Infrarakenteiden monitorointiratkaisut

FinMeasin automaattiset monitorointiratkaisut on suunniteltu infrarakenteiden monitorointiin. Tarvitaan ainoastaan perustilanteen määritys ja mittalaitteen asennus, minkä jälkeen seuraat tilannetta vaivattomasti FinMeas Onlinen kautta.

Ratkaisumme avulla lisäät turvallisuutta, alennat kustannuksia ja sujuvoitat työn tekemistä. Samalla myös mittausdatan dokumentaatio syntyy automaattisesti, mikä helpottaa viranomaisvaatimuksiin vastaamista.

Lue lisää esitteestämme ja katso myös palvelustamme kertova video.

Siirtymät

FinMeasin automaattista mittausta käytetään maarakenteiden liikkeiden valvontaan.

Siirtymät

FinMeasin automaattista mittausta käytetään maarakenteiden liikkeiden valvontaan. Yleisimpiä käyttökohteita ovat rata- ja tierakenteet, kaivosten ja rikastamoiden altaiden sekä erilaisten penkereiden ja perustusten, täyttömaiden, patojen ja muiden rakenteiden valvonta.

Mittalaite

Mittalaite on automaatti-inklinometri eli taipuisa sauva, joka sisältää kaksiakselisia kallistusantureita. Anturit ovat sauvassa tyypillisesti metrin välein. Mittaussauva asennetaan maaperään pystysuoraan asentoon siten, että se liikkuu ja taipuu maaperän kerrosten liikkeiden mukaan. Siirtymäprofiili lasketaan sauvan antureiden antamista tiedoista. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista siirtymistä
 • Muutosten ajankohdat saadaan selville, mikä auttaa tunnistamaan myös muutosten aiheuttajat
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 • Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti
 
Lue artikkeli automaattisen monitoroinnin hyödyistä.

Tai ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Painumat

Painumien automaattista mittalaitetta käytetään esimerkiksi rata- ja tierakenteissa maaperän liikkeiden valvontaan.

Painumat

Painumien automaattista mittalaitetta käytetään esimerkiksi rata- ja tierakenteissa maaperän liikkeiden valvontaan. Mittalaite sopii myös erilaisten perustusten, täyttömaiden, patojen ja muiden rakenteiden valvontaan. Tyypillinen käyttökohde on kaivantotyömaa, jossa halutaan seurata ympärillä olevien kerrostalojen kivijalkojen käyttäytymistä.

Mittalaite

Painumien mittaukseen FinMeas toimittaa sekä vaakasuuntaisia inklinometrejä että mittalaitteita, joissa pitkään nesteletkuun on liitetty tarkkoja paineantureita. Nesteletkumittalaite voi olla jopa satoja metriä pitkä ja antureiden välimatka voi olla kymmeniä metrejä. Mittalaite voidaan asentaa maan alle tai kiinnittää suoraan rakenteeseen. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Jatkuva tieto painumista, minkä avulla painumien syyt voidaan helpommin yksilöidä
 • Nestepaineen avulla toimivat anturit havaitsevat jopa 5 mm suuruiset painumat
 • Soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa halutaan tietoa monista eri pisteistä
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
Lue artikkeli automaattisen monitoroinnin hyödyistä.

Tai ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Ankkurivoimat

Mittausta käytetään kaivantojen tukiseinien ankkurivoimien mittaamiseen.

Ankkurivoimat

Mittausta käytetään kaivantojen tukiseinien ankkurivoimien mittaamiseen. Tukiseinien ankkurivoimien ennakoimaton kasvu lisää kaivantojen onnettomuusriskiä. Automaattisilla mittauksilla voidaan varmistaa, että tieto sallittujen ankkurivoimien ylittymisestä saadaan saman tien. Voima ei saa myöskään laskea liikaa, koska tällöin ankkuri ei enää tue seinää.

Mittalaite

Yhteen FinMeasin keskusyksikköön voidaan kytkeä useita kuormitusvoimia mittaavia Load cell -antureita. Niiden tyypillinen mittausalue on 0-1500 kN, mikä valitaan aina kuhunkin sovellukseen sopivaksi. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Jatkuva varmuus kaivantojen tuennan riittävyydestä
 • Mittauksilla voidaan turvallisesti optimoida käytettävien ankkureiden määrää ja kokoa
 • Ulkoisiin kuormitustekijöihin, kuten routaan voidaan varautua paremmin
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksistä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
Lue artikkeli automaattisen monitoroinnin hyödyistä.

Tai ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Huokospaine

Huokospaineen mittauksia käytetään paalutustöiden ja pengerrysten turvaamisessa.

Huokospaine

Huokospaineen mittauksia käytetään paalutustöiden ja pengerrysten turvaamisessa. Mittauksia käytetään myös pohjasuunnitelman tukena ja maapatojen tarkkailussa. Huokospaineen nopea nousu esimerkiksi paalutustyömaalla saattaa aiheuttaa maaperän kantavuuden romahtamisen, mikä voi johtaa vakavaankin onnettomuuteen.

Mittalaite

Huokospaineantureiden tyypillinen mittausalue on 0-5 baaria. Yhteen mittauspisteeseen voi kytkeä useita huokospainekärkiä eri tasoille. Huokospaineanturit eli piezometrit painetaan maan sisään anturiin kiinnitettävien kierteellisten teräsputkien avulla. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Jatkuva ja ajantasainen tieto huokospaineen muutoksista
 • Mittaussensorit havaitsevat rakenteen sisältä sen, mitä päälle päin ei pysty näkemään
 • Automaattisten hälytysten ansiosta enemmän reagointiaikaa huokosveden ylipaineen kohotessa yli hälytysrajan
 • Huokospaineen mittausten avulla voidaan tehokkaasti tukea pohjasuunnittelua
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 
Lue artikkeli automaattisen monitoroinnin hyödyistä.

Tai ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Vedenkorkeus

Mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohjaveden, vesistöjen ja patoaltaiden vedenkorkeutta.

Vedenkorkeus

Mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohjaveden, vesistöjen ja patoaltaiden vedenkorkeutta. FinMeasin automaattinen vedenkorkeusmittaus valvoo tilannetta ja hälyttää mikäli vedenkorkeus kohoaa yli – tai laskee ali – ennalta määriteltyjen rajojen.

Mittalaite

Vedenpaineantureiden tyypillinen mittausalue on 0-5 baaria. Yhteen keskusyksikköön voi kytkeä useita paineantureita. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista vedenkorkeuden muutoksista
 • Perinteisiä valvontamenetelmiä varmempi ja taloudellisempi
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 • Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti
 
Lue artikkeli automaattisen monitoroinnin hyödyistä.

Tai ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Lämpötilaprofiili

Lämpötilan mittauksia käytetään muun muassa betonin kuivumisen seurannassa, eristemateriaali- ja muissa tutkimuksissa.

Lämpötilaprofiili

Lämpötilan mittauksia käytetään muun muassa betonin kuivumisen seurannassa, eristemateriaali- ja muissa tutkimuksissa, maan sulamisen sekä jäätymisen seurannassa, kallion lämpötilakäyttäytymisen monitoroinnissa ja teollisuuden mittaussovelluksissa.

Mittalaite

Mittalaite on asiakkaan toiveiden mukaan räätälöity sauva tai kaapeli, jonka sisällä on digitaalisia lämpötila-antureita. Mittaussauvan pituus voi vaihdella muutamista kymmenistä senteistä useisiin metreihin, anturit ovat sauvassa tyypillisesti viiden sentin välein. Mittauskaapelin pituus voi olla jopa satoja metrejä. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Tarkkojen digitaalisten antureiden ansiosta mittaustulosten luotettavuus on ylivoimainen
 • Mittalaitteissa on vain yksi liitettävä kaapeli, joten ne on helppo asentaa ja tarvittaessa siirtää
 • Jokaiseen mitattavaan pisteeseen ei enää tarvita erillistä anturia ja kaapelia, samalla päästään eroon termoparien hankalasta käsiteltävyydestä
 • Graafisten lämpötilakuvaajien ansiosta rakenteen käytöstä lämpötilan muuttuessa on helppo seurata
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 
Lue artikkeli automaattisen monitoroinnin hyödyistä.

Tai ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Kallion liikkeet

Kallion liikkeitä mitataan esimerkiksi tunneleiden, pysäköintihallien ja muiden maanalaisten tilojen louhintatöissä.

Kallion liikkeet

Kallion liikkeitä mitataan esimerkiksi tunneleiden, pysäköintihallien ja muiden maanalaisten tilojen louhintatöissä. Mittaamisen merkitystä korostaa se, että suurimmissa kaupungeissa parhaat kallioresurssit on jo enimmäkseen rakennettu: työtä tehdään siten entistä haastavammissa olosuhteissa. Mittauksilla urakoitsija pystyy myös tarvittaessa todistamaan, että louhinta ei ole aiheuttanut vahinkoa ympäröivälle rakennuskannalle.

