Paavo Koukku palkittiin FinMeasin diplomityöpalkinnolla

Tampereen yliopistosta valmistunut, DI Paavo Koukku, palkittiin vuoden parhaasta geotekniikan alan diplomityöstä.

Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen hallituksen valitsema voittaja julkistettiin 2.11.2023 pidetyssä Geotekniikan päivässä. Koukku palkittiin FinMeas Oy:n lahjoittamalla stipendillä työstään ”Geoteknisten suunnitelmien tarkoituksenmukainen taso tiesuunnitelmavaiheessa.”

Tiesuunnitelmilla vaikutuksia pohjarakennuskustannuksiin

Koukun opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää tiesuunnitelmavaiheessa tehtävien pohjatutkimusten tarkoituksenmukaista laajuutta ja tarkkuustasoa. Aiheen käsittely edellytti eri toimijatahojen näkökulmien osittaisesta ristiriitaisuudesta ja asiaan liittyvistä käytännöllisistä reunaehdoista muodostuvan varsin moniulotteisen ongelmakentän hahmottamista.

Tiehankkeen osapuolten näkökulmasta pohjatutkimusten laajuuden ja tarkkuustason määrittäminen ei ole helppoa. Tiesuunnitelma on ensisijaisesti lakisääteinen asiakirja, mutta se vaikuttaa myös tiealueen rajojen määrittämiseen. Rajojen määräytymisellä voi olla merkittävä vaikutus tuleviin pohjarakennuskustannuksiin, koska se voi rajoittaa käytettävissä olevia pohjanvahvistusmenetelmiä. Tämän vuoksi olisi tärkeää tehdä kattavia pohjatutkimuksia jo tiesuunnitteluvaiheessa, mutta resurssien ja ajan puutteen vuoksi se ei aina ole mahdollista.

Esimerkillinen toteutustapa ja selkeät tulokset

Tutkimus toteutettiin tekemällä aineistoanalyysi erityyppisille ja geologisten olosuhteiden kannalta eri alueille sijoittuville tiehankkeiden tie- ja rakennussuunnitelmille. Aineistoanalyysin jälkeen kartoitettiin tiehankkeissa mukana olevien eri osapuolten tunnistamia kehittämistarpeita lomakemuotoisella kyselyllä, jota syvennettiin edelleen henkilökohtaisilla sähköposti- ja puhelinhaastatteluilla sekä yhdellä ryhmähaastattelulla.

Analyysin tuloksena Koukku tunnistaa useita toimintatapojen systematisointiin liittyviä kehittämistarpeita alalla vallitsevissa käytännöissä. Lopputulemina esitetään joukko konkreettisia kehittämisehdotuksia, jotka liittyvät tiesuunnitelman tarjouspyyntövaiheeseen, suunnitteluvaiheeseen sekä suunnitelmien dokumentointiin. Näiden ehdotusten kattava käyttöönotto mahdollistaisi suunnittelun tason yhtenäistämisen nykyistä keskivertoa korkeammaksi, joka edesauttaisi tiehakkeiden kokonaistaloudellista paranemista erityisesti pohjaolosuhteiltaan vaativissa rakennuskohteissa.

Diplomityöpalkinto jaettiin kymmenettä kertaa

FinMeas Oy:n diplomityöpalkinto vuoden parhaasta geotekniikan alan lopputyöstä jaettiin nyt kymmenennen kerran. Kilpailussa olivat mukana kaikki geotekniikkaa opettavat yliopistot eli Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto. Kukin yliopisto lähetti ehdotuksen alan parhaasta diplomityöstä, joiden pohjalta Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen hallitus valitsi voittajan. Tänä vuonna kärkikolmikkoon ylsivät Paavo Koukun lisäksi Janne Mustaniemi Oulun yliopistostasekä Angela Quintero-Martinez Aalto-yliopistosta.

Kuvassa FinMeas Oy:n toimitusjohtaja Sami Ylönen, Angela Quintero-Martinez Aalto-yliopistosta, Paavo Koukku Tampereen yliopistosta sekä SGY:n puheenjohtaja Mirva Koskinen. Oulun yliopiston Janne Mustaniemi osallistui tapahtumaan etänä, eikä siksi ole kuvassa.

Lisätiedot:

Paavo Koukku, Tampereen yliopisto, paavo.koukku@destia.fi

Sami Ylönen, toimitusjohtaja, FinMeas Oy, p. 040 715 3264

**

Diplomityö on ladattavissa osoitteesta: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/143924

Lisätietoja Geotekniikan päivästä: https://sgy.fi/toiminta/geotekniikan-paiva/

***

Suomen Geoteknillinen Yhdistys SGY on maa- ja pohjarakentamisessa aktiivisesti työskentelevien suunnittelijoiden, tutkijoiden, urakoitsijoiden, rakennuttajien sekä laite- ja materiaalitoimittajien yhteisö. www.sgy.fi

FinMeas on geoteknisten ja ympäristön riskien hallinnan prosessien automatisoinnin asiantuntijayritys.  Erilaisten monitorointiratkaisujen ja datan hallinta -järjestelmien avulla tuotetaan resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta kaivoksille sekä pohjarakentamisen projekteihin. www.finmeas.com

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter