Buildings

Automation increases the safety of buildings.

SmartStructure - safer buildings

Vanhoissa rakennuksissa riskikohteita ovat maavaraiset perustukset sekä halkeamat. Myös uudisrakentamisessa esimerkiksi tornitalojen kanssa monitoroinnista on hyötyä, sillä näin voimme lisätä ymmärrystämme uudisrakenteen käyttäytymisestä. Toisaalta taas painavien kevätlumien aikaan kattorakenteiden monitorointi esimerkiksi hallikohteissa voi olla relevanttia, jotta voidaan ennakoida katon mahdollista sortumisvaaraa.

SmartStructure riskienhallinnan ratkaisu sisältää rakennusten automaattisen valvonnan suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset rakenteiden monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan.

Ratkaisumme auttaa sinua lisäämään rakennusten turvallisuutta, alentamaan kustannuksia sekä tehostamaan työtä.

Monitoring solutions for buildings

Rakennusten painumat

Painumien automaattista mittalaitetta käytetään  sekä pituus- että poikkisuuntaisten painumien seurantaan esimerkiksi rakennusten perustuksissa.

Measuring device

Painumien mittaukseen FinMeas toimittaa mittalaitteita, joissa pitkään nesteletkuun on liitetty paineantureita. Nesteletkumittalaite voi olla jopa satoja metriä pitkä ja antureiden välimatka voi olla kymmeniä metrejä. Mittalaite voidaan asentaa maan alle tai kiinnittää suoraan rakenteeseen.

Benefits

 • Jatkuva tieto painumista, minkä avulla painumien syyt voidaan helpommin yksilöidä
 • Nestepaineen avulla toimivat anturit havaitsevat jopa 5 mm suuruiset painumat
 • Soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa halutaan tietoa monista eri pisteistä
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Cracks

Automaattista mittausta käytetään erilaisten halkeamien seurantaan ja liikuntasaumojen monitorointiin betoni- ja kivirakenteissa. Halkeamien seurantaa tarvitaan erityisesti rakennus- ja kaivoshankkeissa, joissa voimakkaat räjäytys- ja louhintatyöt voivat synnyttää vaurioita rakenteisiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat sillat, rakennukset, padot ja tunnelit ja kaivokset.

Measuring device

Anturi on lineaarinen potentiometri (crack meter), jonka päät kiinnitetään ankkureistaan halkeaman eri puolille. Mittalaite mittaa eri puolten liikkeen suhteessa toisiinsa ja toimittaa tiedon automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Benefits

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista halkeamista
 • Soveltuu erinomaisesti vaikeakulkuisiin kohteisiin, joissa tarvitaan pitkäaikaisseurantaa
 • Nopea ja helppo asennus
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Inclinations

Reaaliaikaista kallistustietoa käytetään erilaisten jäykkien rakenteiden stabiliteetin valvontaan niin rakentamisen kuin käytönkin aikana. Yleisimpiä käyttökohteita ovat sillat, laiturit, tornitalot, perustukset, pylväät, betonirakenteiset padot ja muut jäykät rakenteet.

Measuring device

Anturi on 2-akselinen kallistusanturi (tilt meter). Anturi asennetaan rakenteeseen siten, että se mittaa rakenteen kallistukulman muutoksia. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Benefits

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista muutoksista
 • Tarkkojen digitaalisten antureiden ansiosta mittaustulosten luotettavuus on erinomainen
 • Nopea ja helppo asennus
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia

Camera

Automaattisten mittaustietojen lisäksi voit tarkastella kohdetta reaaliaikaisen videokamerakuvan avulla.

 

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

contact form

Talk to one of our experts

Do you have any questions about our services or would you like a suggestion about which options best suit your needs?

Contact us and we will respond as soon as possible.

  Lutakonaukio 1
  40100 Jyväskylä
  FINLAND

  info@finmeas.com
  Login >>
  © FinMeas Oy 2024
  enter