Kenttähavainnot kätevästi talteen mobiililaitteella

Erilaisten automaattisten mittausratkaisujen lisäksi kohteissa voidaan tehdä visuaalisia tarkastuskierroksia, joissa silmämääräiset havainnot kirjataan ylös. Perinteinen ruutupaperi ja lyijykynä toimivat tähän tarkoitukseen, mutta tiedot täytyy usein vihkoon kirjaamisen lisäksi siirtää toimistolla Exceliin tai muuhun järjestelmään. Useat käsittelykerrat voivat lisätä inhimillisten virheiden riskiä ja säilytystavasta riippuen katsaus vaikkapa koko kuukauden kokonaiskuvaan voi olla työlästä.

Havainnot vaivattomasti samaan järjestelmään muiden mittatietojen kanssa

FinMeas Onlinen avulla erilaiset visuaaliset havainnot on helppo tallentaa tabletilla tai matkapuhelimella samaan järjestelmään muiden kohteesta kerättävien mittatietojen kanssa. Kenttäkierroksia varten järjestelmään voidaan ladata ennalta laadittu havaintolomake, jonka voi täyttää paikan päällä näppärästi käden käänteessä. Havainnot tallentuvat järjestelmään automaattisesti täytön aikaleimalla. Mikäli tarkkailtavasta kohteesta otetaan kuva, tallentuu lomake ja kuva sijaintitiedoilla. Tällöin järjestelmän hyödyntämästä karttapohjasta on helppo havaita, missä kohtaa huomiota vaativa kohde on. Mikäli kierroksia suorittaa alihankkija, voi heille tehdä omat tunnukset, joilla pääsee täyttämään kenttäkierrokset suoraan FinMeas Online -järjestelmään.

Värikoodi kertoo kenttäkierroksen havaintojen laadun

Tallentuneelle raportille voidaan valita värikoodi; vihreä, mikäli kaikki oli ok, keltainen mikäli havainnoissa oli jotain huomautettavaa ja punainen, mikäli havainnoissa oli jotain hälyttävää. Useat täytetyt lomakkeet muodostavat värikkään aikajanan, joka mahdollistaa helpon ja nopean kokonaiskuvan havainnoinnin. Mikäli aikajana on kokonaan vihreä, voi nopean vilkaisun perusteella kirjata, ettei mitään poikkeamia ole havaittu.

Tehdyistä kenttäkierroksista on mahdollista myös tulostaa raportit halutulle aikavälille. Esimerkiksi viikon aikana tehdyt kenttäkierrokset voidaan automaattisesti koota ja lähettää kohdehenkilön sähköpostiin.

FinMeas Online tekee kenttähavaintojen tallentamisesta ja raportoinnista vaivatonta ja tehokasta:

  • Tabletilla tai matkapuhelimella havainnot tallentuvat helposti samaan järjestelmään muiden kohteen mittatietojen kanssa, automaattisesti varustettuna aikaleimoilla ja sijaintitiedoilla.
  • Alihankkijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa kenttäkierroksia omilla tunnuksillaan.
  • Värikoodaus helpottaa kenttäkierrosten tulkintaa, ja tulokset ovat nopeasti saatavilla sekä kokonaiskuvan että yksityiskohtien tasolla.
  • Lisäksi järjestelmä tarjoaa kätevän mahdollisuuden tulostaa raportteja ja lähettää niitä automaattisesti sähköpostitse kohdehenkilölle halutulle aikavälille.

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter