Patoalueiden turvallisuuden lisäksi myös FinMeas Online kehittyy

Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos. Kaivosta operoi Agnico Eagle Finland Oy, joka on kanadalaisen kullantuottajan Agnico Eagle Mines Limitedin tytäryhtiö. FinMeas on mukana kaivospatojen riskienhallinnassa toimittaen patoalueille automaattisia monitorointiratkaisuja, jotka mahdollistavat patoaltaiden mittaustietojen reaaliaikaisen seurannan. Seurannan lisäksi myös mittaustietojen raportointia on uudistettu FinMeasin automaattisen raportointipalvelun käyttöönotolla.

FinMeas Online -järjestelmää on jatkuvasti kehitetty Agnico Eaglen Finlandin tarpeiden mukaisesti eteenpäin vastaamaan kaivoksen olosuhteisiin. Mukaan on tullut useampia erilaisia toimintoja sekä uusia visuaalisia esitystapoja. FinMeas Online -palvelu saakin Agnico Eagle Finlandin geotekniseltä insinööriltä Jussi Nousiaiselta kehuja:

”Meillä käy paljon ulkopuolisia auditoijia. FinMeas Onlinesta on helppoa esitellä myös heille, kuinka meillä huolehditaan allasalueiden instrumentoinnista. Järjestelmän visuaalisuus on iso plussa. Koen, että olemme kehittämässä yhdessä globaalistikin parasta saatavilla olevaa järjestelmää.”

Lue lisää asiakkuudesta referenssistämme.