FinMeas mukana toteuttamassa mittavaa tieprojektia Ruotsissa

FinMeas Oy ja Züblin Scandinavia AB, eritasoliittymän urakoitsija ovat tehneet sopimuksen geoteknisten mittalaitteiden toimittamisesta Akallan työmaalle.

Toimitettaviin laitteisiin sisältyy siirtymiä monitoroivia inklinometreja, vedenkorkeusmittauksia, ankkurivoimamittauksia sekä vedenvirtausmittauksia. Toimitettavat järjestelmät ovat täysin automaattisia, ja niiden lähettämää mittausdataa voi tarkastella FinMeasin webpalvelussa.

Rakennustyömaalla on laajoja kaivannoissa ja perustustyössä tarvittavia tukirakenteita, betonitunneli ja liikenneympyröitä, joissa kaikissa mittalaitteiden käytöstä on hyötyä.

Ensimmäinen mittalaitetoimitus tehtiin helmikuussa 2017, ja projektin arvioidaan jatkuvan aina vuoteen 2021 saakka. Eritasoliittymä rakennetaan Ruotsin liikenneviraston Trafikverketin tilauksesta.

”Monipuoliset automaattimittaukset hyödyttävät parhaiten Akallan työmaata. Olemme tyytyväisiä, että Züblin valitsi FinMeasin kumppanikseen tähän pitkäaikaiseen projektiin”, sanoo Sami Ylönen, FinMeasin toimitusjohtaja.

Tukholman E4-ohikulkutie – Förbifart Stockholm – on uusi rakenteilla oleva moottoritieyhteys Eurooppatie E4:llä. Tie tulee ohittamaan Tukholman läntiseltä puolelta. Uusi yhteys yhdistää Tukholman läänin pohjoiset ja eteläiset osat, purkaa pääväylät ja kaupungin sisäosat liikenteestä sekä vähentää Tukholman liikennejärjestelmän haavoittuvuutta.

Myös Ruotsin Västeråsissa on käynnissä suuri satamauudistus, jossa hyödynnetään FinMeasin mittalaitteita.