Ympäristö- ja patotarkkailujärjestelmä reaaliaikaiseen mittatietojen hallintaan

FinMeas Online ympäristö- ja patotarkkailujärjestelmänä

Joskus mittaustietojen hallinta ja raportointi vaatii paljon manuaalista työtä ja eri tietolähteiden selaamista. Paljon työaikaa voi tuhlaantua Exceleiden tutkimiseen sekä manuaalisten laskusuoritusten tekemiseen tarkistettaessa seurattavien parametrien pysyminen vaadittujen arvojen sisällä. Erilaisten mittatietojen kanssa työskentelevien asiantuntijoiden työtä voidaan helpottaa kokonaisvaltaisella mittatietojen hallintajärjestelmällä.

FinMeasin ympäristö- ja patotarkkailujärjestelmä on kaivossektorille suunnattu järjestelmä, joka auttaa ympäristön ja patojen automatisoidussa turvallisuuden valvonnassa. Rajapinnat eri tietolähteiden välillä, edistyneet laskentaominaisuudet sekä automatisoitu raportointi mahdollistavat mittaustietojen hallinnan sekä mittaustietojen raportoinnin prosessien kehittymisen tehokkaammiksi.

Autamme tuomaan kaiken olennaisen datan samaan järjestelmään

Rajapinnat eri tietolähteiden välillä mahdollistavat kaiken olennaisen datan tuomisen järjestelmään. Tällöin esimerkiksi automaattimittaukset, manuaalimittaukset, laboratorioanalyysit, kenttäkierrosdokumentit sekä kamerakuvat saadaan saman järjestelmän alle. Hyötynä integraatiossa on datan hajanaisuudesta eroon pääseminen. Tämä mahdollistaa myös eri lähteestä tulevien tietojen yhteisen jatkojalostamisen.

Reaaliaikaisen datan hallinta, visualisoinnit ja edistyneet laskentatoiminnot

Lähes reaaliaikaista dataa pääsee seuraamaan millä tahansa päätelaitteella. Asiantuntijat pääsevät määrittämään itse mittatiedoille tarpeenmukaiset raja-arvot ja saavat automaattisesti hälytyksen sähköpostitse tai tekstiviestitse, mikäli mittatietojen raja-arvot ylitetään.

Järjestelmän edistyneet laskentaominaisuudet yhdistelevät järjestelmän mittatietoja ja tuottavat suoraan tarvittavia arvoja ilman manuaalisia yhteenlaskuja. Laskennoissa otetaan myös huomioon asiakkaan määrittämät arvot ja näin ollen kuvaajat näyttävät reaaliaikaisen tilanteen asetettuihin vaatimuksiin peilaten. Visuaalisista kuvaajista ja valmiiksi tehdystä laskentatyöstä on helppo seurata, onko mittatiedot sallituissa rajoissa. Järjestelmän karttapohja auttaa hahmottamaan mittalaitteiden sijainnit.

Mittatiedot kätevästi automatisoidulle raportille

Pitkälle automatisoitu raportointi vähentää manuaalista työtä ja Excelin pyörittelyä. Raportointiominaisuus mahdollistaa kaikkien mittasuureiden raportoinnin automaattisesti halutulla aikavälillä, kuten viikko- kuukausi- tai vuositasolla. Raportti tulostuu vastaanottajiksi asetettujen henkilöiden sähköposteihin joko docx- tai pdf-muodossa. Graafien väliin on docx-tiedostossa mahdollista lisätä omavalintaista tekstiä. Raportin visuaalinen esitystapa tekee datan tulkinnasta helppoa ja raportti nostaa automaattisesti esille huomiota vaativat poikkeamat.

Raportoinnin yksinkertaisuus ja automaattisuus säästää aikaa, helpottaa asiantuntijoiden manuaalista työtä ja jättää asiantuntijoille raportin kokoamisen sijaan enemmän aikaa johtopäätösten tekemiselle.

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter