuden edistämiseksi olisi hyvä monitoroida esimerkiksi patojen sivusiirtymiä, painumia, huokosvedenpaineita sekä vedenkorkeuksia. Automaattinen monitorointijärjestelmä on erityisen hyvä patojen seuraamiseen, sillä kukaan ei pysty näkemään padon sisälle ja havainnoimaan tilannetta samalla tavalla kuin mittaussensorit, koska padon sisäistä eroosiota ei pysty havaitsemaan paikan päältä. Tutustu erilaisiin patojen automaattisiin monitorointiratkaisuihin.

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter