Väylät

FinMeas tarjoaa erilaisia automaattisen monitoroinnin palveluja väylille, kuten teille, rautateille, silloille ja satamille. Automaattisten monitorointiratkaisujen ansiosta voidaan saavuttaa kustannushyötyjä, edistää turvallisuutta sekä lisätä ymmärrystä rakenteiden ja maaperän käyttäytymisestä.

Tiet

SmartRoad -ratkaisu tierakenteiden jatkuvatoimiseen valvontaan.

Lue lisää

Rautatiet

SmartRail -ratkaisu ratarakenteiden turvallisuuden lisäämiseen.

Lue lisää

Sillat

SmartBridge -ratkaisu sillan rakenteissa tapahtuvien liikkeiden monitorointiin

Lue lisää

Satamat

SmartHarbor -ratkaisu sataman turvallisuuden varmistamiseen.

Lue lisää

Tutustu referensseihimme

Case Klett

Arviolta noin 30 000 Trondheimin alueen työmatkalaisen arki helpottuu oleellisesti, kun Norjan rannikkoa pitkin kulkevan E6-valtatien laajennusprojekti valmistuu vuonna 2019.

Lue lisää

Case Akalla

Züblin Scandinavia AB urakoi parhaillaan Tukholman käynnissä olevan ohitustiehankkeen urakkaa FSE61, joka on yksi yhteensä 17 ohitustieurakasta.

Lue lisää

Case Perniö

Automaatti-inklinometrien varsinainen tulikoe oli Perniön sorrutuskoe, jossa oli yhdeksän FinMeas:n toimittamaa automaattista sivusiirtymämittalaitetta.

Lue lisää

Case Länsimetro

FinMeas on mukana Länsimetron vaativien louhintatöiden mittauksissa. Esport Centerin viereen rakennettava Urheilupuiston asema on ainoana tehty kokonaan avolouhintana.

Lue lisää

Case Loukola

NCC Suomi Oy tekee parhaillaan töitä Loukolan sillan korjaamiseksi Kyrössä. FinMeasin automaattiset mittalaitteet varmistavat, etteivät sillan perustukset ja rakenne häiriinny töiden aikana.

Lue lisää

Case Raide-Jokeri

Videolla YIT:n Jani Kiili kertoo, kuinka Raide-Jokerin työmaalla seurataan kaivannon läheisyydessä olevan sillan rakenteiden liikkeitä FinMeasin automaattisella monitorointiratkaisulla.

Lue lisää