Kaupunkirakentaminen

Kaupunkirakentaminen

FinMeas tarjoaa erilaisia automaattisen monitoroinnin ratkaisuja kaupunkirakentamiseen. Ratkaisujamme on hyödynnetty mm. työmaakaivannoissa, rakennuksissa sekä kalliorakentamisessa. Automaattisilla kaupunkirakentamisen monitorointiratkaisuilla voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä, edistää turvallisuutta sekä lisätä ymmärrystä rakenteiden ja maaperän käyttäytymisestä.

Työmaakaivannot

SmartWall -ratkaisu työmaiden ja niitä ympäröivän rakennuskannan seurantaan.

Lue lisää

Rakennukset

SmartStructure -ratkaisu rakennusten turvallisuuden varmistamiseen.

Lue lisää

Kalliorakentaminen

SmartRock -ratkaisu kalliossa tapahtuvien liikkeiden reaaliaikaiseen seurantaan.

Lue lisää