Nordic automatisation -hanke

Nordic automatisation -hankkeen tavoitteena on edistää FinMeasin vientiä ja kansainvälistymistä. Hanketta rahoittaa ELY-keskus yritysten kehittämisavustuksen kautta. Rakennerahaston myöntämä tuki mahdollistaa viennin valmistelun, jonka
tavoitteena on saada vienti hyvälle kasvu-uralle.

Hanke toteutetaan 15.10.2015 – 15.10.2017 välisenä aikana.