Kaupunkirakentaminen

FinMeas tarjoaa erilaisia automaattisen monitoroinnin ratkaisuja kaupunkirakentamiseen. Ratkaisujamme on hyödynnetty mm. työmaakaivannoissa, rakennuksissa sekä kalliorakentamisessa. Automaattisilla monitorointiratkaisuilla voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä, edistää turvallisuutta sekä lisätä ymmärrystä rakenteiden ja maaperän käyttäytymisestä.

Työmaakaivannot

SmartWall -ratkaisu työmaiden ja niitä ympäröivän rakennuskannan seurantaan.

Lue lisää

Rakennukset

SmartStructure -ratkaisu rakennusten turvallisuuden varmistamiseen.

Lue lisää

Kalliorakentaminen

SmartRock -ratkaisu kalliossa tapahtuvien liikkeiden reaaliaikaiseen seurantaan.

Lue lisää

Tutustu referensseihimme

Case Länsimetro

FinMeas on mukana Länsimetron vaativien louhintatöiden mittauksissa. Esport Centerin viereen rakennettava Urheilupuiston asema on ainoana tehty kokonaan avolouhintana.

Lue lisää

Case Skanska

Skanska on luottanut FinMeasin mittauksiin jo useilla rakennustyömaillaan.

Lue lisää

Case Reimari

Peabin Reimarin työmaa on tällä hetkellä keskeinen osa Jyväskylän keskustakuvaa. Työmaan ja ympäristön turvallisuutta valvotaan FinMeasin toimittamalla painumaseurannalla ja automaatti-inklinometrillä.

Lue lisää

Case Kalasatama

Helsingin Kalasatama on yksi Suomen suurimpia ja näkyvimpiä rakennustyömaita. Valtaisa urakka on käynnissä myös maan alla, jossa louhitaan...

Lue lisää

Case Rantatunneli

Tampereen Rantatunnelin rakennustöissä hyödynnetään FinMeasin kehittämää mittausteknologiaa. Yhtiön automaattisilla ekstensometreillä seurataan...

Lue lisää