Mittalaite

Mittalaitteet ovat kolmipiste- tai viisipiste-ekstensometrejä, joiden mittausalue on 25-100 mm. Ekstensometrit asennetaan kallioreikään ja eri syvyyksiin asennetut ankkurit liikkuvat referenssipäähän nähden kallion liikkeiden mukana. Samalla saadaan tieto ankkureiden ja referenssipään lämpötiloista. Lukupäät muuttavat ekstensometrin liikkeen sähköiseksi viestiksi, jonka FinMeasin automaattinen luku- ja tiedonsiirtolaite muuntaa digitaaliseksi. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Mittauksilla voidaan varmistaa sekä työmaiden että niitä ympäröivän rakennuskannan turvallisuus
 • Muutokset voidaan yhdistää tarkemmin louhintahetkeen ja esimerkiksi käytettyihin räjähteisiin
 • Etäluettavat mittalaitteet on mahdollista asentaa myös vaikeakulkuisiin paikkoihin
 • Automatisoitu monitorointi vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
 • Dokumentaatio tallentuu automaattisesti ja viranomaisten vaatimukset täyttyvät
 
Lue artikkeli automaattisen monitoroinnin hyödyistä.

Tai ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Halkeamat ja liitokset

FinMeasin automaattista mittausta käytetään erilaisten halkeamien seurantaan ja liikuntasaumojen monitorointiin betoni- ja kivirakenteissa.

Halkeamat ja liitokset

Automaattista mittausta käytetään erilaisten halkeamien seurantaan ja liikuntasaumojen monitorointiin betoni- ja kivirakenteissa. Halkeamien seurantaa tarvitaan erityisesti rakennus- ja kaivoshankkeissa, joissa voimakkaat räjäytys- ja louhintatyöt voivat synnyttää vaurioita rakenteisiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat sillat, rakennukset, padot ja tunnelit ja kaivokset.

Mittalaite

Anturi on lineaarinen potentiometri (crack meter), jonka päät kiinnitetään ankkureistaan halkeaman eri puolille. Mittalaite mittaa halkeamassa tapahtuvat muutokset ja toimittaa ne automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista halkeamista
 • Soveltuu erinomaisesti vaikeakulkuisiin kohteisiin, joissa tarvitaan pitkäaikaisseurantaa
 • Nopea ja helppo asennus
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
Lue artikkeli automaattisen monitoroinnin hyödyistä.

Tai ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Kallistumat

Reaaliaikaista kallistustietoa käytetään erilaisten jäykkien rakenteiden stabiliteetin valvontaan niin rakentamisen kuin käytönkin aikana.

Kallistumat

Reaaliaikaista kallistustietoa käytetään erilaisten jäykkien rakenteiden stabiliteetin valvontaan niin rakentamisen kuin käytönkin aikana. Yleisimpiä käyttökohteita ovat sillat, laiturit, tornitalot, perustukset, pylväät, betonirakenteiset padot ja muut jäykät rakenteet.

Mittalaite

Anturi on 2-akselinen kallistusanturi (tilt meter). Anturi asennetaan rakenteeseen siten, että se mittaa rakenteen kallistukulman muutoksia. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Ajantasainen, tarkka mittaustieto mahdollisista muutoksista
 • Tarkkojen digitaalisten antureiden ansiosta mittaustulosten luotettavuus on erinomainen 
 • Nopea ja helppo asennus
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
Lue artikkeli automaattisen monitoroinnin hyödyistä.

Tai ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Venymät

FinMeasin automaattista mittausta käytetään teräsrakenteiden venymien ja kuormitusvoimien seurantaan.

Venymät

FinMeasin automaattista mittausta käytetään teräsrakenteiden venymien ja kuormitusvoimien seurantaan. Teräsrakenteiden rasituksen monitorointi on tärkeää rakenteiden kestävyyttä arvioitaessa. Tyypillisiä sovelluskohteita ovat esimerkiksi tunneleiden,  siltojen, patojen, kaivantojen ja perustusten teräsrakenteet.

Mittalaite

FinMeas tarjoaa laajan valikoiman erirakenteisia venymäliuskamalleja, jotka soveltuvat monenlaisiin mittauskohteisiin. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Hyödyt

 • Teknisesti edistynein tapa monitoroida teräsrakenteiden kuormitusta
 • Mittalaitteet ovat räätälöitävissä sovellustarpeen mukaan
 • Havainnolliset graafit teräsrakenteista
 • Hälytykset haluttujen raja-arvojen ylityksestä nopeasti ja luotettavasti
 • Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia
Lue artikkeli automaattisen monitoroinnin hyödyistä.

Tai ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Tutustu referensseihimme: