Tuotteet ja palvelut

Ratkaisut

FinMeasin automaattiset monitorointiratkaisut on suunniteltu geoteknisten ja ympäristön riskienhallintaan. Tarvitaan ainoastaan perustilanteen määritys ja mittalaitteen asennus, minkä jälkeen seuraat tilannetta vaivattomasti FinMeas Onlinen kautta.

Meiltä löydät laadukkaan monitorointiratkaisujen valikoiman

Ratkaisujemme avulla lisäät turvallisuutta, alennat kustannuksia ja sujuvoitat työn tekemistä. Samalla myös mittausdatan dokumentaatio syntyy automaattisesti, mikä helpottaa mahdollista viranomaisraportointia.

Lue lisää esitteestämme.

Ratkaisumme

Siirtymät

FinMeasin automaattista mittausta käytetään maarakenteiden liikkeiden valvontaan.

Lue lisää

Painumat

Painumien automaattista mittalaitetta käytetään esimerkiksi rata- ja tierakenteissa maaperän liikkeiden valvontaan.

Lue lisää

Ankkurivoimat

Mittausta käytetään esimerkiksi kaivantojen tukiseinien ankkurivoimien mittaamiseen.

Lue lisää

Huokospaine

Huokospaineen mittauksia käytetään paalutustöiden ja pengerrysten turvaamisessa.

Lue lisää

Vedenkorkeus

Mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohjaveden, vesistöjen ja patoaltaiden vedenkorkeutta.

Lue lisää

Lämpötilaprofiili

Lämpötilan mittauksia käytetään muun muassa betonin kuivumisen seurannassa, eristemateriaali- ja muissa tutkimuksissa.

Lue lisää

Kallion liikkeet

Kallion liikkeitä mitataan esimerkiksi tunneleiden, pysäköintihallien ja muiden maanalaisten tilojen louhintatöissä.

Lue lisää

Halkeamat ja liitokset

FinMeasin automaattista mittausta käytetään erilaisten halkeamien seurantaan ja liikuntasaumojen monitorointiin betoni- ja kivirakenteissa.

Lue lisää

Kallistumat

Reaaliaikaista kallistustietoa käytetään erilaisten jäykkien rakenteiden stabiliteetin valvontaan niin rakentamisen kuin käytönkin aikana.

Lue lisää

Venymät

FinMeasin automaattista mittausta käytetään teräsrakenteiden venymien ja kuormitusvoimien seurantaan.

Lue lisää

Sääolosuhteet

Monitorointi auttaa sinua reagoimaan nopeasti säätilavaihteluihin projekteja suunnitellessasi.

Lue lisää

Kamera

Reaaliaikainen kamerakuva auttaa sinua tarkastelamaan muiden mittaustietojen ohessa, miltä kohteessasi näyttää.

Lue lisää

Pintaveden laatusuureet

Pintavesien laatusuureiden monitorointi on olennainen osa kaivosten ympäristöriskien hallintaa.

Lue lisää

Pohjaveden laatusuureet

Pohjavesien laatusuureiden monitorointi on olennainen osa kaivosten ympäristöriskien hallintaa.

Lue lisää

Virtaama

Virtausmittaus on tärkeä osa kaivosten vesien hallintaa.

Lue lisää

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Ratkaisumme auttaa sinua lisäämään infraprojektien turvallisuutta, alentamaan kustannuksia, tehostamaan työtä sekä vastaamaan tiukentuviin viranomaisvaatimuksiin.

Ota yhteyttä