Väylät

Väylät

FinMeas tarjoaa erilaisia automaattisen monitoroinnin palveluja väylille, kuten teille, rautateille, silloille ja satamille. Automaattisten väylien kunnon monitorointiratkaisujen ansiosta voidaan saavuttaa kustannushyötyjä, edistää turvallisuutta sekä lisätä ymmärrystä rakenteiden ja maaperän käyttäytymisestä.

Tiet

SmartRoad -ratkaisu tierakenteiden jatkuvatoimiseen valvontaan.

Lue lisää

Rautatiet

SmartRail -ratkaisu ratarakenteiden turvallisuuden lisäämiseen.

Lue lisää

Sillat

SmartBridge -ratkaisu sillan rakenteissa tapahtuvien liikkeiden monitorointiin

Lue lisää

Satamat

SmartHarbor -ratkaisu sataman turvallisuuden varmistamiseen.

Lue lisää