Video FinMeasin automaattisista monitorointiratkaisuista

video automaattisista monitorointiratkaisuista

FinMeasin uudelta videolta selviää, kuinka palvelumme kautta seuraat reaaliajassa luotettavasti ja vaivattomasti maaperän ja rakenteiden liikkeitä ja ilmiöitä.  Automaattisilla mittauksilla saatavan ajantasaisen tiedon ja hälytysten avulla pystytään reagoimaan muutoksiin ajoissa ikävät yllätykset välttäen ja näin minimoidaan erilaisia riskejä, kuten henkilö- ja ympäristövahinkoja sekä taloudellisia menetyksiä.