FinMeas palkitsi Ying-Ching Linin kevytsoran käyttöä ratarakenteissa koskevan diplomityön

Aalto-yliopistosta valmistunut, DI Ying-Ching Lin, on palkittu vuoden parhaasta geotekniikan alan diplomityöstä.

Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen hallituksen valitsema voittaja julkistettiin tänään 4.11.2021 pidetyssä Geotekniikan päivässä. Ying-Ching Lin sai FinMeas Oy:n lahjoittaman stipendin työstään "Use of Leca lightweight Aggregate in Railway Structures."

Kestävillä kevennysmateriaaleilla elinkaarikustannustehokkaita ratkaisuja

Kestävien kevennysmateriaalien käytölle on tarvetta, sillä ne luovat uusia elinkaarikustannustehokkaita mahdollisuuksia suunnitella uusia rakenteita jo olemassa olevien viereen, jolloin voidaan vähentää mm. syvien kaivantojen tarvetta. Useissa raideprojekteissa sovelletaan erittäin tarkkoja laatuvaatimuksia ja tärkeää on myös varmistaa rakenteiden pitkäaikaistoimivuus ennen uusien materiaalien käyttöä.

Tuloksista apuja käytäntöön

Leca-kevytsora on tunnettu kevennysmateriaali, mutta sen käyttäytymisestä syklisen kuormituksen alla ollut epäselvyyttä ja riskinä on pidetty materiaalin jauhaantumista. Linin työn tavoitteena oli tehdä ehdotus siitä, miten Leca-kevytsoraa tulisi käyttää ratarakenteissa syklisen kuormituksen alla.

Tutkimuksen tuloksissa käy ilmi, mihin kerroksiin ja kuinka paksuja kerrokset voivat olla, jotta kevytsoran ja ratapenkereen pitkäaikaiskestävyys voidaan taata ilman vaaraa materiaalien jauhaantumisesta. Työn tuloksia hyödynnetään rata- ja raiderakenteissa sekä uusien ohjeiden ja suositusten kirjoittamisessa.

Valokuva: Arend Oudman

Diplomityöpalkinto jaettiin kahdeksatta kertaa

FinMeas Oy:n diplomityöpalkinto vuoden parhaasta geotekniikan alan lopputyöstä jaettiin nyt kahdeksatta kertaa. Kilpailussa olivat mukana kaikki geotekniikkaa opettavat yliopistot eli Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto. Kukin yliopisto lähetti ehdotuksen alan parhaasta diplomityöstä, joiden pohjalta Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen hallitus valitsi voittajan. Tänä vuonna kärkikolmikkoon ylsivät Ying-Ching Lin lisäksi Anni Zacheus Tampereen yliopistosta ja Aino Rautio Oulun yliopistosta.

"Finalistien työt olivat läheisesti käytäntöön kytkeytyviä ja korkeatasoisia. Olemme iloisia, että voimme nostaa nuoria lahjakkuuksia esiin ja samalla tuoda alan tietoisuuteen heidän tuottamaansa tietoa", toteaa palkintoa sponsoroivan FinMeas Oy:n toimitusjohtaja Sami Ylönen.

Lisätiedot:
Ying-Ching Lin, Aalto-yliopisto, ying-ching.lin@ramboll.fi
Sami Ylönen, toimitusjohtaja, FinMeas Oy, p. 040 715 3264 Linkki diplomityöhön: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/108246

Lisätietoja Geotekniikan päivästä: https://sgy.fi/toiminta/geotekniikan-paiva/ ***
Suomen Geoteknillinen Yhdistys SGY on maa- ja pohjarakentamisessa aktiivisesti työskentelevien suunnittelijoiden, tutkijoiden, urakoitsijoiden, rakennuttajien sekä laite- ja materiaalitoimittajien yhteisö. www.sgy.fi

FinMeas on geoteknisten ja ympäristön riskien hallinnan prosessien automatisoinnin asiantuntijayritys. Erilaisten monitorointiratkaisujen ja datan hallinta -järjestelmien avulla tuotetaan resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta kaivoksille sekä pohjarakentamisen projekteihin. www.finmeas.com

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter