5 riskiä, jotka voit minimoida automaattisella monitoroinnilla

1. Henkilövahingot

Pahimmillaan työmaaonnettomuudet aiheuttavat henkilövahinkoja. Liikenneviraston tutkimuksesta selviää, että esimerkiksi kaivantojen sortuminen aiheuttaa 1-3 kuolemaan johtanutta onnettomuutta vuodessa (Vaara vaanii kaivannossa – tutkimushanke kaivantojen turvallisuudesta, Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä). Automaattisilla mittauksilla saatavan ajantasaisen tiedon avulla tämän kaltaisten onnettomuuksien riskit voidaan kuitenkin minimoida. Esimerkiksi kaivantojen tukiseinien muutoksista saadaan tieto heti, kun ne tapahtuvat ja korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi, ennen kuin onnettomuuksia ja vahinkoja ehtii tapahtua.

2. Taloudelliset vahingot

Rakenteet työmailla eivät aina käyttäydy suunnitelmien mukaan, ja onnettomuuksien aiheuttamat taloudelliset vahingot nousevat usein merkittäviksi.
Automaattisten mittausten avulla jo pienistä rakenteissa tapahtuvista muutoksista saadaan tietoa. Näin vaaratilanteet voidaan ennakoida ajoissa, ennen kuin ne ehtivät kehittyä vakaviksi tai johtaa onnettomuuksiin.

Mittaustietojen avulla suunnittelijat pystyvät tekemään entistä parempia rakennesuunnitelmia ja varmistamaan, että rakenteet ovat oikein mitoitettuja. Vääristä mitoituksista seuraa ylisuuret kustannukset – monitoroinnin avulla rakenteet on mahdollista optimoida ja säästää kustannuksissa.

3. Riski joutua korvausvastuuseen

Rakennustyömaa on vastuussa myös ympäröivän rakennuskannan sekä muun ympäristön turvallisuudesta. Mikäli ympäristölle tapahtuu jotain, korvausvastuullisen nimeäminen ei aina ole ongelmatonta. Monitoroinnilla voidaan tarvittaessa todentaa, onko urakoitsijan toiminnasta aiheutunut vahinkoa työmaan vieressä oleville rakennuksille tai muulle ympäristölle.

4. Riski dokumentaation hajanaisuudesta

Automaattista monitorointia hyödynnettäessä myös mittausdatan dokumentaatio syntyy automaattisesti. Dokumentaatiota ei tarvitse kenenkään erikseen hoitaa, vaan järjestelmä tekee dokumentit itsenäisesti. Kaikki dokumentit myös löytyvät samasta paikasta ja niihin on helppoa palata myöhemminkin, mikäli tarve niin vaatii.

5. Riski myöhästyä aikataulusta odottamattomien tilanteiden vuoksi

Onnettomuuksien kaltaiset odottamattomat tilanteet saattavat myöhästyttää urakka-aikataulua suurestikin. Automaattisella monitoroinnilla saadaan ajantasaista tietoa maaperän ja rakenteiden käyttäytymisestä, mikä lisää ennakoitavuutta. Kun onnettomuudet pystytään ehkäisemään, vältetään näiltä osin myös aikatauluviivästykset.

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter