Rock construction

Automation increases the safety of rock construction.

Safer rock construction

Kallion liikkeitä mitataan esimerkiksi tunneleiden, pysäköintihallien ja muiden maanalaisten tilojen louhintatöissä. Liikkeiden, kallistumien, halkeamien ja liitosten reaaliaikainen automaattinen monitorointi on erityisen tärkeää kaivosrakentamisessa, jossa voimakkaat räjäytys- ja louhintatyöt ovat arkipäivää.

Palvleumme sisältää kalliomekaanisen monitoroinnin suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset kalliorakentamisen monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan.

Nyt kun meillä on käytössä FinMeasin automaattiset mittalaitteet saamme tietoa vaikka kerran tunnissa. Voimme näin myös yhdistää kalliossa mahdollisesti tapahtuvat liikkeet paremmin itse louhintaan ja jopa yksittäisiin räjäytyksiin.” -Kari Äikäs, projektipäällikkö, Saanio & Riekkola Oy

Ratkaisumme auttavat sinua lisäämään kalliorakentamisen turvallisuutta, alentamaan kustannuksia sekä tehostamaan työtä.

Monitorointiratkaisut kalliorakentamiseen

Rock movements

Kallion liikkeitä mitataan esimerkiksi tunneleiden, pysäköintihallien ja muiden maanalaisten tilojen louhintatöissä. Mittaamisen merkitystä korostaa se, että suurimmissa kaupungeissa parhaat kallioresurssit on jo enimmäkseen rakennettu: työtä tehdään siten entistä haastavammissa olosuhteissa. Mittauksilla urakoitsija pystyy myös tarvittaessa todistamaan, että louhinta ei ole aiheuttanut vahinkoa ympäröivälle rakennuskannalle.

Measuring device

Mittalaitteet ovat kolmipiste- tai viisipiste-ekstensometrejä, joiden mittausalue on 25-100 mm. Ekstensometrit asennetaan kallioreikään ja eri syvyyksiin asennetut ankkurit liikkuvat referenssipäähän nähden kallion liikkeiden mukana. Samalla saadaan tieto ankkureiden ja referenssipään lämpötiloista. Lukupäät muuttavat ekstensometrin liikkeen sähköiseksi viestiksi, jonka FinMeasin automaattinen luku- ja tiedonsiirtolaite muuntaa digitaaliseksi. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Benefits

 • Mittauksilla voidaan varmistaa sekä työmaiden että niitä ympäröivän rakennuskannan turvallisuus
 • Muutokset voidaan yhdistää tarkemmin louhintahetkeen ja esimerkiksi käytettyihin räjähteisiin
 • Etäluettavat mittalaitteet on mahdollista asentaa myös vaikeakulkuisiin paikkoihin
 • Automatisoitu monitorointi vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 • Dokumentaatio tallentuu automaattisesti ja viranomaisten vaatimukset täyttyvät

Cracks and joints

Automaattista mittausta käytetään erilaisten halkeamien seurantaan ja liikuntasaumojen monitorointiin betoni- ja kivirakenteissa. Halkeamien seurantaa tarvitaan erityisesti rakennus- ja kaivoshankkeissa, joissa voimakkaat räjäytys- ja louhintatyöt voivat synnyttää vaurioita rakenteisiin.

Measuring device

Anturi on lineaarinen potentiometri (crack meter), jonka päät kiinnitetään ankkureistaan halkeaman eri puolille. Mittalaite mittaa halkeamassa tapahtuvat muutokset ja toimittaa ne automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Benefits

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista halkeamista
 • Soveltuu erinomaisesti vaikeakulkuisiin kohteisiin, joissa tarvitaan pitkäaikaisseurantaa
 • Nopea ja helppo asennus
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Inclinations

Reaaliaikaista kallistustietoa käytetään erilaisten jäykkien rakenteiden stabiliteetin valvontaan niin rakentamisen kuin käytönkin aikana.

Measuring device

Anturi on 2-akselinen kallistusanturi (tilt meter). Anturi asennetaan rakenteeseen siten, että se mittaa rakenteen kallistukulman muutoksia. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Benefits

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista muutoksista
 • Tarkkojen digitaalisten antureiden ansiosta mittaustulosten luotettavuus on erinomainen
 • Nopea ja helppo asennus
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Strains

FinMeasin automaattista mittausta käytetään teräsrakenteiden venymien ja kuormitusvoimien seurantaan. Teräsrakenteiden rasituksen monitorointi on tärkeää rakenteiden kestävyyttä arvioitaessa. Tyypillisiä sovelluskohteita ovat esimerkiksi tunneleiden ja kaivantojen teräsrakenteet.

Measuring device

FinMeas tarjoaa laajan valikoiman erirakenteisia venymäliuskamalleja, jotka soveltuvat monenlaisiin mittauskohteisiin. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Benefits

 • Teknisesti edistynein tapa monitoroida teräsrakenteiden kuormitusta
 • Mittalaitteet ovat räätälöitävissä sovellustarpeen mukaan
 • Havainnolliset graafit teräsrakenteista
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

contact form

Talk to one of our experts

Do you have any questions about our services or would you like a suggestion about which options best suit your needs?

Contact us and we will respond as soon as possible.

  Lutakonaukio 1
  40100 Jyväskylä
  FINLAND

  info@finmeas.com
  © FinMeas Oy 2024
  enter