FinMeas palkitsi Ville Mäen geotekniikan alan diplomityöpalkinnolla

Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa opiskeleva Ville Mäki on palkittu vuoden parhaasta geotekniikan alan diplomityöstä.

Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen hallituksen valitsema voittaja julkistettiin tänään Helsingissä pidetyssä Geotekniikan päivässä. Ville Mäki sai FinMeas Oy:n lahjoittaman stipendin työstään ”Traffic Speed Deflectometer -tekniikan käyttö tierakenteiden diagnostiikassa”.

”Työn tulokset ovat omalla alallaan uraa uurtavia ja niiden käytännöllinen merkitys on huomattava”, palkintoperusteluissa todettiin.

Työssä on tutkittu ensimmäistä kertaa vuonna 2013 tehtyjen ensikokeilujen jälkeen Suomessa tierakenteiden diagnostiikkaan laajamittaisemmin käytetyn, Traffic Speed Deflectometer (TSD) –tekniikalla toteutetun, jatkuvan taipumamittauksen soveltuvuutta ja käyttömahdollisuuksia suomalaisilla tierakennetyypeillä ja meille tyypillisissä ilmasto- ja maaperäolosuhteissa. Kansainvälisestikin kyseinen mittaustekniikka on vielä melko varhaisessa kehitys- ja käyttöönottovaiheessa, joten tältä osin tutkimus on luonteeltaan varsin uraauurtava.

FinMeas Oy:n diplomityöpalkinto vuoden parhaasta geotekniikan alan lopputyöstä jaettiin nyt neljättä kertaa. Kilpailussa olivat mukana kaikki geotekniikkaa opettavat yliopistot eli Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto. Kukin yliopisto lähetti alan parhaista diplomitöistä oman shortlistan, jonka pohjalta Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen hallitus valitsi kärkikolmikon ja voittajan. Tänä vuonna kärkikolmikkoon ylsivät Ville Mäen lisäksi Aatu Eteläsaari Aalto-yliopistosta ja Anssi Rauhala Oulun yliopistosta.

”Diplomityöpalkinnon tarkoituksena on nostaa esiin geotekniikan opiskelijoita ja palkita korkeatasoisia alan tutkimuksia. Samalla tehdään geotekniikan alaa tunnetuksi ja edistetään alan kehittymistä Suomessa”, palkintoa sponsoroivan FinMeas Oy:n toimitusjohtaja Sami Ylönen sanoo.

Lisätiedot:
Ville Mäki, p. 0400774681
Sami Ylönen, toimitusjohtaja, FinMeas Oy, p. 040 715 3264