Pato- ja ympäristötarkkailujärjestelmä

Kaikki datasi yhdestä paikasta vaivattomasti automatisoiduksi raportiksi.

Pato- ja ympäristötarkkailujärjestelmä kaivoksille

Järjestelmän hyödyt:
 • Patojen ja ympäristön automatisoitu turvallisuuden valvonta
 • Eri lähteistä tulevat mittatiedot on helposti hallittavissa - eroon Excelistä ja sähköpostin pyörittelystä
 • Data on helposti tulkittavissa ja jatkojalostettavissa
 • Kätevä ja automatisoitu raportointiprosessi säästää aikaa
 • Asiantuntijoille jää enemmän aikaa johtopäätösten tekemiselle
keräähallitseraportoi

Ympäristö- ja patovalvonnan sekä raportoinnin automatisointi

KERÄÄ

Kaiken olennaisen datan tuonti samaan järjestelmään

Automaattisten monitorointiratkaisujen mittausdata

Manuaalimittausten data, joka voidaan tallentaa mobiilisti kentällä.

Rajapinnat eri tietolähteiden kanssa, kuten Eurofinsin ja kaivoksen automaatiojärjestelmän kanssa.

Sääasemien säädata

Reaaliaikainen kamerakuva

Dokumentit, kuten instrumentointiohjeet, asennusohjeet sekä -raportit ja kenttäkierrosdokumentit.

HALLITSE

Datan visualisointi, analysointi ja jatkojalostaminen

 • Visuaalisesti selkeät kuvaajat.
 • Hälytykset sallittujen rajojen ylittyessä.
 • Tietojen esittäminen karttapohjalla sekä satelliittikuvien, ilmakuvien (GeoTIFF) ja dwg-suunnitelmien päällä.
 • Mittaustietojen yhdistäminen; mm. kumulatiivisen kertymisen ja virtauspainotteisten keskiarvojen laskeminen sekä visuaalinen esittäminen ympäristöluvan rajoihin peilaten.
 • Uusien toimintojen kehittäminen asiakkaiden tarpeiden pohjalta.

RAPORTOI

Viikko-, kuukausi- ja vuosiraporttien automatisointi

 • Datan jalostaminen ja raportointi automatisoidaan, jotta Excelin pyörittäminen ja muu manuaalinen työ voidaan minimoida.
 • Halutut graafit tuodaan automaattisesti raportille (docx tai pdf), jolloin asiantuntija pääsee keskittymään johtopäätösten tekemiseen.
 • Visuaalinen esitystapa tekee datan tulkitsemisesta helppoa myös ulkopuolisille auditoijille.
 • Raportilla nostetaan automaattisesti esiin huomiota vaativat asiat (kuten hälytysrajojen ylitykset).

Tutustu myös referensseihimme

Aikaisemmin meillä on ollut enemmän manuaalimittauksia ja mittaustiedot on kirjattu Exceliin käsin. Nyt FinMeasin toimesta olemme saaneet automatisoitua valtavan määrän instrumentteja rikastushiekka-altailla, jonka ansiosta voidaan tehdä reaaliaikaista seurantaa, sekä saamme hälytykset raja-arvojen ylityksistä ja automaattiset raportit mittaustuloksista.” -  Jussi Nousiainen, geotekninen insinööri, Agnico Eagle Finland

Case Kittilän kaivos: Yhteinen kehitystyö uudistaa patoaltaiden turvallisuuden valvontaa

Kittilän kaivoksella kaivospatojen riskienhallintaa parannettiin patoalueiden automaattisilla monitorointiratkaisuilla. Seurannan lisäksi myös mittaustietojen raportointia on uudistettu FinMeasin automaattisen raportointipalvelun käyttöönotolla.

Lue lisää

Haluatko kuulla lisää pato- ja ympäristötarkkailujärjestelmästä?

Hieno juttu! Ota yhteyttä niin keskustellaan tarkemmin datanhallinnan tarpeistasi.